Schakelprogramma tot Master of Arts in gender en diversiteit

Een schakelprogramma is een overgangsprogramma tussen bepaalde professionele bachelors (3-jarige hogeschoolopleiding) en een specifieke master. Dit schakelprogramma bereidt je voor op de masteropleiding waarin je leert om op een wetenschappelijk onderbouwde, geëngageerde en verantwoordelijke wijze te kunnen omgaan met complexe problemen van sociale ongelijkheid en discriminatie en de daaruit voortvloeiende veranderingsprocessen.

schakelprogramma
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

De vakken uit het schakelprogramma brengen je de competenties bij om met de masteropleiding te kunnen starten. Via het schakelprogramma behaal je geen bachelordiploma, het geeft je enkel een toegangsticket naar de master in Gender en diversiteit. Naast vakken waarin je gender, diversiteit en multiculturalisme bestudeert, beoogt het programma ook jouw academische en onderzoeksvaardigheden aan te scherpen. Ten slotte kun je volgens je eigen interesses een aantal vakken kiezen.

Voor wie

Dit schakelprogramma is een toegangsticket naar een specifieke master. De toelatingsvoorwaarden worden vastgelegd op het niveau van de master. 

Structuur

Het schakelprogramma bestaat uit een vast verplicht gedeelte en een keuzegedeelte.
Het verplichte gedeelte bestaat enerzijds uit opleidingsonderdelen binnen het thema gender en diversiteit en anderzijds uit enkele opleidingsonderdelen waarin academische vaardigheden worden aangescherpt. Om een basis aan onderzoeksvaardigheden en methoden te verwerven kies je ook één opleidingsonderdeel uit een beperkte lijst: zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek komt aan bod. Vervolgens kies je (al naargelang je vooropleiding en interesse) voor minimaal 15 sp vakken uit een keuzelijst. Het betreft opleidingsonderdelen uit diverse sectoren van gender en diversiteit. Die opleidingsonderdelen vormen een goede basis/ondersteuning voor de verdere masteropleiding want ook in de masteropleiding is die keuze voorzien. Ten slotte vervolledigt het opleidingsonderdeel ‘onderzoekstaak’ het schakelprogramma. Daarin wordt de opgebouwde kennis en vaardigheden geïntegreerd en verder ontwikkeld.
Door de keuzemogelijkheden kan de omvang van het schakelprogramma verschillen van minimaal 53 sp tot maximaal 58 sp.