Bachelor of Science in de industriële wetenschappen (bouwkunde)

Deze opleiding tot industrieel ingenieur is verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. De opleiding industriële wetenschappen: bouwkunde legt de klemtoon op de constructie van functionele en duurzame gebouwen en wegeninfrastructuur.

Het eerste jaar is volledig gemeenschappelijk voor alle bachelors in de industriële wetenschappen van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, met uitzondering van de opleiding industrieel ontwerpen.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

De impact van wetenschap en technologie op onze maatschappij is vandaag groter dan ooit. Gesofisticeerde machines nemen moeilijke of gevaarlijke taken over, de geneeskunde evolueert zeer snel, nieuwe technieken zorgen voor een vermindering van onze afvalberg, … Ingenieurs spelen hierbij een cruciale rol. Ze bedenken oplossingen voor bestaande problemen en ontwikkelen nieuwe producten en technologieën. Kortom, ze bouwen aan een betere en duurzame toekomst voor iedereen.

In de opleidingen bachelor en master of science in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) verwerf je via basisvakken veeleer toepassingsgerichte kennis. Je gebruikt die kennis vervolgens om bestaande ontwerpen en systemen te verbeteren en nieuwe concepten in het werkveld toe te passen. Typerend voor de opleiding zijn dan ook de talrijke oefeningen en practica in de laboratoria en de veelvuldige contacten met het werkveld, via projecten en stages.

In de bachelor bouwkunde komen zowel bouwkundige als landmeetkundige opleidingsonderdelen aan bod. Dit laat je toe door te stromen naar een master bouwkunde of een master landmeten.

De opleiding bouwkunde legt de klemtoon op de constructie van functionele en duurzame gebouwen en wegeninfrastructuur, met aandacht voor veiligheid, stabiliteit en milieu. Al deze constructies moeten niet alleen architecturaal mooi ogen, hun stabiliteit moet ook gedurende lange tijd gegarandeerd zijn, de gebruikte materialen en constructietechniek moeten aan de tand des tijds weerstaan en binnenin moet het comfortabel toeven zijn.

De opleiding landmeten voorziet naast een basispakket in de bouwkunde ook landmeetkundige vakken zoals plaatsbepaling, hydrografie, geodesie en GIS. Je leert hoe je gegevens verzamelt en verwerkt om precieze kaarten en plannen te maken met gebruik van specifieke software. Daarnaast staan ook juridische aspecten, expertise en schatting op het programma.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord
Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Aandachtspunten

Om te kunnen starten met de opleiding moet je hebben deelgenomen aan een starttoets (verplichte ijkingstoets).

Voor wie

Het spreekt voor zich dat een uitgesproken interesse voor wiskunde, wetenschappen en techniek onontbeerlijk is voor al wie een ingenieursstudie wil aanvatten. Daarnaast zijn motivatie, doorzettingsvermogen en creativiteit belangrijke troeven. Wie in het secundair onderwijs de opleiding industriële wetenschappen volgde of uit een sterke wiskundige of wetenschappelijke richting komt, heeft een goeie voorbereiding. Elke toekomstige student kan zijn/haar voorkennis meten met de zelftest en de ijkingstoets. Tijdens de eerste 3 semesters van je opleiding diepen we de wiskunde-onderwerpen uit het secundair onderwijs verder uit en brengen nieuwe onderwerpen aan. Maar ook voor de meeste andere opleidingsonderdelen heb je een degelijke basiskennis wiskunde nodig. Een voorkennis van opleidingsonderdelen zoals mechanica, elektriciteit en chemie is mooi meegenomen, maar niet strikt noodzakelijk.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

De opleiding tot industrieel ingenieur duurt vier jaar: drie bachelor jaren en één master jaar. De inhoud van de bachelor- (en master)opleiding is opgebouwd rond vijf leerlijnen: wiskunde en wetenschappen, technologie, engineering, project en onderzoek, communicatie en bedrijfsmanagement. Wiskunde en wetenschappen komen in de eerste twee jaren aan bod en vormen de basis van de opleiding. De andere leerlijnen lopen door alle opleidingsjaren en nemen jaar na jaar toe in diepgang en complexiteit. Via keuzevakken kan je bovendien persoonlijke accenten leggen in je opleiding.

Het eerste jaar is volledig gemeenschappelijk voor alle opleidingen (bachelor of science in de industriële wetenschappen). Je maakt hierin kennis met alle ingenieursdomeinen, wat je in staat stelt om met collega’s uit andere disciplines te communiceren. Dat onderscheidt een ingenieur van een professionele bachelor of een zuivere wetenschapper. In het tweede jaar maak je een keuze: bouwkunde, chemie, elektromechanica, elektronica-ICT of informatica. Je specialiseert je dan verder in het door jouw gekozen domein. De theorie wordt aanschouwelijk gemaakt via oefeningen en in laboratoria, waar je de opgedane kennis aan de praktijk kunt toetsen. Een industrieel ingenieur stopt immers niet bij de theorie en de concepten; hij is pas tevreden als zijn toepassing echt werkt. Daarnaast staan ook projecten en/of stages (al dan niet in het buitenland) op het programma. Zo maak je al tijdens je studies kennis met het ingenieursberoep. Na het behalen van je diploma bachelor of science in de industriële wetenschappen: bouwkunde kan je rechtstreeks doorstromen naar twee masteropleidingen: master of science in de industriële wetenschappen: bouwkunde of landmeten.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Bouwkunde

Het meest zichtbare actieterrein van de industrieel ingenieurs bouwkunde zijn de talloze bouwplaatsen in Vlaanderen. De ingenieur bouwkunde treedt op als spilfiguur en centrale gesprekspartner. Hij of zij is de werfleider die de werf coördineert, organiseert en opvolgt, of het nu gaat over bruggen, wegen of gebouwen. Sommige projectleiders krijgen ruimere en meer algemene verantwoordelijkheden toegewezen. Als (creatief) ontwerper (CAD-systeem) ben je betrokken bij de voorbereiding en startfase van projecten of voer je detailberekeningen uit in een studiebureau. Ben je meer technisch-commercieel aangelegd, dan kan je terecht in de aankoop of verkoop van bouwmaterialen. Andere mogelijke functies zijn projectleider, technisch beheerder van gebouwen, deskundige in expertisebureaus of adviseur in adviesorganen voor de bouwnijverheid. Een internationale job bij een aannemersbedrijf in één van de talloze grootschalige bouwprojecten is natuurlijk ook mogelijk!

Landmeten

Als industrieel ingenieur landmeten kan je aan de slag als werfleider of landmeter bij aannemers van wegeniswerken en grote bouwprojecten, in binnen- en buitendiensten van het kadaster, van parastatalen (VLM, AGIV, NGI, …) en van overheidsinstellingen, landmeetkundige bureaus, nutsbedrijven, bankinstellingen … Je kan je natuurlijk ook vestigen als zelfstandig landmeter-expert om afpalingen en schattingen van onroerende goederen uit te voeren, onteigenings- en verkavelingsdossiers op te stellen, op te treden als expert in opdracht van rechtbanken, bankinstellingen, immobiliënkantoren … Ben je avontuurlijk aangelegd, dan is een job bij een baggerbedrijf of bij opgravingswerken op een archeologische site in het buitenland misschien iets voor jou.

Op ikbenindustrieelingenieur.be vind je interessante getuigenissen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord