Bachelor of Science in de industriële wetenschappen (elektromechanica)

Deze opleiding tot industrieel ingenieur is verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. De opleiding industriële wetenschappen: elektromechanica spitst zich toe op machinebouw in de breedste zin van het woord. Alle aspecten die belangrijk zijn bij de bouw of het ontwerp komen aan bod.

Het eerste jaar is volledig gemeenschappelijk voor alle bachelors in de industriële wetenschappen van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, met uitzondering van de opleiding industrieel ontwerpen.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

De impact van wetenschap en technologie op onze maatschappij is vandaag groter dan ooit. Gesofisticeerde machines nemen moeilijke of gevaarlijke taken over, de geneeskunde evolueert zeer snel, nieuwe technieken zorgen voor een vermindering van onze afvalberg, … Ingenieurs spelen hierbij een cruciale rol. Ze bedenken oplossingen voor bestaande problemen en ontwikkelen nieuwe producten en technologieën. Kortom, ze bouwen aan een betere en duurzame toekomst voor iedereen.

In de opleidingen bachelor en master of science in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) verwerf je via basisvakken veeleer toepassingsgerichte kennis. Je gebruikt die kennis vervolgens om bestaande ontwerpen en systemen te verbeteren en nieuwe concepten in het werkveld toe te passen. Typerend voor de opleiding zijn dan ook de talrijke oefeningen en practica in de laboratoria en de veelvuldige contacten met het werkveld, via projecten en stages.

Elektriciteit (met elektronica) en mechanica zijn de twee belangrijkste pijlers van de bachelor opleiding elektromechanica. Na het behalen van deze bachelor kan je doorstromen naar een master elektromechanica of een master elektrotechniek (afstudeerrichting elektrotechniek en afstudeerrichting automatisering). De opleiding elektromechanica spitst zich toe op machinebouw in de breedste zin van het woord. Alle aspecten die belangrijk zijn bij het ontwerp en de bouw van moderne machines worden systematisch aangebracht. Specifieke domeinen zoals mechanisch design, productie, constructie, elektrotechniek, aandrijf- en automatiseringstechnieken worden zowel op een theoretische als sterk toepassingsgerichte wijze uitgediept.

De opleiding is gericht op innoverend, probleemoplossend en toepassingsgericht denken en werken, veeleer dan de gekende technologie gebruiken en/of uitvoeren. Hierbij houden we rekening met de economische en ecologische realiteit. De master elektrotechniek heeft twee afstudeerrichtingen: elektrotechniek en automatisering.

De afstudeerrichting elektrotechniek bestudeert het beheersen van elektrische energie en hernieuwbare energiebronnen, evenals de productie en transport van energie. Er is ook aandacht voor elektrische motoren, generatoren en vermogenselektronica die voorkomen in industriële elektrische aandrijvingen, windturbines en elektrische voertuigen.

Automatisering is de samenhang tussen een goed uitgebouwde technologie én de software die instaat voor de besturing ervan. De opleiding richt zich vooral op productieautomatisering en procesbeheersing.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord
Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Aandachtspunten

Om te kunnen starten met de opleiding moet je hebben deelgenomen aan een starttoets (verplichte ijkingstoets).

Voor wie

Het spreekt voor zich dat een uitgesproken interesse voor wiskunde, wetenschappen en techniek onontbeerlijk is voor al wie een ingenieursstudie wil aanvatten. Daarnaast zijn motivatie, doorzettingsvermogen en creativiteit belangrijke troeven. Wie in het secundair onderwijs de opleiding industriële wetenschappen volgde of uit een sterke wiskundige of wetenschappelijke richting komt, heeft een goeie voorbereiding. Elke toekomstige student kan zijn/haar voorkennis meten met de zelftest en de ijkingstoets. Tijdens de eerste 3 semesters van je opleiding diepen we de wiskunde-onderwerpen uit het secundair onderwijs verder uit en brengen nieuwe onderwerpen aan. Maar ook voor de meeste andere opleidingsonderdelen heb je een degelijke basiskennis wiskunde nodig. Een voorkennis van opleidingsonderdelen zoals mechanica, elektriciteit en chemie is mooi meegenomen, maar niet strikt noodzakelijk.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

De opleiding tot industrieel ingenieur duurt vier jaar: drie bachelor jaren en één master jaar. De inhoud van de bachelor- (en master)opleiding is opgebouwd rond vijf leerlijnen: wiskunde en wetenschappen, technologie, engineering, project en onderzoek, communicatie en bedrijfsmanagement. Wiskunde en wetenschappen komen in de eerste twee jaren aan bod en vormen de basis van de opleiding. De andere leerlijnen lopen door alle opleidingsjaren en nemen jaar na jaar toe in diepgang en complexiteit. Via keuzevakken kan je bovendien persoonlijke accenten leggen in je opleiding.

Het eerste jaar is volledig gemeenschappelijk voor alle opleidingen (bachelor of science in de industriële wetenschappen). Je maakt hierin kennis met alle ingenieursdomeinen, wat je in staat stelt om met collega’s uit andere disciplines te communiceren. Dat onderscheidt een ingenieur van een professionele bachelor of een zuivere wetenschapper. In het tweede jaar maak je een keuze: bouwkunde, chemie, elektromechanica, elektronica-ICT of informatica. Je specialiseert je dan verder in het door jouw gekozen domein. De theorie wordt aanschouwelijk gemaakt via oefeningen en in laboratoria, waar je de opgedane kennis aan de praktijk kunt toetsen. Een industrieel ingenieur stopt immers niet bij de theorie en de concepten; hij is pas tevreden als zijn toepassing echt werkt. Daarnaast staan ook projecten en/of stages (al dan niet in het buitenland) op het programma. Zo maak je al tijdens je studies kennis met het ingenieursberoep.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Elektromechanica

Met je diploma kan je dan ook aan de slag in heel veel sectoren en bedrijven. Je neemt de leiding in productie, design, management, onderhoud of commerciële diensten. Je vindt bijvoorbeeld werk als: ontwerpingenieur, ingenieur werkvoorbereiding, systeemingenieur, productie-ingenieur, onderhoudsingenieur, kwaliteitsingenieur, technisch-commercieel medewerker, organisator van trainingen en opleidingen.

Elektrotechniek

Elektrotechniek
De opleiding tot industrieel ingenieur elektrotechniek spitst zich toe op alles wat met energie te maken heeft. Werk is dan ook voornamelijk te vinden in volgende takken van de industrie: elektrische en elektronische nijverheid, verlichting, verwarming, koeltechniek, energieproductie en –distributie. Ook een job bij de lucht- en ruimtevaart of spoorwegmaatschappijen is mogelijk.
Automatisering
De opleiding automatisering richt zich vooral op productieautomatisering en procesbeheersing. Met deze specialisatie kan je in heel uiteenlopende sectoren aan de slag: elektrische en elektronische nijverheden, computer- en informatie verwerkende bedrijven, metaalverwerkende en mechanische nijverheid, chemische industrie, energieproductie en -distributie, lucht- en ruimtevaart, scheepvaart, spoorwegmaatschappijen, controleorganen, openbare diensten, parastatalen en banken.

Op ikbenindustrieelingenieur.be vind je interessante getuigenissen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord