Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde (tropische en subtropische landbouw)

De master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde (Campus Schoonmeersen - Gent) legt de focus op wetenschap en vernieuwing in de land- en tuinbouw. Denk hierbij aan toepassingen van bio- en technologische wetenschappen in het optimaliseren van plantaardige en/of dierlijke productieprocessen.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De afstudeerrichtingen Tropische en subtropische landbouw sluit aan bij het keuzepakket ‘landbouwkunde’ uit de Bachelor in de biowetenschappen. De masteropleiding kan ook worden gestart na het volgen van een schakelprogramma voor studenten die eerst een professionele bacheloropleiding hebben gevolgd. De masteropleiding is een opleiding tot industrieel ingenieur.

De specialisatie tropische en subtropische landbouw richt zich vooral op een duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen en voedselvoorziening in de tropische en subtropische landbouwgebieden. Voor je eindwerk verblijf je drie maanden in de tropen, bij voorkeur in een ontwikkelingsland. Tijdens je verblijf in het buitenland werk je aan jouw masterthesis door te participeren in lokaal onderzoek. Je leert de regiospecifieke agro-ecologische omstandigheden kennen en je voert jouw taken uit binnen de lokale socio-culturele gewoonten en leefomstandigheden.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Arbeidsmarkt

Zowel bij de overheid als in de bedrijfswereld is de werkgelegenheid in de land- en tuinbouw en de verwante groene  sector zeer ruim. Land- en tuinbouwproductie is technologisch sterk geëvolueerd en doet een beroep op heel wat kennis en creativiteit. Er is dus behoefte aan ingenieurs in de toelevering, productie, handel en verwerking, in technisch-commerciële functies, in voorlichting en ontwikkelingssamenwerking en in onderzoek en onderwijs. Ook een zelfstandige carrière als succesvol ondernemer behoort tot de mogelijkheden. Er is ook steeds meer aandacht voor groen en natuur. Zo zijn er op veel plaatsen beheersovereenkomsten, zijn er nieuwe mogelijkheden voor ‘nichelandbouw’ zoals agroforestry en is er aandacht voor de ‘valorisatie’ van natuur. Hierbij zijn masters nodig met een visie, die een brugfunctie kunnen vervullen tussen enerzijds land- en tuinbouw en anderzijds natuur- en landschapsbeheer.

Met het diploma van Master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde ben je wel gespecialiseerd maar toch ook voldoende polyvalent om op heel wat terreinen aan de slag te kunnen.

Wat voor job je kan doen als industrieel ingenieur lees je in getuigenissen van onze afgestudeerden.