Bachelor of Science in de chemie

Chemie is overal in ons dagdagelijks leven aanwezig. Bijna elk voorwerp uit je omgeving kun je herleiden tot chemische samenstellingen. Scheikunde is bovendien ook een van de bouwstenen van vele andere wetenschapsdomeinen.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Je staat er niet altijd bij stil, maar chemie is overal aanwezig. Terwijl je dit leest, zijn eiwitten, koolhydraten, vetten, hormonen aanwezig en actief in elk deel van je lichaam. Ook de wereld rond je kun je herleiden tot chemische samenstellingen: de pen waarmee je schrijft heeft een omhulsel in kunststof, de bril die je draagt bestaat vermoedelijk uit een speciale legering, je brommer rijdt op benzine … Dat alles is het werk van chemici die doordringen in de geheime wereld van moleculen.
Chemie is bovendien ook een van de bouwstenen van vele andere wetenschapsdomeinen. Geneeskunde, biologie, landbouw, materiaalwetenschappen … gebruiken de basisschema’s van de chemicus. Zelfs de archeoloog en de kunstwetenschapper doen alsmaar vaker een beroep op de fundamentele bouwstenen van de materie.
Chemie komt dan ook aan bod in veel opleidingen - zowel aan de universiteit als buiten de universiteit. De opleiding tot Master in de chemie is echter de enige opleiding die chemie als hoofddoel heeft. Na afloop van je studies heb je inzicht in de fundamentele principes en modellen van de chemie zodat je in staat bent om zelfstandig een onderzoek op te zetten.

Voor wie

De opbouw van het bachelorprogramma in de chemie zorgt ervoor dat nieuwe studenten met diverse vooropleidingen zonder intrinsieke problemen het eerste bachelorjaar kunnen doorlopen. De meeste vakken starten vanuit de basisprincipes en worden geleidelijk opgebouwd. Enkel voor wiskunde verwachten we specifieke beginkennis. Meer dan een uitgebreide voorkennis zijn vooral de interesse voor het verwerven van exact-wetenschappelijke kennis en een flinke dosis analytisch redeneervermogen nodig.
De opleiding bestaat ook voor een vrij groot deel uit praktische oefeningen: zin voor experimenteren en een goed observatievermogen zullen daar zeker van pas komen. Voor de praktische oefeningen is enige handigheid aangewezen, zowel voor het uitvoeren van labotechnieken als voor het oordeelkundig omgaan met de tijd.

Structuur

  • Bachelor

In het eerste jaar krijg je een algemene inleiding in chemie, als wetenschap maar ook als speler in onze maatschappij, samen met de basiswetenschappen wiskunde, informatica, fysica en biochemie. Dat geeft je de basis die je nodig hebt om in het tweede en derde bachelorjaar dieper in te gaan op de verschillende deelgebieden van de chemie. Naast een grondig overzicht van de theoretische, anorganische, fysische, organische en analytische chemie krijg je een opleiding in experimentele chemie en proef je van ondernemen met chemie.

In het tweede deel van het derde bachelorjaar is het aan jou om je programma vorm te geven. In de eerste plaats moet je een bachelorproject afwerken waarbij je kiest uit een divers aanbod van korte onderzoeksstages. Daarnaast moet je binnen een van de vier minors een programma samenstellen dat draait rond onderzoek en ontwikkeling, multidisciplinaire verbreding, onderwijs of een internationale uitwisseling. Kies je voor de minor onderwijs dan kun je rechtstreeks instromen in de aansluitende educatieve masteropleiding.

  • Master

De Master in Chemistry is het sluitstuk van de opleiding chemie. Het is een Engelstalige opleiding, gedifferentieerd in drie afstudeerrichtingen waarmee je je wetenschappelijk en beroepsmatig kan profileren. De afstudeerrichtingen hebben dezelfde structuur, maar richten zich inhoudelijk eerder op de nieuwste evoluties in chemie op het vlak van moleculen, materialen of chemische analyse. De masteropleiding wordt in het Engels gedoceerd. Op die manier word je voorbereid op het internationale aspect van het werkveld en leer je het Engelstalig jargon kennen. Daarnaast kom je ook in contact met internationale studenten die de opleiding volgen, en met actieve onderzoekers die samenwerken met wereldspelers uit de academische en industriële wereld.

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (120 sp).

Arbeidsmarkt

Het stereotype beeld van de chemicus in de witte jas die in een lab met proefbuisjes goochelt, is in vele gevallen achterhaald. Zeker de grote bedrijven gaan zo ver in hun specialisatie en verscheidenheid dat je nog nauwelijks kunt zeggen waar de job van een chemicus begint en waar die ophoudt. Afhankelijk van het soort bedrijf kun je terechtkomen in een onderzoeksafdeling, maar ook in het marktonderzoek, waar je dan bijvoorbeeld werkt aan de vormgeving van een product. Als chemicus kan je betrokken zijn bij de productie maar in bepaalde gevallen ook bij de verkoop en de klantenservice, terwijl analyse en controle al evengoed binnen je werkterrein kunnen vallen. Ook buiten de industrie zijn de functies heel uiteenlopend: van leraar chemie tot stadsecoloog.
Een doctoraat is een bijkomende troef. Sommige functies blijven voorbehouden voor doctors in de chemie. In elk geval is het zo dat er een tekort is aan chemici, en alle cijfers wijzen uit dat het in de nabije toekomst nog zo zal blijven.