Master of Science in de specialistische tandheelkunde (parodontologie)

De masteropleiding specialistische tandheelkunde heeft tot doel een algemeen tandarts verder op te leiden tot een hooggekwalificeerd practicus die deze bijzondere bekwaamheid binnen de tandheelkunde competent en autonoom kan beoefenen binnen een algemeen tandheelkundig en medisch perspectief en in een brede maatschappelijke context. De masteropleiding is slechts een deel van de volledige specialisatieopleiding, en wordt gecombineerd met een klinische opleiding (de permanente vorming of PEV).

master-na-masteropleiding
3 jaar 60 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Een master in de specialistische tandheelkunde wordt verwacht te beschikken over een grondigere en brede kennis, over uitgesproken vaardigheden (naast klinische en communicatieve, in het bijzonder manuele en technische) en over de gepaste attitudes (open kritisch-wetenschappelijke instelling en patiëntgerichte houding) om meer specifieke orale gezondheidsproblemen te benaderen zowel op preventief, diagnostisch als therapeutisch vlak.

Parodontologie is het onderdeel van de tandheelkunde dat zich richt op ziekten van het tandvlees en het kaakbeen rond de tanden, alsook de mogelijkheden van tandheelkundige implantaten. De specialisatieopleiding parodontologie heeft als doel de tandartsen met een bijzondere belangstelling voor dit vakgebied op te leiden en te trainen, door hen grondig te onderwijzen in alle aspecten van de mondimplantologie en parodontologie. Die behandelingen worden ook gekoppeld aan de prothetische rehabilitatie, waarbij rekening wordt gehouden met functionele en esthetische aspecten. Aandacht gaat ook uit naar de medisch gecompromitteerde risicopatiënt vanuit parodontologisch oogpunt.
Een master in parodontologie ontwikkelt uitgesproken competenties op het vlak van kennis en inzicht van specifieke disciplines (zoals implantologie, immunologie en microbiologie) gerelateerd aan bijzondere aspecten van het kauwstelsel, op het vlak van plaque en nietplaque gerelateerde aandoeningen, op het vlak van diepgaande kennis van de specialistische tandheelkundige discipline parodontologie.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De masteropleiding omvat 60 studiepunten verdeeld over 3 jaar (endodontologie, parodontologie, kindertandheelkunde en bijzondere tandheelkunde) of 4 jaar (orthodontie) en wordt gecombineerd met een klinische opleiding (permanente vorming van 120 studiepunten of 180 studiepunten voor orthodontie) binnen het gekozen specialistische traject.
De inhoud van het gecombineerde programma omvat zowel diepgaande theoretische kennis als preklinische en uitgebreide klinische training. Op het einde van het 3- of 4-jarig programma volgt een afsluitend klinisch examen in aanwezigheid van een externe examinator die zelf betrokken is bij de specialisatieopleiding aan een andere universiteit. Elke specialisatie wordt wetenschappelijk onderbouwd met de verplichte masterproef met het doel die als A1-artikel te publiceren. Je presenteert en verdedigt de masterproef in aanwezigheid van een externe examinator en idealiter ook op een internationaal congres.

Arbeidsmarkt

De masteropleiding specialistische tandheelkunde leidt tandartsen uitgebreid en diepgaand op in alle aspecten van de specialisatie volgens de hoogste Europese Criteria. Je werkt als zelfstandige of in associatieverband met andere tandarts-specialisten in diverse disciplines. Werken in onderwijs en onderzoek behoren ook tot de mogelijkheden. Veel afgestudeerden maken een combinatie met de praktijk.