Bachelor of Science in de fysica en de sterrenkunde

De studie van fysica en sterrenkunde is weggelegd voor mensen met een uniek talent: de combinatie van een praktisch vernuft (opzetten en interpreteren van experimenten) met een abstracte geest (wiskunde). De fysica wil het gedrag van materiële systemen onder de meest uiteenlopende omstandigheden beschrijven en begrijpen.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Fysica en sterrenkunde zijn wetenschappen die een zeer ruim gebied van de materiële wereld bestrijken, gaande van het onderzoek van het allerkleinste (de zogenaamde elementaire deeltjes) tot de studie van de kosmos als geheel. De fysica en de sterrenkunde hebben tot doel het beschrijven, het begrijpen en modelleren van systemen onder de meest uiteenlopende omstandigheden. Bij de fundamentele wetenschappen is er een essentiële wisselwerking tussen theorie en experiment/waarneming: een theorie moet altijd worden getoetst, en nieuwe gegevens informeren en inspireren wetenschappers om een nieuwe theorie te formuleren of een bestaande theorie te verbeteren.

Aandachtspunten

Om te kunnen starten met deze opleiding moet je deelgenomen hebben aan een starttoets (verplichte ijkingstoets).

Voor wie

De studie van Fysica en sterrenkunde is weggelegd voor mensen met een uniek talent: de combinatie van een praktisch vernuft met een abstracte geest.
Je moet namelijk niet alleen goed zijn in het opzetten en het interpreteren van experimenten, maar je moet ook wiskunde - de abstracte taal van de fysica - vlot kunnen hanteren. Dat is al in het eerste jaar een belangrijke vereiste; een goede wiskundige basiskennis is dus noodzakelijk om de studierichting aan te vatten. Wie zes uur wiskunde volgde en daarbij degelijke punten haalde, heeft alle bagage om de opleiding Fysica en sterrenkunde tot een goed einde te brengen.

Structuur

  • Bachelor

De bacheloropleiding Fysica en sterrenkunde bestudeert de fundamentele methoden en technieken die nodig zijn om de fysische werkelijkheid van de aarde en de kosmos te beschrijven. Er komen ook verscheidene gespecialiseerde takken van de fysica en de sterrenkunde aan bod, die dan verder uitgediept worden in de masteropleiding.
Het programma is opgebouwd rond 8 leerlijnen: algemene fysica, theoretische fysica, structuur van de materie, sterrenkunde, experimentele fysica en sterrenkunde, wiskunde, computervaardigheden, interdisciplinariteit en verbreding. Vanaf het tweede jaar maak je de keuze tussen het traject fysica en sterrenkunde en het traject onderwijs. Het traject fysica en sterrenkunde biedt je de mogelijkheid je vakeigen kennis te verruimen of je te verbreden naar andere opleidingen. Kies je voor het traject onderwijs dan kun je rechtstreeks instromen in de aansluitende educatieve masteropleiding.

  • Master

In de masteropleiding komen de vakspecialisaties aan bod. Naast vijf verplichte vakken is er een ruime waaier aan keuzevakken binnen het eigen vakgebied. De keuzevakken sluiten nauw aan bij actieve onderzoeksgroepen in de fysica en sterrenkunde die op internationaal niveau aan de Universiteit Gent fungeren. Je kunt dus zelf in grote mate de klemtoon leggen op de deeltak van de fysica en sterrenkunde waar je voorliefde naartoe gaat. Deze opleiding is dus gericht op de studie van de fundamentele aspecten van de fysica en sterrenkunde en beoogt door middel van een evenwichtige combinatie van de concepten een fysicus en sterrenkundige te vormen die actief kan starten in een specifieke tak van het onderzoek. De opleiding beoogt ook de vorming van een academische master die een attitude heeft ontwikkeld eigen aan de vorming tot natuurkundige en sterrenkundige: het probleemstellende en probleemoplossende denkvermogen. Die vaardigheid blijkt een essentiële en zeer gewaardeerde sleutel te zijn tot tal van leidinggevende beroepsactiviteiten in de industrie, de overheid en in het wetenschappelijk onderzoek. Je krijgt tijdens het schrijven van je masterproef de kans actief mee te werken binnen een van de onderzoeksgroepen, en je nog dieper in te werken in een specifiek vakgebied. Het is dan ook een voortreffelijke voorbereiding op een eventueel doctoraat.

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

Arbeidsmarkt

Als afgestudeerde kun je terecht in onderzoeksafdelingen van bedrijven en de overheid, kun je worden ingezet bij de ontwikkeling van nieuwe producten of kun je terecht in de meest diverse functies waar een degelijke kennis van ICT (big data, computermodellering ...) en probleemoplossend vermogen gevraagd worden. Met vragen als ‘wat gebeurt er?’, ‘hoe gaat dat in zijn werk?’ en ‘waarom moet het zo?’, is het niet meer dan logisch dat afgestudeerde fysici en sterrenkundigen kunnen terechtkomen in het fundamenteel en toegepast onderzoek. De fysicus en sterrenkundige krijgt een diepgaande opleiding waarin het probleemstellende en probleemoplossende vermogen, wiskundige modellering en computermodellering sterk worden getraind. Mede door die verworven vaardigheden zijn de afgestudeerden flexibel en breed inzetbaar in verschillende leidinggevende functies.