Master of Science in de politieke wetenschappen (nationale politiek)

De afstudeerrichting nationale politiek bestudeert vooral de binnenlandse politieke processen (met aandacht voor de bredere internationale politieke context). De afstudeerrichting internationale politiek onderzoekt trends, ideeën en invloeden die bepalend zijn voor de huidige internationale relaties (met aandacht voor historische achtergronden).

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

In de afstudeerrichting Nationale politiek bestudeer je vooral binnenlandse politieke processen. Er is uiteraard ook aandacht voor de internationale politieke context waarin de binnenlandse politiek zich afspeelt. Aan de Universiteit Gent is het onderwijs over de Belgische binnenlandse politiek multidisciplinair opgebouwd, zodat politicologen voldoende kennis hebben van de relevante processen in andere domeinen van onze samenleving. Anderzijds voorziet de afstudeerrichting ook in een gevorderde opleiding politicologie. Dat is de wetenschap van de politiek die vooral op zoek gaat naar de bewegingswetten en systematiek van de Belgische binnenlandse politiek. Vanuit concrete en herkenbare politieke gebeurtenissen wordt de fundamentele logica van ons politiek systeem ontrafeld en via een vergelijking met andere stelsels getypeerd. Samengevat geeft de afstudeerrichting Nationale politiek een overzicht van concrete politieke processen en gebeurtenissen en voorziet zij in de wetenschappelijke uitrusting voor een politicologische studie van lokale, regionale en nationale politieke processen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Internationalisering

Tijdens de masteropleiding EU-studies is er mogelijkheid om tijdens de studies naar het buitenland te trekken. Dit kan onder meer via Erasmus+. Voor meer informatie ga je naar één van de infomomenten of contacteer je de Facultaire Commissie Internationalisering (FCI). Jaarlijks is er een excursie naar de Europese instellingen in Luxemburg en Straatsburg, en een vrijblijvende deelname aan een Summer School aan Sichuan University (China).

Educatieve master

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

De opleiding is per definitie erg polyvalent en dat heeft ook zijn weerslag op de tewerkstelling. Zo vind je afgestudeerden in de politieke wetenschappen terug in journalistiek, de administratie, het parlement, politieke partijen, vakbonden, socioculturele verenigingen, het bedrijfsleven, internationale organisaties, de diplomatie, bankinstellingen … De jobs die ze uitoefenen zijn niet onder één noemer te brengen. Er zijn ook afgestudeerden die naar het buitenland uitwijken en daar een geschikte job vinden. Ook in de Master politieke wetenschappen is er mogelijkheid om tijdens de studies naar het buitenland te trekken. De veelzijdigheid van de opleiding enerzijds en de specifieke politicologische vakken over de Belgische en internationale politiek anderzijds maken van de master een geschikte vorming om de maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw niet alleen aan te kunnen maar ook kritisch te analyseren en vorm te geven.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord