Bachelor of Science in de informatica

Informatica is meer dan het handig gebruik maken van bestaande programma's en meer dan het neerschrijven of aanpassen van die programma's. Het is een wetenschap die zich bezighoudt met de praktische en theoretische aspecten van de verwerking van gegevens tot informatie met behulp van computers.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Alle sectoren van het maatschappelijke en economische leven zijn geïnformatiseerd, van bankverrichtingen tot entertainment. Computerprogramma’s behoren tot de meest complexe producten van de menselijke activiteit. Binnen die evolutie neemt de informaticus een centrale plaats in. De snelle popularisering van de informatica ligt aan de basis van heel wat misverstanden en overgesimplificeerde denkbeelden.
Informatica is meer dan het handig gebruik maken van bestaande programma’s, het is ook meer dan het neerschrijven of aanpassen van die programma’s. Informatica is de wetenschap die zich bezighoudt met de praktische en theoretische aspecten van de verwerking van gegevens tot informatie met behulp van computers. De computer is daarbij niet alleen gereedschap bij het onderzoek, maar is zelf ook het onderwerp van dat onderzoek.
De informaticus moet in dat proces een allrounder zijn. De hoofdopdracht van de academisch gevormde informaticus is het bieden van reële, computerondersteunde oplossingen voor concrete automatiseringsproblemen in onze samenleving. Er worden bijgevolg hoge eisen gesteld op het gebied van creativiteit, technische kennis en communicatieve vaardigheden.

Voor wie

Een goed wiskundig inzicht en belangstelling voor de uitdagende wereld van de informatica is een goede uitgangspositie. Je beseft echter best dat de opleiding de basis legt om op het hoogste niveau mee te draaien in de softwarewereld en in de diverse informaticatoepassingen.
De wiskundige basis vormt daarvoor het fundament maar ook de diverse informaticavakken gaan op zoek naar de diepere achtergronden en gaan de ‘waarom’-vragen zeker niet uit de weg. Die fundamentele en wetenschappelijke benadering is nodig om telkens weer op een abstracter niveau te kunnen meedenken over vernieuwingen en gevorderde toepassingen, zowel op vlak van de theorie als in de praktijk. Voorkennis in enkele aspecten van de informatica is uiteraard meegenomen, maar is helemaal niet noodzakelijk.
Wat je wel nodig hebt is een degelijke basiskennis wiskunde: gemiddeld zes uur wiskunde in de derde graad van het secundair onderwijs is een sterke basis.

Structuur

  • Bachelor

De bacheloropleiding staat borg voor een stevige basis wiskunde en informatica. Het wiskundeprogramma biedt de fundamentele kennis om informatieverwerkende systemen te kunnen analyseren, beschrijven en modelleren. Maar ook binnen de informaticavakken is het belangrijk om abstract en exact te kunnen denken. Je krijgt een reeks programmeervakken waar in eerste instantie de nadruk wordt gelegd op de principes en de kunde van het programmeren, en in tweede instantie op kennis van en ervaring met bepaalde talen, gereedschappen en omgevingen. Het betekent dat algoritmiek en taalconcepten een belangrijke plaats innemen. Verder is er ook aandacht voor specificatie versus implementatie en voor documentatie.
In de bacheloropleiding heb je keuze uit drie minors. Via de keuze voor de minor Beveiliging en parallelle systemen verwerf je zoveel mogelijk kennis en vaardigheden over beide core topics in de informatica en ben je daardoor optimaal voorbereid op de Master in de informatica (faculteit Wetenschappen). De minor Elektrotechniek en telecommunicatie faciliteert de doorstroom naar de Master in Computer Science Engineering (faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur). Heb je interesse voor een loopbaan in het onderwijs? Kies dan voor de minor Onderwijs. Het is de ideale voorbereiding voor de aansluitende educatieve masteropleiding.
Je sluit de bacheloropleiding af met een vakoverschrijdend project waarbij je de gelegenheid krijgt om de opgedane vaardigheden aan de praktijk te toetsen.

  • Master

Na de bachelor kun je doorstromen naar de Master in de informatica (faculteit Wetenschappen): de opleiding beklemtoont de wetenschappelijke en algoritmische aspecten van de informatica. Daarbij gaat het om de software en de fundamenten van software en niet om de hardware. Vanuit de minor Elektrotechniek en telecommunicatie heb je ook rechtstreeks toegang tot de master in Computer Science Engineering uit de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Die vormt ingenieurs die op creatieve en professionele wijze informatietechnologie kunnen inzetten in een brede waaier van maatschappelijk relevante toepassingen. Daarnaast heb je ook toegang tot de interfacultaire Master of Science in Bioinformatics: Engineering. Je wordt getraind om als software engineer nieuwe algoritmes en complexe software­implementaties te kunnen ontwikkelen.

Ten slotte kun je naast de hier beschreven masteropleidingen ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

Arbeidsmarkt

De vraag naar hooggeschoolde informatici is groot en overtreft in veel sectoren het aanbod van afgestudeerden. De beroepsuitwegen voor universitair gediplomeerden in de informatica zijn volop in ontwikkeling. Informatici vind je terug in het onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek, de industrie, het bedrijfsbeheer en de boekhouding, het bank- en verzekeringswezen, transportondernemingen, studiediensten, gewestelijke centra voor informatieverwerking en andere overheidsdiensten.
De opdrachten die informatici toevertrouwd krijgen, verschillen onderling sterk en evolueren steeds. Van informatici wordt een flinke dosis aanpassingsvermogen verwacht. Permanente vorming en herscholing behoren onlosmakelijk tot de job.