Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur (stadsontwerp en architectuur)

De masteropleiding architectuur concentreert zich rond atelierwerk. Daarin staat architectuurontwerpen centraal. Studenten kiezen één van beide afstudeerrichtingen: Stadsontwerp en architectuur, waar het architectuurontwerp eerder in de ruimtelijke omgeving en de stedenbouwkundige context gekaderd wordt, of Architectuurontwerp en bouwtechniek, waar binnen het architectuurontwerp, de materialisatie en bouwtechnische aspecten bijzondere aandacht krijgen.

EUR-ACE® Master CTI

EUR-ACE® Master (EURopean ACcredited Engineering Master)

Het EUR-ACE label werd aan deze opleiding toegekend door de Commission des titres d’ingénieur (CTI), onder goedkeuring van het European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE).

EUR-ACE® is een accreditatiesysteem dat binnen een vastgelegd kader een reeks kwaliteitsstandaarden biedt die hoogwaardige ingenieursdiploma’s identificeren zowel binnen als buiten Europa.

www.enaee.eu

EUR-ACE® Master

EUR-ACE® Master (EURopean ACcredited Engineering Master)

Het EUR-ACE label werd aan deze opleiding toegekend door de Commission des titres d’ingénieur (CTI), onder goedkeuring van het European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE).

EUR-ACE® is een accreditatiesysteem dat binnen een vastgelegd kader een reeks kwaliteitsstandaarden biedt die hoogwaardige ingenieursdiploma’s identificeren zowel binnen als buiten Europa.

www.enaee.eu

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Via de opleiding krijg je toegang tot brede én gespecialiseerde kennis over de architectuur en aanverwante kennisgebieden en het vakkenaanbod stelt je in staat om naar gelang je interesses en intellectuele sterktes een eigen profiel te ontwikkelen. Dat profiel kan variëren van een specialisatie in het bouwen, over expertise in stad en landschap tot architectuurhistorisch en -theoretisch onderzoek.

De masteropleiding wordt daarom aangeboden in twee afstudeerrichtingen. De afstudeerrichting Stadsontwerp en architectuur architectuur bekijkt het gebouw in zijn bredere context. Ze mikt op studenten met een bijzondere interesse voor het gebouw in zijn omgeving. Je krijgt een introductie in de kennisgebieden die betrekking hebben op het ontwerp op grotere schaal. Zo leer je inzicht verkrijgen in de ruimtelijke dimensie van verstedelijkingsprocessen, of nadenken over de uitdaging die transitievraagstukken met betrekking tot wonen, werk, voeding, of energie stellen aan het ontwerp van de stad van morgen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Het atelierwerk staat in beide afstudeerrichtingen nog steeds centraal. Je volgt één ontwerpatelier dat is gekoppeld aan je afstudeerrichting. Daarnaast kies je uit een aanbod aan ontwerpstudio’s die focussen op de stad, de architectuur, het interieur of bouwdetail. Deze studio’s worden gegeven door specialisten uit de Vlaamse architectuurscène, elk met een eigen en persoonlijke visie. Hoorcolleges maken in de master steeds meer plaats voor seminaries die inzoomen op specifieke thema’s en problematieken, waarbij lesgevers in discussie gaan met een kleine groep studenten. Binnen de keuzevakken nemen de bijzondere vraagstukken een groot aandeel in; je kan op deze manier participeren in het lopend onderzoek van lesgevers.

De masterproef biedt je de mogelijkheid om in nauw overleg met één van de lesgevers je interesse te verdiepen in een specifiek kennisdomein, van bouwfysica tot architectuurgeschiedenis, van verstedelijkingsprocessen tot architectuurontwerp. De seminaries en de masterproef zijn bijzonder interactieve vormen van onderwijs. Ze zorgen voor een nauwe betrokkenheid tussen studenten, docenten en onderzoekers. De waaier aan onderzoeksthema’s waaruit je kan kiezen, is breed: van architectuurhistorische onderwerpen, zoals een onderzoek naar trappenpartijen in 18de eeuwse stadspaleizen in Napels, over onderzoek naar de relatie tussen beeldende kunst en architectuur, tot het ontwikkelen van historische cartografieën van niet-Europese steden. Maar je kan ook meewerken aan bouwtechnische experimenten met behulp van digitale computertechnieken, of onderzoek doen naar de optimalisatie van energieprestaties in woningen. De voorbije jaren vielen tal van studenten met hun masterproeven in de prijzen, wat deuren heeft geopend voor hun verdere loopbaan.

Tijdens je masteropleiding krijg je ook de mogelijkheid om een internationale ervaring op te doen. Dat kan via een stage in het buitenland, deelname aan buitenlandse (ontwerp)workshops, de masterstudiereis, veldwerk in het kader van een masterproef en uiteraard ook via een Erasmusuitwisseling. Een deel van de masteropleiding wordt in het Engels gedoceerd. Je komt ook in contact met inkomende Erasmusstudenten uit diverse landen en je krijgt af en toe ook les van buitenlandse gastdocenten. De opbouw van de master biedt dus veel flexibiliteit: ofwel kies je om je verregaand te specialiseren, ofwel opteer je ervoor om breed en interdisciplinair te werken.

Arbeidsmarkt

Het diploma Ingenieurswetenschappen: architectuur biedt ruime beroepskansen in het brede en internationale werkveld van zowel de bouwsector als een breed gamma van aan de architectuur gerelateerde activiteiten. Sommige afgestudeerden vestigen zich als zelfstandig architect-ontwerper, na een stage van twee jaar bij een erkend architect-stagemeester en na erkenning door de Orde van Architecten. Anderen gaan aan de slag als ingenieur bouwstructuren, werfleider op grote projecten of specialiseren zich in duurzaam bouwen, klimatisatie enz.

Architectuurontwerp is steeds minder een individuele aangelegenheid en afgestudeerden zijn goed voorbereid op het samenwerken met andere architecten, stedenbouwkundigen of ingenieurs, voor opdrachten die gaan van constructieve detaillering tot landschapsontwerp. Dat kan in de privésector, maar ook in overheidsdiensten die begaan zijn met de gebouwde omgeving, met historische monumenten, infrastructuur of het landschap. Nog andere oud-studenten werken in de culturele sector of gaan verder in onderzoek en onderwijs in binnen- als buitenland.

Kortom, met de stevige en brede basis die de opleiding biedt én de kans om een eigen profiel te ontwikkelen, verschaft ze toegang tot een waaier aan mogelijkheden in het beroepsleven.