Master of Science in de verpleegkunde en de vroedkunde (implementatiedeskundige in zorg)

De opleiding biedt een academische bovenbouw voor professionele bachelors in de verpleegkunde en in de vroedkunde. Grensverleggend, methodisch en probleemoplossend denken staan centraal. De organisatie van de masteropleiding is gebaseerd op nauw contact met het werkveld en is afgestemd op de combinatie van werken en studeren.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De gezondheidszorg, patiënten, het zorgaanbod en de organisatie van de zorg wijzigen continu. Dat heeft een impact op de complexiteit en diversiteit van de verpleegkunde en de vroedkunde. De masteropleiding dompelt je onder in de fundamentele theorieën en paradigma’s die aan de basis liggen van de body of knowledge van de verplegingswetenschap en de vroedkunde. Doordrongen van de uitgangspunten en theorieën van de eigen discipline, opgeleid tot (klinisch) leiderschap en bekwaam in onderzoek kun je als master in de verpleegkunde en de vroedkunde het wetenschaps- en werkterrein van de verpleegkunde en de vroedkunde ondersteunen, uitbouwen, optimaliseren, faciliteren en innoveren in een continu en snel evoluerende gezondheidszorg en maatschappij.

Het doel van de opleiding is jou als student toekomstgericht voor te bereiden op professionele, maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen; een professionele verdieping en verbreding aan te bieden; op te leiden tot professional met een duidelijke visie op de gezondheidszorg en competenties om keuzes en beslissingen te beargumenteren; te stimuleren leiderschap op te nemen in het bredere domein van de verpleegkunde en de vroedkunde; competenties aan te leren om levenslang te leren in en uit de praktijk.

De opleiding staat voor diversiteit en complementariteit aan expertise; het kijken voorbij de grenzen door samenwerking met internationale partners; coaching, kritische reflectie en eigen regie van de student; een kwaliteitsvol en divers onderwijsaanbod met academische verbreding en verdieping; samenwerking met het ruime werkveld (lokaal, nationaal en internationaal); multiperspectivisme en levenslang leren; diversiteit in onderwijs- en leermethoden, de mogelijkheid om deeltijds werken en studeren te combineren.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De opleiding bestaat uit een schakelprogramma (60 studiepunten) en een masterjaar (60 studiepunten). In het schakelprogramma word je vertrouwd gemaakt met denken op universitair niveau. In het masterjaar worden de inzichten uit het schakelprogramma toegepast om inhoudelijke competenties op masterniveau te ontwikkelen.
Naast het volgen van een reeks gemeenschappelijke vakken krijg je de mogelijkheid om te kiezen uit drie afstudeerrichtingen. Je kiest een afstudeerrichting op basis van persoonlijke interesse of toekomstperspectieven.

 • Verpleegkundig specialist
  Eén van de belangrijke evoluties van de voorbije 20 jaar is de toenemende ontwikkeling van ‘Advanced Practice Nursing’ of de verpleegkundig specialist. Wetenschappelijk onderzoek en diverse beleidsrapporten tonen op overtuigende wijze de meerwaarde van verpleegkundig specialisten in de zorg aan. Een verpleegkundig specialist is een universitair opgeleide verpleegkundige met een expertfunctie in een specialisatiedomein. Deze afstudeerrichting laat studenten toe zich verder te specialiseren in klinische, diagnostische en therapeutische vaardigheden in een specialisatiedomein met interdisciplinaire praktijkvoering. Je kiest in deze afstudeerrichting om je te verdiepen in de algemene gezondheidszorg of in de geestelijke gezondheidszorg.
 • Onderzoeker in zorg en gezondheid
  Vanuit het eigen wetenschapsdomein vervul je als master in de verpleegkunde en de vroedkunde een actieve rol in het verzamelen, kritisch evalueren, synthetiseren, ontwikkelen en presenteren van wetenschappelijke inzichten. Met de inzichten kun je actief meewerken aan het innoveren en optimaliseren van de zorg. Deze afstudeerrichting leidt je op tot verpleegkundige of vroedkundige die competent is in het opzetten en kritisch beoordelen van wetenschappelijk onderzoek en in het vergroten van de evidence-based praktijkvoering. Het biedt je verdiepende en verbredende kennis aan van o.a. onderzoeksmethodologie, analysetechnieken, projectwerk en wetenschappelijke communicatietechnieken.
 • Implementatiedeskundige in zorg
  Masters in de verpleegkunde en de vroedkunde geven leiding aan professionals en vertrekken hiervoor vanuit verplegingswetenschappelijke en vroedkundige theoretische kaders en een beargumenteerde visie op zorg. Waardevolle nieuwe inzichten, technologieën, evidence based programma's of 'best practices' vinden vaak niet of erg laat hun weg naar de praktijk. Als implementatiedeskundige neem je actief de rol op van change agent. Je ontwikkelt en evalueert implementatietrajecten en implementeert innovaties die de kwaliteit van zorg verbeteren.

Het onderwijs bestaat uit een variatie van (online) hoorcolleges, interactieve discussiecolleges, werkcolleges, afstandsleren en e-learning. Tijdens een stage integreer je, onder begeleiding en op zelfstandige wijze, de competenties van de vakken in de master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde (uit de gekozen afstudeerrichting) in een specifieke beroepscontext. De opleiding heeft samenwerkingsakkoorden met universiteiten in en buiten Europa waardoor het volgen van bepaalde vakken en het uitvoeren van onderzoek (masterproef) in het buitenland tot de mogelijkheden kan behoren.

Arbeidsmarkt

Als master in de verpleegkunde en de vroedkunde ben je universitair opgeleid en kun je verschillende beroepswegen uit.
Vanuit de afstudeerrichting Implementatiedeskundige geven we enkele voorbeelden uit de vele mogelijkheden:

 • Medewerker cel kwaliteitszorg (projectbeheer, -aanvraag, -uitvoering, -evaluatie)
 • Kwaliteitscoördinator, verantwoordelijke kwaliteitszorg
 • Verantwoordelijke zorginnovatie
 • Vorming en opleiding