Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de psychologie (bedrijfspsychologie en personeelsbeleid)

Een voorbereidingsprogramma is een overgangsprogramma tussen een academische bachelor en een master. Je volgt dit programma omdat jouw bachelordiploma geen rechtstreekse toegang geeft tot de master.

voorbereidingsprogramma
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

In het voorbereidingsprogramma ligt de klemtoon vooral op het domeinspecifieke. Je volgde eerder al een academische opleiding en je beheerst dus al de algemeen wetenschappelijke competenties. Via een voorbereidingsprogramma behaal je geen academisch bachelordiploma, het geeft je enkel een toegangsticket naar een specifieke master.

Voor wie

Dit voorbereidingsprogramma is een toegangsticket naar een specifieke master. De toelatingsvoorwaarden worden vastgelegd op het niveau van de master in kwestie. Op de fiche van de master vind je of jouw diploma toelating geeft. De link vind je op het tabblad 'verder studeren' op deze pagina.

Structuur

Het voorbereidingsprogramma is een verzameling van vakken uit de drie bachelorjaren. Ondanks de reeds verworven voorkennis mag je dat niet onderschatten. Je bent vrij het aantal studiepunten op te nemen dat je het meest haalbaar acht. Ook de volgorde van je vakken is vrij te kiezen. Wij raden aan te starten met een pakket van ongeveer 60 studiepunten. Als het programma dat je moet volgen beperkt is, of als je na het eerste jaar al redelijk wat credits behaald hebt, dan kan je combineren met vakken uit de master. Je moet dus niet volledig geslaagd zijn voor het voorbereidingsprogramma om vakken uit de master op te nemen. Meer info vind je op https://www.fppw.ugent.be/fdo/spvp.

Let bij de keuze van je vakken op voor de volgtijdelijkheid voor masterproef en voor stage. Volgtijdelijkheid heeft betrekking op de volgorde waarin mastervakken moeten worden afgelegd. Je kan dit bekijken via https://www.ugent.be/pp/nl/diensten/fdo/git