Bachelor of Science in de industriële wetenschappen (machine- en productieautomatisering)

Deze opleiding tot industrieel ingenieur wordt aangeboden aan de UGent Campus Kortrijk en is verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. De opleiding industrieel ingenieurs machine –en productieautomatisering heeft een uniek profiel. Afgestudeerden bedenken creatieve oplossingen voor problemen en ontwikkelen nieuwe machines en productiesystemen in uiteenlopende domeinen.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Een ingenieur Machine- en productieautomatisering ontwerpt machines die de basis vormen van de geautomatiseerde industrie, de zogenaamde industrie 4.0. In die fabrieksomgeving van de toekomst zullen slimme producten communiceren met slimme machines aan de hand van een unieke code. De machines combineren hun elektromechanisch ontwerp met intelligentie waardoor ze efficiënt en flexibel inzetbaar zijn. Het gaat om bewegende machines die op een snelle, intelligente en duurzame manier producten produceren of taken uitvoeren. Gekende voorbeelden van dergelijke ontwerpen zijn robots en cobots, geautomatiseerde voertuigen (AGV), 3D-printers en alle geavanceerde productiemachines. Zij vormen de basis van een nieuwe competitieve industrie.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Aandachtspunten

Om te kunnen starten met de opleiding moet je hebben deelgenomen aan een ijkingstoets (starttoets).

Voor wie

Het spreekt voor zich dat een uitgesproken interesse voor wiskunde, wetenschappen en techniek onontbeerlijk is voor al wie een ingenieursstudie wil aanvatten. Daarnaast zijn motivatie, doorzettingsvermogen en creativiteit belangrijke troeven.

Wie in het secundair onderwijs de opleiding industriële wetenschappen volgde of uit een sterke wiskundige of wetenschappelijke richting komt, heeft een goede vooropleiding. Elke toekomstige student kan zijn/haar voorkennis meten met de zelftest en de ijkingstoets.

Tijdens de eerste 3 semesters van je opleiding diepen we de wiskunde-onderwerpen uit het secundair onderwijs verder uit en brengen nieuwe onderwerpen aan. Maar ook voor de meeste andere opleidingsonderdelen heb je een degelijke basiskennis wiskunde nodig.

Een voorkennis van opleidingsonderdelen zoals mechanica, elektriciteit en chemie is mooi meegenomen, maar niet strikt noodzakelijk.


Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

  • Bachelor

Het eerste jaar is gemeenschappelijk voor alle bachelors in de Industriële wetenschappen van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (met uitzondering van de bachelor Industrieel Ontwerpen) in Gent en Kortrijk. In het eerste jaar maak je kennis met alle ingenieursdomeinen. Daardoor ben je in staat om met collega’s uit andere disciplines te communiceren. Dit is één van de troeven van een ingenieur in vergelijking met een professionele bachelor of een zuivere wetenschapper. Vanaf het tweede jaar maak je de specifieke keuze voor Machine- en productieautomatisering.

De bacheloropleiding wordt gekenmerkt door vier leerlijnen: mechatronica omvat de mechanische ontwikkeling die machines uit de maakindustrie* nodig hebben. Dit gebeurt met behulp van specifieke software die jou ondersteunt om de juiste keuzes te maken. Naast het functioneel ontwerp zijn aspecten zoals machineveiligheid belangrijk. De volgende stap in het ontwerp is de keuze voor de aandrijving.

Elektrisch ontwerp en aandrijvingen focust op de correcte motorkeuze en -sturing. Het correct ontwerp van het elektrische net, de elektrische kast en bijhorende schema’s van de machine zorgen uiteindelijk voor de voeding van deze elektrische aandrijving.

Elektronica en ICT vormen het regeltechnische hart van de machine. (Micro)controllers nemen de beslissingen en sturen de bewegingen van de machine. Daarnaast komen aspecten als sensoren, interfacing en communicatie aan bod.

Ten slotte is productieautomatisering het domein dat zich niet zozeer meer toespitst op de machine maar wel op hoe verschillende machines perfect kunnen samenwerken om één werkend productieproces te vormen. Centraal hierbij staan de industriële sturing (PLC) met bijhorende visualisatie (HMI) en de communicatiesystemen die alle entiteiten met elkaar verbinden.

* De maakindustrie houdt zich bezig met het machinaal vervaardigen van producten. Het gaat dus over de productie zelf maar ook over de bedrijven die machines ontwikkelen die de productie mogelijk maken. Flexibel, snel en duurzaam produceren zijn hierbij de sleutelwoorden.

  • Master

In het masterjaar wordt verder gebouwd op de leerlijnen uit de bacheloropleiding. De master bereidt je voor om actief te zijn in diverse sectoren waarin 'industrie 4.0' een relevante rol speelt. Via minors kan je kiezen om je meer te specialiseren in slimme bewegende machines die de werkpaarden zijn in de industrie (Smart Machines), in de fabrieksomgeving zelf (Smart Factories), of in de uitdagingen gekoppeld aan die digitalisering (Smart Technologies).

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Het valt niet in een paar zinnen samen te vatten wat industrieel ingenieurs allemaal doen. Eén ding is zeker: het beroep van ingenieur is dynamisch, boeiend, veelzijdig én creatief.

De verscheidenheid aan jobs is bijzonder groot. Een groot deel van de afgestudeerden komt in technische, managementof commerciële functies terecht: als automatiseringsingenieur, Research& Development, ingenieur, productie- en onderhoudsingenieur (hout, textiel, kunststof, voeding …), sales engineer, technisch verantwoordelijke, projectmanager, service ingenieur, veiligheidsverantwoordelijke, electrical engineer of docent. Je kan terecht in sectoren als machinebouw, metaalindustrie, elektronica, integratoren, de dienstensector (ziekenhuizen, openbare diensten, transport ...).

Ook studiebureaus nemen heel wat ingenieurs in dienst. Andere belangrijke werkgevers zijn de overheid, parastatale instellingen (bv. Federaal Planbureau, Regie der Gebouwen…) en het onderwijs. Ook een carrière in een onderzoeksinstelling behoort tot de mogelijkheden. Of misschien start je wel je eigen bedrijf op?


Op ikbenindustrieelingenieur.be vind je interessante getuigenissen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord