Bachelor of Science in de geneeskunde

Artsen zijn geboeid door het wondere functioneren van het menselijk lichaam. In de opleiding geneeskunde worden niet enkel medische en technische vaardigheden bijgebracht. Als arts moet je ook over een hoge dosis psychologisch inzicht beschikken omdat de arts voor velen het eerste aanspreekpunt is bij problemen die het medische vaak overstijgen.

 

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Het beroep van arts is zonder twijfel één van de meest fascinerende. Wie wordt niet geboeid door het wondere functioneren van het menselijk lichaam? De kennis hierover omzetten in het genezen van zieken én in het verbeteren van de volksgezondheid vormt voor veel jongeren een bijzonder boeiende uitdaging.

De artsenopleiding doet echter meer dan medische en technische vaardigheden bijbrengen. Als arts moet je immers ook over een hoge dosis psychologisch inzicht beschikken omdat de arts voor velen het eerste aanspreekpunt is bij problemen die het medische vaak overstijgen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Om te mogen starten met de opleiding geneeskunde moet je slagen én gunstig gerangschikt zijn voor het toelatingsexamen. Het toelatingsexamen test het begripsniveau in de vakgebieden fysica, wiskunde, chemie en biologie. Uiteraard is een grondige kennis van die vakken noodzakelijk om te slagen voor het toelatingsexamen. Daarnaast worden ook de algemene cognitieve vaardigheden en het sociale inzicht getoetst.

Maar ... specifieke voorkennis is slechts één aspect! Je start met een opleiding van minstens zes jaar en om dat tot een succes te maken is inzet minstens even belangrijk.

Daarnaast moet je als toekomstige arts ook over sociale en psychologische vaardigheden beschikken én is een brede maatschappelijke belangstelling absoluut noodzakelijk.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

Het concept van de artsenopleiding aan de Universiteit Gent is uniek: een studiejaar bestaat niet uit de klassieke vakken maar uit geïntegreerde blokken en lijnen.

Blokken zijn in de tijd gegroepeerde onderwijsperiodes en elk blok bestudeert een bepaald thema vanuit verschillende disciplines.

Naast het onderwijs in blokken zijn er ook de lijnen die door de hele opleiding lopen. In dat soort onderwijs krijg je klinische, technische en communicatieve vaardigheden aangeleerd, word je getraind in het oplossen van problemen, realiseer je zelfstandig wetenschappelijk werk (o.a. een masterproef) en ga je op exploratie in de gezondheidszorg.

Dat alles wordt aangevuld met een 'studium generale': via lezingen en groepsactiviteiten over diverse thema's krijg je een ruimere kijk op de gezondheidszorg en de maatschappij.

  • Bachelor

Het eerste jaar is voor ongeveer de helft gemeenschappelijk met de tandheelkunde. In de opleiding geneeskunde staan in het eerste jaar zes blokken geprogrammeerd: vijf blokken zijn gewijd aan biomedische onderwerpen en één blok aan gezondheid en maatschappij. In het tweede jaar bestudeer je op een geïntegreerde wijze de verschillende stelsels (hart en bloedvaten, longen, nieren …).

Simultaan met het theoretisch onderwijs in de diverse stelsels krijg je ook deeerste klinische vaardigheden aangeleerd. In het derde jaar gaat in het eerste semester veel tijd naar het aanleren van diagnostische en therapeutische methodieken in de geneeskunde, in combinatie met infectie en afweer en mechanisme van ziekte. Vanaf het tweede semester komt dan de kliniek aan bod via diverse blokken. Je loopt een korte blokstage en er is ook een week huisartsstage voorzien. 

  • Master

De masteropleiding streeft ernaar de theoretische kennis en therapie beter te integreren met de praktijk: via trainingen in het skillslab, via patiëntencontact en stages, en door in kleine groep klinische problemen op te lossen. Veel aandacht gaat naar de betekenis van klinische bevindingen, naar de psychosociale context van de patiënt en naar een rationele keuze van onderzoeksmethodes en behandeling ('evidence based medicine').

Er staan ook heel wat stages op het programma: van Juniorstage (individuele kijkstages) over Seniorstage van tien keer vier weken in diverse disciplines (spoed, heelkunde, pediatrie, gynaecologie enz.) naar Verdiepende stages in het kader van jouw keuze voor de vervolgopleiding. Buitenlandse stages zijn ook mogelijk. Op het einde van het derde masterjaar leg je het geïntegreerd klinisch eindexamen af wat alle aspecten toetst die een basisarts moet kennen.

Een bachelordiploma geeft ook toegang tot andere dan de hier vermelde master. Het overzicht vind je op het tabblad 'Verder studeren'.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Er bestaan drie soorten artsen: de arts-specialist, de huisarts en de arts die werkzaam is in de ‘niet-curatieve sector’.

Na de opleiding tot arts-specialist vind je doorgaans een job in het gekozen specialisme, in een ziekenhuis of een eigen praktijk of binnen een samenwerkingsverband.

Als afgestudeerde in de huisartsopleiding zoek je meestal in functie van de regionale spreiding een vestiging, de laatste tijd meer en meer in associatie met andere huisartsen of paramedici. De taken van de huisarts zijn breder dan die van de specialist. Voor de meeste patiënten is de huisarts de eerste contactpersoon en meestal ook de vertrouwensfiguur, die via het Globaal Medisch Dossier de zorgverlening in overleg met de patiënt coördineert.

De niet-curatieve gezondheidszorg is moeilijk onder één noemer te brengen. Ieder middelgroot bedrijf of dito instelling heeft zijn eigen arbeidsgeneeskundige dienst. Heel wat artsen vervullen administratieve taken bij de overheid of zijn ingeschakeld in de verzekeringsgeneeskunde, jeugdgezondheidszorg, preventie, controle en inspectie, noem maar op. Artsen komen ook terecht in het wetenschappelijk onderzoek binnen overheidsdiensten, privébedrijven, universiteiten.

Op www.durfdenken.be vind je interessante getuigenissen van oud-studenten.