Bachelor of Laws in de rechten

Wie rechten studeert, wordt niet automatisch advocaat, magistraat of notaris. Ook binnen bedrijven en overheidsdiensten of in de politieke wereld kunnen juristen aan de slag. Tijdens de opleiding komen dan ook heel uiteenlopende rechtstakken aan bod en word je ondergedompeld in een brede waaier aan juridische problemen.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Recht en Criminologie
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Rechten is één van de oudste universitaire opleidingen, maar studenten worden er nog steeds door aangetrokken. De verklaring hiervoor ligt voor de hand. De samenleving wordt steeds complexer en dat heeft zijn weerslag op het recht. Meer en meer sectoren worden ‘gejuridiseerd’. Goed juridisch advies is noodzakelijk bij quasi elke belangrijke beslissing. Juristen nemen daardoor een sleutelpositie in binnen de maatschappij. Vroeger studeerde men rechten om advocaat, magistraat of notaris te worden. De nadruk lag vooral op de studie van het burgerlijk recht en van het strafrecht.

Ondertussen is de opleiding polyvalenter geworden. Afgestudeerden vinden we niet alleen terug in de klassieke togaberoepen, maar ook in de private sector, bij de overheid of in internationale organisaties. De studie is tevens een ideale basis voor een politieke carrière. Rechten is veel meer dan ‘van buiten blokken’. Het is een interessante, veelzijdige studie met gunstige tewerkstellingsperspectieven.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Rechtenstudies veronderstellen geen specifieke voorkennis. De algemene kennis en competenties die normaliter worden verworven in het algemeen secundair onderwijs volstaan. Het is wel belangrijk dat je maatschappelijk betrokken bent. Je hebt een gezonde interesse in wat de media berichten over samenlevingsproblemen, politiek en gerecht en bent geboeid door actualiteit en geschiedenis. Daarnaast is het de taak van elke jurist om complexe problemen uit diverse maatschappelijke domeinen te analyseren, de abstracte principes toe te passen op concrete situaties en in concrete oplossingen voor specifieke gevallen algemene regels te herkennen.
Aanleg en belangstelling voor talen is belangrijk zowel tijdens de opleiding als later in de job: je bent best rad van tong en beschikt over een scherpe pen. Juristen zijn immers ‘tekstverwerkers’: rechten studeren betekent anderstalige bronnen opzoeken en verwerken, vonnissen en arresten uit het Franstalige landsgedeelte lezen en interpreteren, gastcolleges in een vreemde taal volgen, anderstalig cursusmateriaal verwerken, de relevante juridische terminologie hanteren in het Frans en het Engels, je argumentatie in heldere taal opbouwen etc. Kennis van het Latijn is niet nodig maar biedt wel het voordeel dat sommige juridische begrippen en uitdrukkingen sneller worden gevat en het geeft meestal ook een beter grammaticaal inzicht. Wie een tekort heeft voor bepaalde talen, heeft tijdens de opleiding de kans om die kennis bij te spijkeren.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

  • Bachelor

Tijdens de driejarige bacheloropleiding krijg je een overzicht van de hoofdlijnen van de meeste rechtstakken. Naast de zuivere rechtsvakken is er ook een ruim aanbod van politiek-filosofische, historische, economische en menswetenschappelijke vakken. Er wordt verwacht dat je een vlotte babbel en dito pen hebt. Die vaardigheden (schriftelijk en mondeling) worden aangescherpt d.m.v. oefeningen en de bachelorproef.

  • Master

Het tweejarige masterprogramma is zeer flexibel. Je volgt zes verplichte vakken en kiest daarnaast een twaalftal keuzevakken. Die kies je uit een lijst met ‘vakken met een component vaardigheden’ (bv. stage, een internationale mout court, een legal clinic), en lijsten met ‘verdiepende’ (het uitdiepen van een bepaalde rechtstak) en ‘verbredende’ (specifieke juridische of metajuridische onderwerpen) vakken.

De keuze maak je op basis van je persoonlijke voorkeuren, je toekomstige beroepskeuze, de doceerwijze of een andere reden. Zo kun je je vorming toespitsen op een door jou gekozen deelgebied, terwijl jouw diploma toch een algemene geldigheid voor alle juridische beroepen behoudt.

Tijdens de tweejarige masteropleiding werk je ook aan een masterproef, die bestaat uit een zelfstandig opgezet en uitgevoerd rechtswetenschappelijk onderzoek, waarover je aan het einde van je opleiding rapporteert in een masterscriptie.

Een bachelordiploma geeft ook toegang tot andere dan de hier vermelde masteropleiding. Het overzicht vind je op het tabblad ‘Verder studeren’.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt evolueert constant, maar toch kunnen we op enkele algemene trends wijzen. In de eerste plaats stellen we vast dat nog slechts een beperkte groep afgestudeerden blijvend werkt in de advocatuur, de magistratuur en het notariaat.

Een tweede vaststelling is dat de nood aan bedrijfsjuristen nog steeds aan het groeien is.

Tenslotte blijkt ook dat steeds meer ‘polyvalente’ functies worden ingenomen door juristen. Die ontkoppeling tussen het diploma en de job is een fenomeen dat zich al langer dan vandaag voordoet. En omdat die polyvalente functies steeds complexer worden en juridische kennis daarbij goed van pas komt, worden die jobs niet zelden door juristen bezet. Last but not least is de studie een ideale uitvalsbasis voor een politieke carrière.

Op de website van de faculteit Recht en Criminologie vind je getuigenissen over de tewerkstelling van juristen. Ook op www.durfdenken.be vind je interessante getuigenissen.