Bachelor of Science in de communicatiewetenschappen

Communicatie is één van de belangrijkste aspecten van het sociale leven in de eenentwintigste eeuw. Nu al staat vast dat in de samenleving van morgen de massamedia en alle vormen van communicatie een steeds belangrijkere plaats zullen innemen. De communicatiewetenschap bestudeert niet alleen de massamedia, maar ook de communicatieprocessen van en binnen organisaties.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

In zijn meest essentiële betekenis gaat het met communicatie om het overbrengen van een boodschap. Enerzijds bestudeert de communicatiewetenschap daarbij de massamedia die een vorm van duplicatietechnologie vereisen: drukkunst, radio, televisie, film, digitale tekst, foto’s, beelden … Anderzijds vormen ook de communicatieprocessen, zowel (inter)persoonlijk als voor organisaties, een centraal aandachtspunt. Daarbij hebben we het zowel over interne bedrijfscommunicatie als externe marketing en corporate communicatie.

Maar ook in de bredere zin van het woord wordt communicatie, en dus ook communicatiewetenschap, alsmaar belangrijker in onze samenleving. Dagelijks worden we overspoeld door nieuwsberichten, reclameboodschappen, radio- en televisieprogramma’s, snaps, likes, sms’en en videoclips … Zelf posten en sharen we informatie op diverse sociale media, en nagenoeg elke onderneming en instelling ontwikkelt tegenwoordig een multimediale strategie voor public relations en image building.

Als gebruiker zijn we in sneltempo mobieler, (inter)actiever, (socialer) genetwerkt en veeleisender geworden in onze manier van communiceren en media consumeren. De journalisten, televisiemakers en communicatiespecialisten van morgen moeten daarop weten in te spelen. De machtsverhoudingen tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ spelers als Meta, Apple of Google vormen meer dan ooit een uitdaging voor mediabedrijf en beleidsmaker.

Communicatie is met andere woorden één van de belangrijkste aspecten geworden van het sociale leven in de eenentwintigste eeuw. Wetenschappelijk onderzoek is daarom niet alleen maatschappelijk relevant, maar ook een eerste vereiste voor de onderbouwing van een aangepast beleid, gebruikersgecentreerde innovatie in de media, en een beter inzicht in de implicaties en uitdagingen voor de media van vandaag en morgen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Cruciaal is dat jij interesse hebt om de samenleving grondig en systematisch te bestuderen op het vlak van menselijke communicatie.

Dat impliceert dat je sterk geïnteresseerd bent in media en communicatie en de impact die ze hebben op de samenleving. Je volgt de actualiteit op en je hebt een open en kritische geest. Verschillende verklaringsmodellen en theorieën vergelijken en kritisch afwegen schrikt jou zeker niet af.

Je hebt geen specifieke voorkennis nodig. Een werkbare taalvaardigheid (Nederlands, Engels en Frans) is wel van belang, zowel om teksten goed en snel te kunnen analyseren als om zelf presentaties te maken, problemen te formuleren enz.

Structuur

De faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen organiseert drie bacheloropleidingen, met name politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen en sociologie. Je kiest vanaf het eerste jaar voor één van de drie richtingen.

  • Bachelor

De bachelor in de communicatiewetenschappen is een academisch-wetenschappelijke studierichting. De klemtoon ligt op een generalistische opleiding waarbij inzicht in en het kritisch nadenken over media en communicatie in een brede maatschappelijke context centraal staan. Voorop staat het verwerven van wetenschappelijke kennis en vaardigheden. De nadruk ligt daarom op theoretisch onderbouwd wetenschappelijk onderzoek. Dat impliceert ook de studie van de productie, distributie en receptie van communicatieboodschappen.

  • Master

In de masteropleiding verdiep je je in het vakgebied van de communicatiewetenschappen. De verworven kennis, vaardigheden en attitudes bewijs je in een masterproef, een zelfstandig wetenschappelijk werkstuk. Je hebt de keuze uit vier afstudeerrichtingen: communicatiemanagement; film- en televisiestudies; journalistiek; nieuwe media en maatschappij.

Een bachelordiploma geeft ook toegang tot andere dan de hier vermelde masters. Het overzicht vind je op het tabblad 'Verder studeren'.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Je komt met dit diploma terecht in tal van sectoren en functies waarbij communicatieprocessen en/of massamedia centraal staan. Je kan aan de slag bij de meer traditionele media, bv. als redactiemedewerker of journalist bij een krant, tijdschrift, de radio, televisie of online media, of bij bedrijven die zich focussen op nieuwe media (telecom, internet, app-ontwikkelaars…). Maar je kan evengoed terecht bij bedrijven die aan de media gerelateerd zijn zoals productiehuizen, bioscoopketens of netwerkbeheerders.

Er zijn natuurlijk ook veel functies binnen communicatiemanagement mogelijk, bv. in een communicatieadvies-, marktonderzoek- of reclamebureau. Of je kan aan de slag in de marketing- of communicatieafdeling van een bedrijf, bijvoorbeeld als reclamemanager, mediaplanner, woordvoerder, pr-verantwoordelijke …

Bij de overheid kan je op de verschillende niveaus aan de slag, maar ook bij internationale organisaties of bij politieke partijen, mutualiteiten, vakbonden … Je komt dan terecht in functies als woordvoerder, persvoorlichter, communicatieadviseur, voorlichtingsambtenaar, of als beleidsmedewerker of –adviseur.

Tot slot is er ook nog de wereld van het onderwijs en van het academisch onderzoek.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord