Bachelor of Science in de bestuurskunde en het publiek management

Hoe pak je maatschappelijke uitdagingen – zoals de klimaatproblematiek en digitalisering – aan? Hoe stem je verschillende stakeholders – de overheid, burgers, de politiek, het middenveld – op elkaar af? Bestuurskundigen of publieke managers zijn “tolken” die politieke, juridische en economische aspecten kunnen vertalen naar een bestuurskundige context en omgekeerd.

AACSB International Logo

Deze opleiding is geaccrediteerd door AACSB International - The Association to Advance Collegiate Schools of Business. AACSB is een wereldwijde non-profitorganisatie waarvan de accreditatieprocessen ISO 9001:2015 gecertificeerd zijn.

https://www.aacsb.edu/about-us

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaatproblematiek en digitalisering: zowat iedereen heeft er een mening over, maar een echte oplossing vinden, blijkt erg uitdagend. Een deel van het probleem is wellicht dat iedereen focust op een onderdeel van de oplossing: economisch, politiek, juridisch, technologisch ...

De opleiding Bestuurskunde en Publiek Management situeert zich op de breuklijn tussen Politieke Wetenschappen, Economie en Recht. Stop deze drie opleidingen in de mixer en je krijgt de boeiende smeltkroes Bestuurskunde en Publiek Management. Je leert hoe de overheid werkt, hoe beslissingen worden genomen op alle bestuursniveaus en je hebt een grondige kennis in bestuur, beleid, recht, economie, politiek en management. Je vertrekt vanuit maatschappelijke uitdagingen en gaat er actiegericht mee aan de slag.

Het vraagt namelijk volledig andere skills om een publieke organisatie te managen dan om een bedrijf te doen draaien. Bij een openbare instelling dien je rekening te houden met andere stakeholders: de regels die de overheid oplegt, burgers die bepaalde rechten verworven hebben en inspraak eisen, politieke partijen die druk uitoefenen … Tijdens deze unieke opleiding in Vlaanderen combineer je verschillende invalshoeken om zo een “tolk” te worden die de verschillende stakeholders op elkaar kan afstemmen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Aandachtspunten

Op de opleidingswebsite vind je nog heel wat filmpjes, presentaties, getuigenissen van studenten ...

Voor wie

Zonder te veel aan hokjesdenken te doen, merken we dat de “typische” student Bestuurskunde en Publiek Management al in zekere zin een geëngageerd profiel heeft en een gezonde interesse toont in de actualiteit en hoe de maatschappij werkt.

Wil je een invloed hebben op maatschappelijke uitdagingen? Wil je beleid, recht, management, economie en politiek combineren? Zoek je een interactieve opleiding met actuele topics?

Kies dan voor Bestuurskunde en Publiek Management.

Structuur

Bachelor

Je krijgt een stevige basis in de politieke en economische wetenschappen, de organisatie en werking van de publieke sector, de brede juridische facetten van de maatschappelijke problematiek en de werking van de (Europese) overheidsinstellingen. Je doorgrondt de beleidsvoering van publieke organisaties en bestudeert de structuur en processen binnen publieke en private organisaties. Je ontwikkelt jouw wetenschappelijke competenties en vult jouw leertraject zelf aan met keuzeopleidingsonderdelen. Dit lessenpakket wordt aangevuld met twee vreemde talen: Frans, Engels of Duits. Tijdens een verplichte stage van 9 weken pas je jouw opgedane kennis en kunde toe in de praktijk.

  • Wil je een impact hebben op het klimaat? Overweeg een stage bij de provincie Oost-Vlaanderen om de Oost-Vlaamse gemeenten te ondersteunen bij de opmaak en uitvoering van klimaatplannen.
  • Kan je jou meer vinden in de pijler “expertenadvies”? Kijk dan hoe je experten kan betrekken in het sociale woonbeleid of loop stage in een consultancybureau dat evalueert hoe de EU de banken- of migratiecrisis aanpakte.
  • Is digitalisering meer jouw ding? Werk aan innovatieve digitaliseringsprojecten in samenwerking met startups en de Sandbox Vlaanderen van de Vlaamse Overheid. Of verzamel informatie over hoe het Vlaams departement economie, wetenschap en innovatie het gebruik van artificiële intelligentie kan stimuleren bij bedrijven en Kmo’s.

Master

In de master krijg je een grondige wetenschappelijke oriëntering in de studie van de bestuurskunde: wat zijn relevante stromingen in de bestuurskunde voor wie leiding wil geven? Daarbij hoort een gedegen studie van het management van organisaties uit de publieke, social profit en non-profit sector: omgaan met politici en kritische klanten, werken in een democratische context van openbaarheid en controle. Het programma is opgebouwd vanuit een ‘sokkel’ met bestuurs- en managementonderdelen, evenals het onderdeel onderzoeksmethodologie. Via keuzeclusters biedt de master je verschillende invalshoeken zoals Bestuursvragen, Internationaal bestuur, Performance management, Veiligheid, ICT en communicatie en Social profit. De masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef.

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (90 sp).

Arbeidsmarkt

De opleiding Bestuurskunde en Publiek Management leidt jongeren op die een maatschappelijke impact willen hebben (bv. op het vlak van klimaat, expertenadvies en digitalisering). Afgestudeerden komen vaak terecht in de publieke, social profit of non-profit sector: de Europese instellingen, de Vlaamse en federale overheid (o.a. ministeries), de rechterlijke macht, politieke partijen, gemeentebesturen, welzijnsorganisaties, ziekenhuizen, cultuurcentra, etc. Zij kunnen ook aan de slag in het bedrijfsleven of consultancy.

Concrete jobs van alumni Bestuurskunde en Publiek Management: expert die de klimaatplannen van een provincie uitrolt, projectmedewerker Digitalisering bij de Vlaamse overheid of de Europese Unie, stafmedewerker op het kabinet van een minister, Human Resources-expert in een ziekenhuis, een consultant die evalueert hoe de EU de banken- of migratiecrisis aanpakte, financieel auditor bij een overheidsbedrijf …