Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen

De klemtoon ligt op de studie van het bedrijf en haar functionele domeinen: hoe en waarom een bedrijf ontstaat, hoe het gefinancierd wordt, hoe het zich administratief organiseert, hoe verloopt de productie en de verkoop, hoe gaat het om met personeel en hoe coördineert en stuurt het management dit alles.

AACSB International Logo

Deze opleiding is geaccrediteerd door AACSB International - The Association to Advance Collegiate Schools of Business. AACSB is een wereldwijde non-profitorganisatie waarvan de accreditatieprocessen ISO 9001:2015 gecertificeerd zijn.

https://www.aacsb.edu/about-us

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

In de opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen word je opgeleid om bedrijfsproblemen op een geïntegreerde manier aan te pakken: Hoe wordt een bedrijf winstgevend? Hoe een investering optimaal financieren? Hoe een marktonderzoek opzetten om de klanten in kaart te brengen? Van idee naar een nieuw bedrijf: hoe de economische leefbaarheid vooraf beoordelen? Dat alles en meer komt aan bod in de opleiding Toegepaste Economische wetenschappen.

Als TEW’er, word je een specialist in elk van de domeinen accounting, bedrijfsfinanciering en marketing. De drie domeinen kan je kortweg omschrijven als: hoe het resultaat rapporteren van een bedrijf (accounting), hoe voldoende geld binnenhalen voor het bedrijf (bedrijfsfinanciering) en hoe – uitgaande van de behoeften van de klanten - waarde creëren door de juiste producten en diensten te verkopen voor het bedrijf (marketing). De opleiding TEW biedt daarnaast een analytische onderbouw met nadruk op kwantitatieve en onderzoeksvaardigheden. Ook algemene economische principes komen aan bod. Maar de focus ligt wel op de besluitvorming binnen de onderneming.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Aandachtspunten

Op de opleidingswebsite vind je nog heel wat filmpjes, presentaties, getuigenissen van studenten ...

Voor wie

Heb je belangstelling voor een job in het bedrijfsleven? Hou je ervan om precies te weten hoe een probleem wordt opgelost? Zoek je een gespecialiseerde opleiding in bedrijfseconomie? Wens je later een leidinggevende job bij een grote onderneming? Kies dan voor Toegepaste Economische Wetenschappen!

Een vooropleiding van minimum vijf à zes uur wiskunde per week is aangeraden. Specifieke voorkennis voor de economische vakken is niet vereist, want de economische basisbegrippen worden in het eerste jaar van de bacheloropleiding bijgebracht.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

  • Bachelor

Het eerste bachelorjaar is gemeenschappelijk met de opleidingen Economische Wetenschappen en Handelsingenieur. Dat zorgt ervoor dat je in de daaropvolgende jaren een onderbouwde keuze kunt maken. Het eerste jaar geeft je een grondige basiskennis in de algemene economie en de bedrijfseconomie, en in een aantal ondersteunende en aanverwante vakgebieden.

Vanaf het tweede jaar ligt in de Toegepaste economische wetenschappen de klemtoon op het verwerven van wetenschappelijk inzicht in de functionele domeinen accounting, bedrijfsfinanciering en marketing. Daarnaast word je algemene bedrijfskennis aangescherpt in opleidingsonderdelen zoals management, juridische vakken en ondernemerschap. Je opleidingsprogramma wordt aangevuld met kwantitatieve vakken en onderzoeksvaardigheden.

Het derde jaar wordt afgesloten met een bachelorproef, waarbij elke student individueel een aantal bedrijfsvraagstukken doorloopt.

  • Master

Vanaf nu is Engels de doceertaal. In de éénjarige, Engelstalige masteropleiding Business Economics zijn er drie afstudeerrichtingen, met name Accountancy, Corporate Finance en Marketing. De keuze voor één van de drie laat je toe om je eigen lessenpakket af te stemmen op het domein dat jou het meest interesseerde in de 2de en 3de bachelor (accounting, bedrijfsfinanciering of marketing). Je leert dit domein in alle verdere details kennen. Daarnaast is er nog minstens één keuzevak, dat je ook kan vervangen door een stage in het bedrijfsleven. De masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef waarin je, onder begeleiding van een professor, een probleem in alle dimensies onderzoekt.

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (90 sp).

Arbeidsmarkt

We vinden afgestudeerden Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) terug in alle mogelijke functies binnen het bedrijfsleven en in het onderwijs. Als master in de TEW, specialisatie accounting start je bijvoorbeeld bij een internationaal revisorenkantoor, waar je beoordeelt of de jaarrekening van grote bedrijven een correct beeld geeft van de werkelijkheid.

Na enkele jaren krijg je stilaan grotere verantwoordelijkheden of maak je de overstap naar een functie als interne auditor of controller (kostprijsexpert), om daarna door te groeien naar de functie van financieel directeur binnen een bedrijf. De master TEW, bedrijfsfinanciering start binnen de bank-consultingwereld, helpt bedrijven bij het realiseren van hun overnameplannen (al of niet met een beursintroductie), en groeit daarna misschien door naar bankdirecteur. De master TEW Marketing start als ‘brand of product manager’, begeleidt bedrijven bij het uittekenen van een promotiebeleid en maakt daarna de overstap naar marketing manager bij een bedrijf. Vele afgestudeerden groeien op termijn dus door naar algemene managementfuncties.

Enkele concrete jobs waarin afgestudeerden TEW terecht komen: bedrijfsrevisor (auditor), kostprijsexpert (controller), financieel directeur, financieel consultant (beursintroducties, overnames van bedrijven), marketingmanager en marktonderzoeker.