Schakelprogramma tot Master of Science in de bestuurskunde en het publiek management

Een schakelprogramma is een overgangsprogramma tussen bepaalde professionele bachelors (3-jarige hogeschoolopleiding) en een specifieke master. Via het schakelprogramma krijg je dus toegang tot een aansluitende master.

schakelprogramma
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaatproblematiek en digitalisering: zowat iedereen heeft er een mening over, maar een echte oplossing vinden, blijkt erg uitdagend. Een deel van het probleem is wellicht dat iedereen focust op een onderdeel van de oplossing: economisch, politiek, juridisch, technologisch ... De opleiding Bestuurskunde en Publiek Management situeert zich op de breuklijn tussen Politieke Wetenschappen, Economie en Recht. Stop deze drie opleidingen in de mixer en je krijgt de boeiende smeltkroes Bestuurskunde en Publiek Management.

Je leert hoe de overheid werkt, hoe beslissingen worden genomen op alle bestuursniveaus en je hebt een grondige kennis in bestuur, beleid, recht, economie, politiek en management. Je vertrekt vanuit maatschappelijke uitdagingen en gaat er actiegericht mee aan de slag. Het vraagt namelijk volledig andere skills om een publieke organisatie te managen dan om een bedrijf te doen draaien. Bij een openbare instelling dien je rekening te houden met andere stakeholders: de regels die de overheid oplegt, burgers die bepaalde rechten verworven hebben en inspraak eisen, politieke partijen die druk uitoefenen …

Tijdens deze unieke opleiding in Vlaanderen combineer je verschillende invalshoeken om zo een “tolk” te worden die de verschillende stakeholders op elkaar kan afstemmen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Dit schakelprogramma is een toegangsticket naar een specifieke master. De toelatingsvoorwaarden worden vastgelegd op het niveau van de master in kwestie. Op de fiche van de master vind je of jouw diploma toelating geeft. De link vind je op het tabblad 'verder studeren' op deze pagina.

Structuur

De opleiding streeft naar een evenwichtige mix van theorie en praktijk. In het schakelprogramma krijg je naast basis- en inleidende bestuurs- en economische vakken, ook een grondig wetenschappelijk inzicht in de studie van de bestuurskunde en overheidsmanagement. Je leert bestuurskundige vraagstukken analyseren met het oog op verbetering van organisatieprocessen. Hiervoor hanteer je beheers-, beleids- en financiële informatie van de verschillende overheidsniveaus op kritische wijze en met oog voor de verschillend actoren: politici, belanghebbenden en burgers, managers en toezichthouders en auditors. Je raakt hierbij ook vertrouwd met de praktische kant van het beleid en met het management van overheidsinstellingen, overheidsbedrijven en social profit-organisaties. Daarnaast ontwikkel je ook wetenschappelijke competenties, zoals het analyseren van problemen, het opzetten van een eigen onderzoek, het motiveren van medewerkers, het efficiënt communiceren en rapporteren van beleidsnota’s en eigen onderzoeksresultaten …

Neem voor meer details over de inhoud van het schakelprogramma gerust even een kijkje in de brochure over schakelprogramma's van de faculteit.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

De opleiding Bestuurskunde en Publiek Management leidt jongeren op die een maatschappelijke impact willen hebben (bv. op het vlak van klimaat, expertenadvies en digitalisering). Afgestudeerden komen vaak terecht in de publieke, social profit of non-profit sector: de Europese instellingen, de Vlaamse en federale overheid (o.a. ministeries), de rechterlijke macht, politieke partijen, gemeentebesturen, welzijnsorganisaties, ziekenhuizen, cultuurcentra, etc. Zij kunnen ook aan de slag in het bedrijfsleven of consultancy.

Concrete jobs van alumni Bestuurskunde en Publiek Management: expert die de klimaatplannen van een provincie uitrolt, projectmedewerker Digitalisering bij de Vlaamse overheid of de Europese Unie, stafmedewerker op het kabinet van een minister, Human Resources-expert in een ziekenhuis, een consultant die evalueert hoe de EU de banken- of migratiecrisis aanpakte, financieel auditor bij een overheidsbedrijf …

 

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord