Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen (biomedische ingenieurstechnieken)

Een burgerlijk ingenieur is de persoon bij uitstek die wetenschappelijke kennis vertaalt naar concreet technische toepassingen. De opleiding bereidt mensen voor op vernieuwend, probleemvoorkomend en probleemoplossend denken.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren