Bachelor of Science in de biochemie en de biotechnologie

Biochemie is een discipline die in essentie fundamenteel chemisch georiënteerd is en die het fenomeen biologisch leven als studieobject heeft. De biotechnologie bestudeert de dynamische interacties tussen informatiedragende moleculen en moleculaire processen.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Biochemie is de studie van de chemische processen die leiden tot het fenomeen biologisch leven en die dat leven kunnen in stand houden.

Het gaat om de studie van de complexe processen die zich afspelen in en rond de levende cel en van de chemische reacties die daarbij plaatsvinden. Biochemie is een discipline die in essentie fundamenteel chemisch georiënteerd is en die het fenomeen biologisch leven als studieobject heeft.

De hedendaagse biotechnologie beoogt de fundamentele studie van de dynamische interacties tussen informatiedragende moleculen, zoals nucleïnezuren en eiwitten, en van de moleculaire processen die plaatsgrijpen in organellen, cellen en organismen. De vele aanwendingsmogelijkheden van de DNA-technologie, zowel algemeen kennisbevorderend als meer toepassingsgericht in de geneeskunde, de agro-industrie en de milieuzorg krijgen daarbij ruime aandacht.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Je kiest voor deze opleiding vanuit een belangstelling voor de biologie en de chemie van het leven, de organismen en hun cellen. Je vindt de moleculaire architectuur en de functie van de cel, de informatieoverdracht tussen cellen in weefsels interessant.

Je hebt ook belangstelling voor het ontwerpen van nieuwe moleculen met biologische relevantie.

Het spreekt voor zich dat je een degelijke basis op vlak van positieve wetenschappen nodig hebt en dat je belangstelling hebt voor fundamenteel onderzoek.

Structuur

Bachelor

De bacheloropleiding vertrekt vanuit de basiswetenschappen. Wiskunde, fysica en statistiek worden gemeenschappelijk met de opleiding Biologie onderwezen.

De chemievakken volg je samen met de studenten uit de opleiding Chemie. Van hieruit wordt een specifiek traject uitgebouwd in de wetenschappelijke disciplines eigen aan de opleiding: inleiding tot de levenswetenschappen, biochemie, moleculaire biologie, genetica, celbiologie, micro­biologie, gentechnologie, fysiologie, immunologie en bio-informatica.

Naast de theoretische vorming ontwikkel je ook praktische vaardigheden via geïntegreerde practica.

Je komt in het derde jaar via de bachelorproef in contact met onderzoeksactiviteiten van de drie belangrijkste vakgroepen. Ook in het derde jaar kun je kiezen tussen het traject biochemie en biotechnologie, het traject onderzoek-internationalisering of het traject onderwijs.

Kies je voor onderzoek-internationalisering dan ga je het tweede semester doorbrengen op de Ghent University Global Campus (GUGC) in Zuid-Korea. Je zal daar onder meer de bachelorproef uitvoeren.

Kies je voor het traject onderwijs dan kun je rechtstreeks instromen in de aansluitende educatieve masteropleiding. 

Master

De Master in Biochemistry and Biotechnology wordt in het Engels gedoceerd. Op die manier word je voorbereid op het internationale aspect van het werkveld en leer je het Engelstalig jargon kennen.

  • De major biochemistry and structural biology stoelt op de sterke expertise in de bepaling van de structuur en de studie van de werking van eiwitten.
  • De major bio-informatics and system biology is gebaseerd op de recente noodzaak voor informatica en computationele biologie om de grote hoeveelheid gegevens te verwerken die door de nieuwe ‘high throughput’-benaderingen worden gegenereerd.
  • De major biomedical biotechnology is gesteund op een sterke onderzoekstraditie die een verband legt tussen de fundamentele moleculaire biologie en toepassingen van biomedische aard.
  • De major plant biotechnology gaat terug op de belangrijke rol die de UGent heeft gespeeld in de ontwikkeling van biotechnologische toepassingen van planten in de landbouwkundige richting (planten met verhoogde resistentie tegen bepaalde infecties).
  • De major microbial biotechnology vertrekt van de fundamentele kennis van de moleculaire genetica van micro-organismen zoals bacteriën, gisten, schimmels en virussen, en die aanwendt voor biotechnologische toepassingen.

Daarnaast kun je nog kiezen voor één van de minors (research; economics and business administration; interdisciplinary combination).

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord
Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Afgestudeerde masters in de biochemie en in de biotechnologie hebben verschillende mogelijkheden. Zij die verder aan wetenschappelijk onderzoek willen doen, kunnen aan de universiteit blijven en eventueel doctoreren. Wie een baan in het onderwijs wil, is daar met de opleiding van biochemie en biotechnologie meer dan voldoende op voorbereid. Ook in het bedrijfsleven zijn er alsmaar meer mogelijkheden, zowel voor onderzoek als voor meer toegepaste functies. Een klein overzicht van mogelijke toepassingen: in de gezondheidssector (opsporing van genetisch bepaalde ziekten op DNA-niveau, aanmaak van nieuwe antibiotica, vaccins, antistoffen ...), de voedingsindustrie (plantenveredeling, fermentatie, productie van additieven, vitamines …), leefmilieu (milieuzuiverende bacteriën, eiwitten die in het afvalwater zware metalen binden …).

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord
Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord