Postgraduaatsopleiding Praktisch Humanisme

Dit postgraduaat richt zich hoofdzakelijk op professionals, vrijwillige consulenten, leerkrachten niet-confessionele zedenleer en iedereen die actief of geïnteresseerd is in het vrijzinnig humanisme. De opleiding maakt professionals en vrijwilligers wegwijs in het gedachtegoed van de Belgische seculiere beweging en de vrijzinnig humanistische morele dienstverlening en leidt op tot onderlegde actoren in het werkveld.

postgraduaatsopleiding
29 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Je verwerft de basiscompetenties om door te groeien tot een expert in de aspecten van vrijzinnig humanistisch morele dienstverlening die voor jou van belang zijn. De opleiding houdt drie doelstellingen voor ogen: ze reikt op wetenschappelijke basis een dieper inzicht aan in het levensbeschouwelijke landschap in België en van de plaats die het georganiseerde vrijzinnig humanisme daarin inneemt; het is een evidence based opleiding voor de praktische vakken, gebaseerd op praktijkvoorbeelden en onderwezen door ervaren professionals; ze stimuleert en scherpt de competenties aan door exercise-based learning. Daardoor versterkt dit postgraduaat consulenten die aan de start van hun carrière staan, terwijl ook de professie an sich versterkt wordt. De opbouw van de vakken gebeurt zowel door het onderwijzend personeel van de universiteiten als door ervaren consulenten. Op die manier wordt de expertise van beide groepen verenigd en aan elkaar afgetoetst. Die kruisbestuiving resulteert in een opleiding die zowel praktisch van aard is als de nodige theoretisch-filosofische onderbouw voorziet.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De opleiding heeft twee profielen: het profiel Consument en het profiel Humanistisch Denken.

Het programma bestaat binnen elk van de twee profielen uit negen verplichte opleidingsonderdelen: de inhoud ervan komt overeen met onderzoeksexpertise van de vakgroepen wijsbegeerte en moraalwetenschappen en geschiedenis van de VUB, gecombineerd met expertise van de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de UGent. Die onderzoeksexpertise wordt aangevuld met praktische expertise vanuit deMens.nu. De breedte van de opleiding, gekoppeld aan praktijkgerichte doelstellingen, garandeert dat zowel kandidaat-studenten met een achtergrond in de moraalwetenschappen als zij met een achtergrond in sociaal werk of uit onderwijsopleidingen kunnen doorgroeien naar professionals die ingezet kunnen worden binnen de brede vrijzinnig humanistische werking.

Arbeidsmarkt

De kerntaken van een consulent zijn zeer uiteenlopend en onderhevig aan constante maatschappelijke ontwikkelingen en gevoeligheden. Bovendien zijn de praktijken van de algemene vrijzinnig humanistische consulenten uniek. Het voorgestelde programma reikt professionals, vrijwillige consulenten en geïnteresseerden tools aan om binnen de vrijzinnig humanistische sfeer en in de verschillende kerntaken acties te ondernemen die hun gemeenschap dienen. Het begrijpen van de achtergrond van de vrijzinnige levensbeschouwing, zowel historisch als hedendaags, is hierbij essentieel.