Bachelor of Arts in de archeologie

De archeoloog bestudeert oude culturen en reconstrueert het verleden op basis van materiële overblijfselen. Die bevinden zich voor een groot deel onder de grond en worden via opgravingen gevonden. Het eigenlijke werk begint echter pas na het terreinwerk: de analyse, vergelijking, formuleren van hypothesen, toetsen ... Archeologie is interdisciplinair en doet een beroep op een brede waaier van hulpwetenschappen.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Als archeoloog reconstrueer je via tastbare overblijfselen hoe mensen leefden en hoe hun leefomgeving eruitzag. Zo krijg je onder meer inzicht in hoe culturen evolueerden in de loop der tijden en in de wisselwerking tussen de mens en zijn leefomgeving. Je doet daarvoor een beroep op tal van partnerwetenschappen: geschiedenis, geologie, biologie, antropologie … Bovendien maak je kennis met de meest recente fotografische technieken, geofysische methodes en gps-meetapparatuur om vindplaatsen van materiële resten te detecteren. Je leert kritisch en zelfstandig omgaan met de archeologische wetenschap, de archeologische literatuur en het archeologische bronnenmateriaal. Je leert waar je die bronnen kan opsporen, met welke technieken en methodes je ze kan onderzoeken, hoe je ze kan evalueren en hoe je wetenschappelijk verslag uitbrengt van je onderzoeksresultaten.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Je hebt geen specifieke voorkennis nodig om archeologie te studeren, maar het is wel handig als je jezelf in de volgende kenmerken herkent.

In de eerste plaats koester je een ruime belangstelling voor alles wat met het verleden te maken heeft: je wil een duidelijk inzicht krijgen in de samenhang, evolutie en kenmerken van vroegere samenlevingen. Tegelijk zoek je met plezier naar antwoorden voor het heden: waaruit zijn de eigentijdse situaties en structuren gegroeid? Verder schrikt het je niet af om vele uren door te brengen in open lucht waar je op een wetenschappelijke, nauwgezette manier de materiële resten van de oude culturen zal onderzoeken. In de derde plaats ben je je ervan bewust dat de opleiding Archeologie een interdisciplinaire discipline is. Ze gebruikt historische, kunsthistorische, geografische en natuurwetenschappelijke technieken. Affiniteit met die wetenschappen biedt je een voorsprong en maakt het je makkelijker sommige leerstof onder de knie te krijgen. Ten vierde komt een scherp ruimtelijk inzicht je goed van pas en tot slot heb je maar beter aanleg en belangstelling voor talen. Je moet tijdens je opleiding immers zelfstandig veel teksten in vreemde talen lezen en verwerken.

Structuur

Bachelor

De bacheloropleiding programmeert drie soorten opleidingsspecifieke vakken. De kennis- en inzichtsvakken geven een overzicht van periodes en van grote archeologische regio’s; de methodologische vakken introduceren je onder meer in de geologie, de archeobotanie (die plantaardige resten bestudeert), de archeometrie (die natuurwetenschappelijke methodes en technieken toepast om restanten te bestuderen) en de fysische antropologie (die menselijke skeletresten onderzoekt); de praktijkvakken omvatten dan weer begeleide oefeningen waarin je leert zelfstandig onderzoek op te zetten en uit te voeren, en verder ook terreinstages, materiaalpractica en excursies (een bezoek aan een archeologische site, een museum, een tentoonstelling …).

Naast die opleidingsspecifieke vakken volg je in je eerste bachelorjaar ook een aantal algemeen vormende vakken die je introduceren je in de wijsbegeerte, de historische kritiek en de antropologie. In je tweede bachelorjaar neem je ook een minor naar keuze op, een coherente groep van vakken uit een andere, complementaire discipline. Van in het begin van je opleiding maak je kennis met alle facetten van de archeologische praktijk en met diverse wetenschappelijke disciplines, maar naarmate de opleiding vordert, worden de hoorcolleges afgebouwd en neemt het belang van werkcolleges en zelfstandig werken toe. Zo monden de begeleide oefeningen in je derde bachelorjaar uiteindelijk uit in een zelfstandig uitgewerkte bachelorpaper.

Master

De echte vakspecialisatie gebeurt in je masteropleiding. Je leert er zelfstandig gespecialiseerd academisch onderzoek te voeren. Met je masterdiploma op zak ben je in staat leidinggevende functies te vervullen: opgravingen of projecten coördineren bijvoorbeeld. Dat je dat diploma waard bent, bewijs je met je masterproef, je zelfstandige afstudeerwerk waarin je de resultaten van eigen onderzoek presenteert. De opleiding stoomt je ook praktisch klaar voor de veldarcheologie en het archeologisch onderzoek. Daarom neem je actief deel aan o.m. opgravingen, archeologische boringen en prospecties. Je krijgt ook de kans om op buitenlandse stage te gaan.

Een bachelordiploma geeft ook toegang tot andere dan de hier vermelde master. Het overzicht vind je op het tabblad ‘Verder studeren’.

Arbeidsmarkt

Vele archeologen werken in het wetenschappelijk onderzoek: aan universiteiten, musea of andere wetenschappelijk instellingen. Voor velen is een belangrijke rol weggelegd in het beheer van het archeologische erfgoed. Ook binnen de ruimtelijke ordening is er vraag naar archeologen. Je kan tevens terecht bij archeologische privébedrijven, studiecentra of studiediensten die de erfgoedwaarde van bepaalde sites moeten bepalen. Archeologen die in Vlaanderen zijn opgeleid blijken daarbij zeer gegeerd in het buitenland. Daarnaast kan je perfect een baan vinden buiten de traditionele ‘archeologische’ sectoren. Afgestudeerden komen ook vaak terecht in administratieve functies, zowel in de openbare als de privésector, in commerciële functies, in de public relations, de culturele sector, bij bibliotheken of in de journalistiek.

Op www.durfdenken.be vind je interessante getuigenissen van afgestudeerde archeologen.