Master of Science in de geologie

De UGent biedt een masteropleiding aan met twee grote specialisaties die elk een sleutelgebied in het ‘systeem Aarde’ aanspreken: de afstudeerrichtingen Bekkens en orogenen en Grondwater en minerale rijkdommen.

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Het globale en duurzame beheer van water en bodem, van grondstoffen en energiebronnen staat wereldwijd hoog op de agenda. Die rijkdommen verstandig beheren vergt een fundamentele kennis van de werking van de Aarde. Voor de geoloog is Global Change een vertrouwd begrip, zij het met vele facetten. Onze Aarde is een ongelooflijk dynamisch systeem, waarvan de ontrafeling een van de grootste uitdagingen vormt van de 21ste eeuw.
De UGent biedt een masteropleiding aan met twee grote specialisaties die elk een sleutelgebied in het ‘systeem Aarde’ aanspreken: de major Bekkens en orogenen en de major Grondwater en minerale rijkdommen. De major Bekkens en orogenen omvat het ontstaan en de evolutie van grote oceanische en continentale sedimentbekkens en de rol hierin van bouw en samenstelling van de lithosfeer, van fluïda, klimaat en biosfeer. In de major Grondwater en minerale rijkdommen staat de karakterisatie en de bescherming van twee levensnoodzakelijke compartimenten van de Aarde (grondwater en minerale rijkdommen) centraal - een topprioriteit voor de mensheid. Een belangrijk facet in de studie is dan ook ontwikkelingssamenwerking.

Aandachtspunten

Deze opleiding kan ook in een Engelstalig traject gevolgd worden.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De ruggengraat van elke specialisatie is een major (60 sp), gespreid over de twee jaren en de erbij aanleunende masterproef (30 sp). Het project dat leidt tot de masterproef kan reeds in het eerste jaar aangevat worden. De majorvakken worden telkens in het eerste semester aangeboden. In de major Bekkens en orogenen zijn vakken opgenomen met enerzijds de klemtoon op de sedimentaire processen, de dynamica van oceanen en klimaten en de evolutie van de biosfeer, met micropaleontologie in een sleutelrol. Anderzijds komen ook de petrologische en geofysische aspecten aan bod. Voor beide studiegebieden is een veldstage geprogrammeerd. In de major Grondwater en minerale rijkdommen ligt de focus op de fundamentele en toegepaste studie van natuurlijke rijkdommen en grondwater; de finaliteit ligt in een duurzaam beheer en bescherming van deze vitale bronnen. In de minor (30 sp) helpen keuzevakken je om je voor te bereiden op de latere beroepscarrière. Je kan kiezen voor een stage, maar ook voor vakken met een directe link naar duurzaamheid, ondernemerschap en transversale skills.
Door een immersie in een professioneel midden of in een andere wetenschappelijke omgeving verruim je je horizon en kom je in contact met de noden van de professionele wereld of met nieuwe wetenschappelijke invalshoeken.
Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

De sterk multidisciplinair onderbouwde masteropleiding opent niet enkel de deuren naar speerpuntonderzoek, maar ook naar dynamische bedrijfssectoren: de milieusector, drinkwatermaatschappijen, overheid, ngo’s en besturen die zich toeleggen op ontwikkelingssamenwerking, geothermische energie, de geotechnische sector, de bouwsector en grote baggerbedrijven, de ondergrondse berging van broeikasgassen ...
Als student in de masteropleiding geologie verwerf je ook stapsgewijs en onder deskundige begeleiding een enorme troef: de vaardigheid om je professioneel vlot uit te drukken in het Engels. De wereld wordt je werkterrein.