Bachelor of Science in de handelswetenschappen

Je kiest voor een economische opleiding die de werking van een bedrijf bestudeert. Er zijn heel wat raakvlakken met de opleiding Toegepaste economische wetenschappen. In de opleiding Handelswetenschappen ligt de nadruk meer op de omgevingsfactoren en het organisatorische aspect. De opleiding is praktijk- en projectgericht.

AACSB International Logo

Deze opleiding is geaccrediteerd door AACSB International - The Association to Advance Collegiate Schools of Business. AACSB is een wereldwijde non-profitorganisatie waarvan de accreditatieprocessen ISO 9001:2015 gecertificeerd zijn.

https://www.aacsb.edu/about-us

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

De klemtoon van de opleiding Handelswetenschappen ligt op de organisatie van een onderneming en de wijze waarop zij zaken doet.

Je krijgt een goed inzicht in de structuur van de onderneming, de dynamiek binnen een bedrijf en de relaties met de stakeholders. Door jouw inzicht in de algemene economische principes, begrijp je de wetmatigheden die marktspelers beheersen. Je leert je stakeholders beter begrijpen waardoor je succesvolle bedrijfsbeslissingen kan nemen. Je leert hoe een klant denkt, wat het belang van de fiscale omgeving is, hoe je een efficiënt personeelsbeleid ontwikkelt, hoe je IT kan inzetten om de rentabiliteit te monitoren, waar je op let bij het financieren van nieuwe activiteiten, hoe je door een optimale structuur je strategische doelstellingen haalbaar maakt, ...

Door de belangrijkste functionele domeinen aan te snijden geeft de opleiding je een 360°-zicht op de werking van een onderneming. Je zal ook heel wat management- en ondernemersvaardigheden ontwikkelen en doelgericht leren communiceren in zowel het Nederlands als in vreemde talen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Aandachtspunten

Op de opleidingswebsite vind je nog heel wat filmpjes, presentaties, getuigenissen van studenten ...

Voor wie

Ben je ondernemend ingesteld? Zoek je een brede opleiding in bedrijfskunde? Hou je van de combinatie economie, talen en management? Wil je later aan de slag als manager? Herken je problemen en denk je oplossingsgericht? Hou je van uitdagingen en neem je liefst de leiding bij het implementeren van oplossingen? Kies dan voor Handelswetenschappen!

Een vooropleiding van minimum drie à vier uur wiskunde per week is aangeraden. Specifieke voorkennis voor de economische vakken is niet vereist.

Structuur

  • Bachelor

Vanaf het eerste jaar krijg je een grondige opleiding in de (bedrijfs)economische vaardigheden en inzichten. De economie doet ook beroep op een reeks hulpwetenschappen zoals wiskunde, statistiek en informatica. Je maakt ook kennis met de interne werking van een bedrijf en de eerste managementtechnieken worden aangereikt. Er staat ook een stevig pakket talen op het programma: je kiest in het eerste jaar twee talen die je gedurende de volledige bacheloropleiding volgt: Economisch Duits, Economisch Engels, Economisch Frans of Economisch Spaans. Dit als voorbereiding op het functioneren in een geglobaliseerde omgeving.

Vanaf het tweede jaar volgt ook een bredere bestudering van de functionele domeinen fiscaliteit, commercieel beleid, finance en risicomanagement, informatiemanagement en personeelsbeleid en hun onderlinge samenhang. Het accent ligt op management, ondernemerschap en het juridisch kader, en je bouwt voort aan je taalkundige basis. De bachelor wordt enerzijds afgesloten met het opstellen van een ondernemersplan, en anderzijds dien je ook een bachelorproef te schrijven. Je bent dan in staat om onderbouwde bedrijfsbeslissingen te nemen en er adequaat over te communiceren.

  • Master

In de master Handelswetenschappen kies je voor één van de vijf afstudeerrichtingen: Commercieel beleid, Finance en risicomanagement, Fiscaliteit, Management en informatica, Personeels- en Organisatiemanagement. In het tweede semester loop je (verplicht) stage gedurende 12 weken in een onderneming van jouw keuze waarbij je al jouw opgedane kennis creatief zal moeten toepassen. Hierdoor train je jouw professionele attitude en leer je omgaan met uitdagingen in een dynamische bedrijfsomgeving. De masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef.

Naast de hier beschreven (domein)master kun je ook kiezen voor de educatieve master (90 sp).

Arbeidsmarkt

De opleiding Handelswetenschappen (HW) opent de deur naar een kaderfunctie in het bedrijfsleven: in het financiële, accountancy-, marketing-, informatica- of personeelsdepartement van een grote onderneming of in een managementfunctie in een KMO. Er zal in elk geval van jou verwacht worden dat je leiding geeft. Met het diploma HW kun je aan de slag bij banken, verzekeringsmaatschappijen, in de distributiesector en in fiscale bureaus en consultancybureaus. Je kan bij de overheid terecht, bij openbare instellingen en bij non-profitorganisaties. Je kan je tot slot ook vestigen als zelfstandig accountant, fiscaal adviseur of managementconsultant. Enkele concrete jobs waarin afgestudeerden terecht komen: belastingconsulent, credit controller, IT projectmanager, international sales manager, key-accountmanager en humanresourcesmanager.