Master of Science in de ergotherapeutische wetenschap

De masteropleiding biedt een academische bovenbouw voor professionele bachelors in de ergotherapie. Het uitgangspunt van de opleiding is de eigen finaliteit van het beroep: ‘occupatie’ of het menselijk contextueel handelen. Er zijn drie essentiële doelstellingen: wetenschappelijk onderzoek, management/beheer van kwaliteitszorg en beroepsontwikkeling en -innovatie.

In 2023-2024 zal het masterprogramma enkel nog uitdovend worden aangeboden in Gent (= voor herinschrijvers). UHasselt wordt de penvoerende instelling voor het masterprogramma vanaf 2023-2024.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De opleiding master in de ergotherapeutische wetenschap situeert zich binnen de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. In de opleiding staat kritisch oplossingsgericht denken centraal.

De missie van de opleiding is om jou op te leiden tot een professional die in staat is om: 

  • wetenschappelijk onderzoek te verrichten binnen de context van occupational science, ergotherapie en beroepsgerelateerde onderwerpen;
  • leiderschap op te nemen vanuit de principes van management en kwaliteitszorg en adviezen te formuleren op beleidsniveau vanuit een inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg op regionaal, nationaal en internationaal niveau;
  • een innoverende rol te spelen in een nationaal en internationaal perspectief door onderzoeksresultaten op een adequate wijze te implementeren in het werkdomein van de ergotherapeut.

Wetenschappelijk onderzoek is de kern van de masteropleiding. De opleiding richt zich op het aanleren van competenties waardoor je in staat bent om enerzijds wetenschappelijke kennis correct te interpreteren, te valideren en te vertalen naar de dagelijkse beroepspraktijk en anderzijds om zelf een actieve rol op te nemen in het verzamelen, verwerken en evalueren van onderzoeksgegevens. Op vlak van management streeft de opleiding naar een competentieopbouw en inzichten met betrekking tot management, leiding geven en motiveren. De opleiding is zowel verdiepend als verbredend. Het verdiepend karakter komt aan bod in kennis en kennisvorming in het ergotherapeutisch domein en reflectie over ergotherapeutisch handelen. Het verbredende karakter verwijst naar de brede maatschappelijke context waarbinnen ergotherapie zich afspeelt en de noodzaak om aan de sterk veranderende maatschappij te kunnen tegemoetkomen.

 

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Aandachtspunten

Het schakelprogramma voor deze opleiding wordt ingericht door KU Leuven en het masterprogramma door UGent. De lessen van het schakelprogramma vinden plaats in Leuven, van het masterprogramma in Gent.
Vanaf academiejaar 2023-2024 wordt het masterprogramma ingericht door UHasselt. De lessen van het nieuwe masterprogramma zullen vanaf dan plaatsvinden te Hasselt.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Deze masteropleiding richt zich op een instroom van professionele bachelors in de ergotherapie, gegradueerden in de ergotherapie en gegradueerden in de arbeidstherapie. De opleiding wordt verplicht voorafgegaan door een schakelprogramma van 60 studiepunten. De opleiding is ontwikkeld door de meeste universiteiten en hogescholen in Vlaanderen. Het schakelprogramma wordt ingericht door KU Leuven (je schrijft je ook daar in) en het masterprogramma door UGent.
De opleidingsonderdelen van de volledige opleiding (schakel- én masterjaar) worden geclusterd in drie competentiegebieden:

  • wetenschap en onderzoeker,
  • beheerder van kwaliteitszorg,
  • beroepsontwikkelaar/innovator.

Het onderwijs bestaat uit een variatie aan diverse werkvormen zoals hoorcolleges, interactieve discussiecolleges, ‘flipped-classroom’ en blended learning. De didactische werkvormen worden gebruikt om het kritisch denken te stimuleren. De masterproef vormt het eindpunt van de opleiding en zorgt ervoor dat je kunt bewijzen dat je een ergotherapeutisch probleem op kritisch-wetenschappelijk en zelfstandige wijze kunt bestuderen en de resultaten ervan kunt verspreiden. De lessen worden zoveel mogelijk geconcentreerd op een beperkt aantal dagen.

De opleiding hecht veel belang aan een internationale netwerking en samenwerking en elke student krijgt de kans om een internationale ervaring mee te maken. Dat kan gaan van actieve deelname aan internationale congressen tot het uitwerken van een masterproef in het buitenland en het samenwerken met internationale partners at home.

Arbeidsmarkt

Door de groeiende aandacht voor de competenties van ergotherapeuten van ziekenfondsen, arbeidsreïntegratiediensten, thuiszorgcentra, gevangenissen … is een toenemende wetenschappelijke basis voor de ergotherapie een must. De doelstelling van de masteropleiding is jou als toekomstig ergotherapeut de nodige kennis en vaardigheden mee te geven zodat je binnen die verschillende werkdomeinen onderzoeks- en managementfuncties kunt opnemen. De opleiding vormt je tot een master in de ergotherapie die naast de innoverende competentie over o.a. theorie- en richtlijnontwikkeling ook functies kan opnemen in het middenkader en in het middenmanagement in de welzijns- en gezondheidszorginstellingen. Verder biedt de opleiding ook perspectieven in de onderwijssector.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord