Master of Science in de EU-studies

De master maakt studenten wegwijs in het beleid van de Europese Unie. Veel aandacht gaat naar Europese besluitvormingsprocessen (waarbij vooral de politieke dimensie aan bod komt), ook het externe beleid wordt grondig behandeld. De analyse van actuele ontwikkelingen vormt de rode draad door de opleiding.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De Master in de EU-studies biedt jou inzicht in de evoluties en de dynamieken van de Europese integratie. De opleiding maakt je ook wegwijs in het beleid van de Europese Unie en in de manier waarop de Unie in de realiteit werkt. Europese politiek is in de loop van de voorbije halve eeuw steeds belangrijker geworden. Er zijn nauwelijks nog beleidsdomeinen waarop de Europese Unie geen stempel drukt.

Er gaat veel aandacht naar Europese besluitvormingsprocessen, waarbij vooral de politieke dimensie aan bod komt: wie zijn de hoofdrolspelers, welke zijn hun doelstellingen, hoeveel macht hebben ze, hoe gebeurt de belangenverdediging, waar is beïnvloeding mogelijk? Een ander thema dat ruim aan bod komt, is het externe beleid: hoe gedraagt de Europese Unie zich in de wereld, op multilaterale milieuconferenties, in de Wereldhandelsorganisatie, ten opzichte van het Globale Zuiden? Hierbij worden interactieve werkvormen gebruikt zoals rollenspel, onderhandelingssimulaties, excursie, presentaties en peer feedback.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De analyse van actuele ontwikkelingen vormt een rode draad in de opleiding: thema’s als uitbreiding, institutionele vraagstukken, de relatie met de buurlanden, de rol van de Europese Unie in de wereld ... worden diepgaand behandeld. Verschillende opleidingsonderdelen zijn interactief opgevat en ook het debatteren komt aan bod. De gastsprekers die in sommige opleidingsonderdelen worden uitgenodigd leggen de link met de praktijk. In het kader van de opleiding wordt ook een bezoek aan de Europese instellingen in Straatsburg en Luxemburg georganiseerd. Met de masterproef bewijs je dat je in staat bent om een specifieke Europese problematiek genuanceerd en wetenschappelijk verantwoord te bestuderen en hierover te rapporteren. In het eerste semester komen de algemene vakken aan bod. In het tweede semester kun je via de gekozen major een eigen accent leggen in de opleiding. Binnen elke major heb je een ruim aanbod aan vakken. De major Gespecialiseerde EU-vraagstukken biedt twee opties. Ofwel verdiep je je in twee gespecialiseerde vakken zoals: Europees handelsbeleid, Europees ontwikkelingsbeleid, landbouwbeleid van de EU, Europees nabuurschapsbeleid, Europees strafrechtelijk beleid, en Europese economie. Ofwel kun je een stage volgen in combinatie met één van deze vakken. In de stage toets je de theoretische inzichten uit de opleiding aan de praktijk in de Europese instellingen zelf of bij overheden, organisaties en bedrijven die in contact komen met de Unie. De major Internationale politiek behandelt verschillende facetten van de internationale realiteit, waarbij ook aandacht gaat naar global governance en de diplomatie.

Internationalisering

Tijdens de masteropleiding EU-studies is er mogelijkheid om tijdens de studies naar het buitenland te trekken. Dit kan onder meer via Erasmus+. Voor meer informatie ga je naar één van de infomomenten of contacteer je de Facultaire Commissie Internationalisering (FCI). Jaarlijks is er een excursie naar de Europese instellingen in Luxemburg en Straatsburg, en een vrijblijvende deelname aan een Summer School aan Sichuan University (China).

Stage

De stage wordt georganiseerd in het tweede semester omdat ze verder bouwt op de theoretische opleidingsonderdelen van de master in de EU-studies die in het eerste semester gedoceerd worden. De stage duurt minimaal 5 weken en wordt gevolgd in combinatie met één gespecialiseerd vak in het eerste of tweede semester. Er is ook de mogelijkheid de stage in het buitenland te volgen.

Educatieve master

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

De opleiding biedt je een degelijke voorbereiding op de wervingsexamens van de Europese instellingen. Vele afgestudeerden slagen er ook in om na de opleiding een bezoldigde stageplaats te bemachtigen in het Europees Parlement of bij de Europese Commissie. Toch bereidt de Master in de EU-studies je niet alleen voor op een carrière aan de EU-instellingen zelf. Afgestudeerden komen ook terecht in de nationale of regionale administraties, in politieke organisaties, op kabinetten of studiediensten, waar ze dossiers met een Europees of internationaal facet opvolgen. Anderen kiezen voor de journalistiek, waar ze zich specialiseren in Europese of buitenlandse berichtgeving. Nog anderen vinden een job in bedrijven, in ngo’s of in andere belangengroepen die de Europese besluitvorming proberen te beïnvloeden. Lobbywerk staat eveneens centraal voor de afgestudeerden die werken bij de talrijke consultancyfirma’s die actief zijn rond de Europese en internationale instellingen. Er zijn ook afgestudeerden die naar het buitenland trekken en een functie bekleden in internationale organisaties of bij één van de tientallen delegaties van de Europese Commissie. Wie de major Stage volgde, heeft al een extra troef op de arbeidsmarkt. De opleiding voorziet jaarlijks een ‘career event’ waarbij de studenten in contact komen met alumni en voorbereid worden op hun eerste stappen in de arbeidsmarkt. Steeds meer afgestudeerden kiezen ervoor om zich verder te specialiseren in de EU-studies en een doctoraat voor te bereiden. De opleiding, die inspeelt op actuele ontwikkelingen, legt sterk de nadruk op creativiteit en een kritische ingesteldheid bij de studenten. De lage werkloosheidspercentages onder afgestudeerden bewijzen dat dat geapprecieerd wordt in een brede waaier van sectoren en functies. De Europese Commissie verleende de Universiteit Gent overigens het kwaliteitslabel ‘Jean Monnet European Centre of Excellence’.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord