Master of Medicine in de jeugdgezondheidszorg

De masteropleiding richt zich tot artsen die zich willen bekwamen in de jeugdgezondheidszorg (schoolse zowel als voorschoolse leeftijd).

master-na-masteropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Het doel is artsen op te leiden om adequaat te functioneren als jeugdarts in de huidige en toekomstige structuren voor jeugdgezondheidszorg rekening houdend met de omstandigheden waarin jeugdigen leven, de collectieve dimensie van gezondheid en het wetenschappelijk (epidemiologisch) onderzoek. Naast kennis bijbrengen vormt de ontwikkeling van attituden en vaardigheden een belangrijk onderdeel.

Aandachtspunten

De colleges worden gegeven in Antwerpen (Universiteit Antwerpen), Gent (Universiteit Gent), Brussel (Vrije Universiteit Brussel) en Leuven (Katholieke Universiteit Leuven). Je schrijft je in aan de KU Leuven.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Het betreft een voltijdse opleiding van twee jaar, maar een deeltijds traject gespreid over vier jaar is eveneens mogelijk.
Het opleidingsprogramma wordt gecoördineerd en geëvalueerd door een permanente opleidingscommissie (POC) bestaande uit academische afgevaardigden van de betrokken vakgroepen van alle deelnemende universiteiten, samen met studenten.

Arbeidsmarkt

Het masterdiploma Jeugdgezondheidszorg verzekert tewerkstelling voor artsen die een taak ambiëren in de preventieve gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. Het is een wettelijke bekwaamheidsvereiste voor tewerkstelling in de Centra voor leerlingenbegeleiding (jeugdgezondheidszorg voor schoolgaande jongeren). Ook voor artsen die tewerkstelling nastreven in overheidsdiensten m.b.t. volksgezondheid (zoals de federale of Vlaamse administraties gezondheidszorg) of die een medische coördinatiefunctie binnen Kind en Gezin ambiëren, biedt dit diploma een meerwaarde.