Bachelor of Arts in de kunstwetenschappen

Het concept van de opleiding kunstwetenschappen aan de UGent is uniek in Vlaanderen. Je start met een brede basisopleiding met aandacht voor alle kunstdisciplines om je vervolgens te verdiepen één specifieke discipline: beeldende kunst, podiumkunsten of muziek.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Absolute troef van de opleiding Kunstwetenschappen aan de UGent? Je krijgt er zowel een brede, algemene opleiding in de kunstwetenschappen als de kans om je te specialiseren in één artistieke discipline zonder dat je het contact met de andere disciplines verliest. Via een major kies je vanaf je tweede bachelorjaar voor een doorgedreven specialisatie in:

  • Beeldende kunst

In de major beeldende kunst verdiep je je verregaand in de studie van de plastische kunsten. Je bestudeert beeldende kunst uit alle periodes tot en met vandaag met aandacht voor diverse beeldende vormen, zoals schilder- en beeldhouwkunst, tekenkunst, grafiek, fotografie, film, mode, design of historisch interieur. Ook de wisselwerking tussen de architectuur en de beeldende kunsten is een belangrijk aandachtspunt.

  • Podiumkunsten

In de major podiumkunsten onderzoek je zowel teksttheater, performance, muziektheater en dans als nieuwe vormen van circus en poppenspel – de podiumkunsten in de ruime betekenis van het woord dus. De rijke studie belicht zowel de dramatekst als de opvoering, vaak in relatie tot de evolutie van de nieuwe media.

  • Muziek

De major muziek brengt je een zo breed mogelijke muziekwetenschappelijke kennis en vaardigheid bij. Enerzijds maak je er kennis met de geschiedenis en actualiteit van de Europese muziek; anderzijds maak je er kennis met de systematische muziekwetenschap die (experimenteel) onderzoek doet naar wat muziek doet met mensen. Het Instituut voor Psychoacustica en Elektronische Muziek (I.P.E.M,), behoort tot de wereldleiders in het vak en laat je kennismaken met de nieuwste technologieën en apparatuur.

Voor wie

Musea, tentoonstellingen, concerten, theater- en dansvoorstellingen: je trekt er op eigen initiatief heen. Ook architectuur en monumenten boeien je. Kortom, je hebt een artistieke gevoeligheid en je bent geïnteresseerd in kunst en cultuur in wat voor vorm dan ook. Bovendien ben je kritisch en nieuwsgierig aangelegd. Herkenbaar? Dan is de opleiding Kunstwetenschappen iets voor jou! Je leert er te kijken, horen en voelen hoe kunst werkt.

Je vooropleiding speelt maar een beperkte rol. Een basiskennis van notenleer is nuttig als je kiest voor de major muziek. Aanleg en belangstelling voor talen is niet onbelangrijk: een passieve kennis van het Engels, Frans en Duits geeft je het voordeel vlot(ter) alle bronnen te kunnen doornemen. Voorkennis van het Latijn en/of het Grieks is geen vereiste maar blijft een troef.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

  • Bachelor

In je eerste bachelorjaar krijg je in de eerste plaats een brede introductie in de humane wetenschappen. Samen met studenten uit andere opleidingen volg je een aantal algemeen vormende vakken die je introduceren in de basisbegrippen en -inzichten van onder meer de wijsbegeerte, literatuur, archeologie, historische kritiek en antropologie. In de tweede plaats krijg je een historische en theoretische inleiding op de diverse artistieke disciplines: beeldende kunst, architectuur, podiumkunsten en muziek. De disciplineoverschrijdende vakken diepen die onontbeerlijke historische basiskennis nog verder uit. Tot slot krijg je in je eerste jaar basisonderzoeksvaardigheden aangeleerd.
In je tweede jaar start je met je specialisatie via een major beeldende kunst, een major muziek of een major podiumkunsten. Verder kies je een minor uit, een coherente groep van vakken uit een andere, complementair discipline.
Tijdens je derde jaar specialiseer je je nog verder in je major en krijg je de kans om je kennis in de praktijk te implementeren via de stage. Met een bachelorproef, tot slot, bewijs je dat je autonoom en kritisch kan denken. De bachelorproef vormt tegelijkertijd de afronding van je bachelor en de voorbereiding op je masteropleiding.

  • Master

Tijdens je master bouw je de nodige expertise op die je voorbereidt op onderzoeksgerichte en beleidsverantwoordelijke functies. De onderwijsactiviteiten in je master zijn daarom nauw afgestemd op recent wetenschappelijk onderzoek. Je kan gerichte werkcolleges en verdiepende onderzoeksseminaries volgen; er worden symposia en studiedagen ingericht (soms met medewerking van externe specialisten); er wordt samengewerkt met musea en wetenschappelijke instellingen; en de lessen zijn interactief. Met je masterproef bewijs je dat je zelfstandig in staat bent om probleemstellingen te formuleren en kritisch doordachte onderzoeksresultaten af te leveren.

Een bachelordiploma geeft ook toegang tot andere dan de hier vermelde master. Het overzicht vind je op het tabblad ‘Verder studeren’.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord
Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

De opleiding biedt een waaier aan toekomstmogelijkheden afhankelijk van de gekozen major (specialisatie). Als afgestudeerde vind je op de arbeidsmarkt een rijk en gediversifieerd afzetgebied. Je komt in aanmerking voor functies in het ruime artistieke en culturele veld: de musea, de concert- en theaterhuizen, de bibliotheken, de archieven van kunsthistorische, archeologische of muziekwetenschappelijke instellingen, de diensten voor monumentenzorg, de erfgoedcellen en expertisecentra cultureel erfgoed, de raad voor cultuurspreiding en dergelijke.