Master of Medicine in de specialistische geneeskunde (reumatologie)

In deze opleiding word je opgeleid tot arts-specialist die over een adequate kennis en vaardigheid beschikt om hoogwaardige patiëntenzorg te verlenen in je specifieke vakgebied. Het is een master-na-master die wordt gevolgd samen met de beroepsopleiding tot arts-specialist. De duur van de totale opleiding is afhankelijk van de specialisatie.

master-na-masteropleiding
6 jaar 180 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Voor het instappen in de master-na-master in de specialistische geneeskunde moet de basisopleiding Geneeskunde succesvol afgewerkt worden. De master-na-masteropleiding in de specialistische geneeskunde heeft een omvang van 180 studiepunten. Na de masteropleiding geneeskunde kun je - mits je aanvaard wordt na een selectieprocedure - de opleiding arts-specialist volgen in het Universitair Ziekenhuis (UZ) of in een andere goedgekeurde stageplaats. Het aantal kandidaten is beperkt en wordt verdeeld in het kader van de contingentering (K.B. 30.05.02). De duur van de opleiding is afhankelijk van de specialisatie.
Je wordt opgeleid tot arts-specialist die over een adequate kennis en vaardigheid beschikt om hoogwaardige patiëntenzorg te verlenen in je specifieke vakgebied. De opleiding heeft eveneens als doel een klinisch competente medische specialist af te leveren die zich door een houding van wetenschappelijke nieuwsgierigheid levenslang spontaan en zelfstandig kan blijven informeren in een vakgebied dat zowel wetenschappelijk als technologisch snel expandeert. De master in de specialistische geneeskunde wordt gevolgd tijdens de beroepsopleiding tot arts-specialist. De algemene organisatie van de opleiding is dezelfde voor alle opleidingen arts-specialist in Vlaanderen. Gezien de grote verscheidenheid van de afstudeerrichtingen voorziet de opleiding in algemene competenties, gemeenschappelijk voor alle arts-specialisten, aangevuld met competenties die de arts-specialist oriënteren in de richting van één van de specifieke beroepsprofielen. Op het einde van de opleiding heb je de vereiste competenties bereikt en leg je de masterproef af in het domein van het gekozen specialisme (20 studiepunten). Daarenboven wordt er in het programma van 180 studiepunten ook expliciete aandacht besteed aan vaardighedenonderwijs en aan persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Arbeidsmarkt

De titel van arts-specialist wordt in België niet door de universiteiten zelf toegekend maar door de Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, op voorstel van een erkenningscommissie waarvan ook universiteitsprofessoren deel uitmaken. Wie een opleiding tot arts-specialist volgde, vindt doorgaans een job in het gekozen specialisme, in een ziekenhuis of een eigen praktijk of binnen een samenwerkingsverband. De taken situeren zich binnen de gespecialiseerde diagnose en therapie. De specialisaties verschillen sterk van elkaar: psychiatrie, chirurgie, pediatrie, anesthesie ... Naast hun specifieke taken hebben de specialisten ook een plaats in onderzoek en gezondheidszorgontwikkeling, kunnen zij functies vervullen in de ziekenhuisadministratie, de farmaceutische industrie, de verzekeringssector of zijn zij inzetbaar in de brede setting van de preventieve gezondheidszorg.

> Afstudeerrichtingen

4-jarige opleidingen:
– oftalmologie
– stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

5-jarige opleidingen:
– dermato-venereologie
– anesthesie-reanimatie
– fysische geneeskunde en revalidatie
– gerechtelijke geneeskunde
– inwendige geneeskunde
– kinder- en jeugdpsychiatrie
– klinische biologie
– neurologie
– nucleaire geneeskunde
– otorhinolaryngologie
– pathologische anatomie
– pediatrie
– radiotherapie-oncologie
– röntgendiagnose
– volwassenpsychiatrie

6-jarige opleidingen:
– cardiologie
– gastro-enterologie
– gynaecologie-verloskunde
– geriatrie
– heelkunde
– klinische genetica
– medische oncologie
– neurochirurgie
– orthopedische heelkunde
– plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde
– pneumologie
– reumatologie
– urgentiegeneeskunde
– urologie