Master of Veterinary Medicine in de diergeneeskunde (varken, pluimvee en konijn)

De masteropleiding in de diergeneeskunde kan je in Vlaanderen enkel volgen aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent en ze is enkel toegankelijk voor wie in het bezit is van een academisch bachelordiploma in de diergeneeskunde. In het laatste jaar van de masteropleiding kies je voor één van de vijf afstudeerrichtingen: herkauwers; varken, pluimvee, konijn; paard; gezelschapsdieren; onderzoek.

master-na-bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Diergeneeskunde
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Tijdens de eerste twee masterjaren komt het brede domein van de diergeneeskunde aan bod via hoorcolleges, praktische oefeningen en mee helpen in de kliniek. Je bestudeert allerlei ziekten en afwijkingen naar oorzaak, pathogenese, symptomen, diagnose, prognose en behandeling. Daarnaast gaat veel aandacht naar het dier als producent van voedingsmiddelen (veterinaire volksgezondheid), de komt veterinaire wetgeving met inbegrip van deontologie aan bod.

Tijdens het eerste anderhalf jaar van de masteropleiding ligt de nadruk op theoretische klinisch georiënteerde vakken en de eerste delen van de masterproef. In het tweede semester van het tweede masterjaar staan uitsluitend vakken m.b.t. nutsdieren (voedselproducerende dieren) op het programma. De grote nadruk ligt hier op diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding. Tijdens het derde masterjaar varken, pluimvee en konijn breng je het grootste deel van je tijd door met bedrijfsbezoeken op verschillende varkens- en pluimveebedrijven.

Tijdens het derde masterjaar varken, pluimvee en konijn breng je het grootste deel van je tijd door met bedrijfsbezoeken op verschillende varkens- en pluimveebedrijven. Daarnaast loop je een afstudeerstage bij een praktiserende dierenarts en rond je de laatste delen van de masterproef af.

Een majorkeuze heb je niet binnen de afstudeerrichting varken, pluimvee en konijn, je kiest wel één keuzevak.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De masteropleiding duurt drie academiejaren. Het eerste anderhalf jaar is gemeenschappelijk voor alle studenten. Halverwege de 2de master maak je een eerste diersoort specifieke keuze: gezelschapsdieren, paard of nutsdieren. Afhankelijk van de gemaakte keuze in 2de master kom je in de 3de master terecht in één van de volgende afstudeerrichtingen: gezelschapsdieren; paard; herkauwers; varken, pluimvee en konijn; en onderzoek.

Arbeidsmarkt

Uit studies blijkt dat er weinig werkloosheid is bij afgestudeerde dierenartsen. Tot 75% gaat kort na het afstuderen aan de slag als praktijkdierenarts. Na 3 jaar daalt dat percentage echter doordat een aantal dierenartsen uit de praktijk stapt om andere functies in te vullen.

Als praktijkdierenarts werk je meestal in een groepspraktijk samen met andere collega’s, al dan niet bijgestaan door dierenartsassistenten. Je werkt vaak als zelfstandige maar er zijn ook (meer en meer) jobs als loontrekkende. Naast de (eerste- of tweedelijns)zorg voor het dier is een vlotte en professionele omgang met mensen (eigenaars, collega’s …) zeer belangrijk. Afhankelijk van de discipline moet je rekening houden met flexibele werkuren, avondwerk en deelname aan nacht- en weekenddiensten. Permanente bijscholing is een must om bij te blijven met de snel evoluerende veterinaire praktijk.

Wil je je bijkomend verdiepen in een bepaalde diersoort en/of discipline dan kan je dit doen aan verschillende instellingen. De mogelijkheden aan de faculteit diergeneeskunde in Gent vind je terug op de website van de Academie van Diergeneeskunde. Wil je echter de titel van ‘Europees erkend veterinair specialist’ voeren dan moet je een bijkomende opleiding ‘Internship’ volgen en vervolgens een ‘Residency’.
Door je solide wetenschappelijke opleiding kun je naast de praktijk ook terecht in het wetenschappelijk onderzoek (eventueel na het behalen van een doctoraat), het onderwijs (de Educatieve masteropleiding in de gezondheidswetenschappen scherpt je pedagogische vaardigheden aan), de industrie en diagnostische laboratoria (bv. ontwikkelen van vaccins en (dier)geneesmiddelen, bedrijfsadviseur bij veevoederbedrijven). Werken voor de overheid (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, Diergezondheidszorg Vlaanderen, Dierenwelzijn of het leger) en Europese of internationale overheidsinstellingen behoort ook tot de mogelijkheden. Je brede academische vorming biedt garantie voor een interessante carrière met voldoende flexibiliteit!