Bachelor of Science in de biowetenschappen

In de opleiding biowetenschappen word je opgeleid tot een industrieel ingenieur in de levende materie. Je wordt expert in toepassingen die te maken hebben met land- en tuinbouw, voedingsindustrie of biotechnologie.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Je krijgt een evenwichtige mix van wiskunde, fysica, chemie en enkele toegepaste biologische vakken met labo’s en excursies. Daarbovenop krijg je vakken die aansluiten bij 1 van de 4 clusters die je kan kiezen: landbouw, tuinbouw, voedingsindustrie of biotechnologie.

  • De cluster Landbouwkunde bestudeert hoe voedsel op een duurzame manier geproduceerd kan worden. Daarin komen zowel plantaardige als dierlijke producten aan bod.
  • In de cluster Tuinbouwkunde leer je hoe eetbare gewassen zoals groenten en fruit geteeld worden. Bovendien leer je er alles over de productie van kamerplanten en laanbomen, en over de kwaliteitsvolle invulling van stadsgroen en landschap.
  • De cluster Voedingsindustrie bestudeert hoe grondstoffen verwerkt worden tot veilige en kwalitatieve voedingsmiddelen.
  • In de cluster Biotechnologie leer je allerlei toepassingen van micro-organismen en enzymen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over waterzuivering, brouwerij en fermentatie, hernieuwbare grondstoffen of genetische modificatie.

Dit is een opleiding tot industrieel ingenieur. Dat wil zeggen dat studenten biowetenschappen leren om bestaande concepten toe te passen. Dat is het verschil met een opleiding tot bio-ingenieur: daarin leren de studenten om zelf concepten te ontwerpen. Zij leren abstract te denken. Studenten biowetenschappen leggen daarentegen de focus op het ‘hoe’: hoe kan ik een bepaalde techniek toepassen en optimaliseren binnen een bedrijfscontext? Tijdens je studies kom je dan ook erg veel in contact met bedrijven en organisaties, via projecten en stages.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Aandachtspunten

Om te kunnen starten met de opleiding moet je hebben deelgenomen aan een starttoets (verplichte ijkingstoets).

Voor wie

Eigen aan een ingenieursopleiding is de grondigheid waarmee de verschillende wetenschappen bestudeerd worden en met elkaar in verband worden gebracht. De opleiding industrieel ingenieur biowetenschappen is iets voor jou als:

  • je interesse hebt voor levende materie en (ingenieurs)wetenschappen
  • je graag oplossingen voor praktische problemen zoekt
  • je een vooropleiding met minstens 4 uur wiskunde volgde

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

  • Bachelor

Tijdens de bachelor krijg je een mix van basisvakken. Biologisch georiënteerde vakken zijn de ruggengraat van de opleiding. Chemie, biochemie, wiskunde, natuurkunde en technologische vakken verbreden je basiskennis. Vanaf het tweede jaar geef je een persoonlijke toets aan je opleiding dankzij de keuzepakketten landbouwkunde, tuinbouwkunde, voedingsindustrie of bio­technologie. Je zin voor initiatief kan je demonstreren tijdens de talrijke projecten, bedrijfsbezoeken en je bachelorproef.

  • Master

Na de bachelor, specialiseer je je verder in de masteropleiding. De land- en tuinbouwkunde heeft twee afstudeerrichtingen. Bij plantaardige en dierlijke productie ligt het accent op de voedsel­productie van plantaardige en dierlijke oorsprong. In de afstudeerrichting tuinbouwkunde krijg je een diepgaand inzicht in de intensieve plantaardige productie, meer specifiek in de groente-, (sier)boom- en fruitteelt, landschaps- en groenbeheer.

In de master in de biowetenschappen: voedingsindustrie ligt het accent op de verwerking van grondstoffen tot kwaliteitsvolle en veilige voedingsmiddelen. Voedselveiligheid en -kwaliteit zijn zeer complexe begrippen. Erg belangrijk is het inzicht in de productie­processen van levensmiddelen, in de bederfmechanismen en de mogelijke chemische en microbiële gevaren hieraan verbonden.

In de biochemie komen de technologie van de biochemische bedrijven en de vijf (rode, groene, witte, blauwe en gele) bio­technologiedomeinen evenwichtig aan bod.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Als industrieel ingenieur ben je zeker van een job. Meer dan de helft van de studenten heeft al 1 maand na afstuderen een contract op zak.

Afhankelijk van je gevolgde master kan je terecht in uiteenlopende sectoren zoals de voedingsindustrie, de land- en tuinbouwsector, biochemische en biotechnologische productie, brouwerijen, de farmaceutische sector, plantenbiotechnologie en milieutechnologie.

Er is veel behoefte aan ingenieurs in heel verschillende functies: toelevering, productie en verwerking, technische ondersteuning, commerciële functies, kwaliteitscontrole, product- en procesontwikkeling, onderzoek en onderwijs. Ook een zelfstandige carrière als succesvol ondernemer behoort tot de mogelijkheden.

Concrete voorbeelden? Bekijk wat onze afgestudeerde industrieel ingenieurs doen op ikbenindustrieelingenieur.be.