Bachelor of Science in de industriële wetenschappen (machine- en productieautomatisering)

Deze opleiding tot industrieel ingenieur wordt aangeboden aan de UGent Campus Kortrijk en is verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. De opleiding machine- en productieautomatisering is een uniek profiel en leidt ingenieurs op die in staat zijn om de fabriek van de toekomst te ontwikkelen en automatiseren. Sturingen (PLC’s, microcontrollers), robots, camera’s en mechatronisch geoptimaliseerde machines worden samengebracht tot één groot productiesysteem. Digital twins en machine learning vormen daarbij de tools met het oog op continue optimalisatie.

Het eerste jaar is volledig gemeenschappelijk voor alle bachelors in de industriële wetenschappen van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, met uitzondering van de opleiding industrieel ontwerpen.

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

Een ingenieur Machine- en productieautomatisering ontwerpt machines die de basis vormen van de geautomatiseerde industrie, de zogenaamde industrie 4.0. In die fabrieksomgeving van de toekomst zullen slimme producten communiceren met slimme machines aan de hand van een unieke code. De machines combineren hun elektromechanisch ontwerp met intelligentie waardoor ze efficiënt en flexibel inzetbaar zijn. Het gaat om bewegende machines die op een snelle, intelligente en duurzame manier producten produceren of taken uitvoeren. Gekende voorbeelden van dergelijke ontwerpen zijn robots en cobots, geautomatiseerde voertuigen (AGV), 3D-printers en alle geavanceerde productiemachines. Zij vormen de basis van een nieuwe competitieve industrie.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Aandachtspunten

Om te kunnen starten met de opleiding moet je hebben deelgenomen aan een starttoets (verplichte ijkingstoets).

Voor wie

Het spreekt voor zich dat een uitgesproken interesse voor wiskunde, wetenschappen en techniek onontbeerlijk is voor al wie een ingenieursstudie wil aanvatten. Daarnaast zijn motivatie, doorzettingsvermogen en creativiteit belangrijke troeven.

Deze opleiding richt zich tot leerlingen uit een wetenschappelijke en/of wiskundige richting met interesse in technologie. Elke toekomstige student kan zijn/haar voorkennis meten met de zelftest en de starttoets (verplichte ijkingstoets).

Tijdens de eerste 3 semesters van de opleiding gaan we verder met de algemene wetenschapsvakken uit het secundair, aangevuld met nieuwe onderwerpen. Het spreekt voor zich dat een degelijke basiskennis wiskunde nodig is.

Een voorkennis van opleidingsonderdelen zoals mechanica, elektriciteit en chemie is mooi meegenomen, maar niet strikt noodzakelijk.


Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

  • Bachelor

Het eerste jaar is gemeenschappelijk voor alle bachelors in de Industriële wetenschappen van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (met uitzondering van de bachelor Industrieel Ontwerpen) in Gent en Kortrijk. In het eerste jaar maak je kennis met alle ingenieursdomeinen. Daardoor ben je in staat om met collega’s uit andere disciplines te communiceren. Dit is één van de troeven van een ingenieur in vergelijking met een professionele bachelor of een zuivere wetenschapper. Vanaf het tweede jaar maak je de specifieke keuze voor Machine- en productieautomatisering.

De bacheloropleiding bestaat uit 2 hoofdleerlijnen: productieautomatisering en machineautomatisering.

Bij de hoofdleerlijn productieautomatisering ligt de focus op het integreren van sturingen, PLC’s, robots, camera’s en mechatronisch geoptimaliseerde machines tot één groot productiesysteem. De productiesystemen die daarvoor nodig zijn, moeten dus niet enkel efficiënt zijn, maar ook flexibel. Je leert de sturingen programmeren en optimaliseren, de communicatie op te zetten tussen de verschillende machines onderling en maak je de machines zelflerend waar nodig. Daarnaast komen aspecten als sensoren, interfacing en communicatie aan bod.

Bij de hoofdleerlijn machineautomatisering (mechatronica) ligt de focus op het ontwikkelen en optimaliseren van beweging door een goed elektromechanisch ontwerp te combineren met een hoogdynamische aansturing. Met de ondersteuning van softwaretools ontwerp je hiermee flexibel inzetbare en intelligente machines. Naast het functioneel ontwerp zijn aspecten zoals machineveiligheid en de keuze voor de aandrijving belangrijk.

Daarnaast zijn er twee ondersteunende leerlijnen: Elektrisch ontwerp en aandrijvingen focust op de correcte motorkeuze en -sturing. Het correct ontwerp van de elektrische kast en bijhorende schema’s van de machine zorgen uiteindelijk voor de voeding van de elektrische aandrijving.

Elektronica en ICT vormen het regeltechnische hart van de machine. (Micro)controllers nemen de beslissingen en sturen de bewegingen van de machine.

  • Master

In het masterjaar wordt verder gebouwd op de leerlijnen uit de bacheloropleiding. De master bereidt je voor om actief te zijn in diverse sectoren waarin 'industrie 4.0' een relevante rol speelt. Via minors kan je kiezen om je meer te specialiseren in slimme bewegende machines die de werkpaarden zijn in de industrie (Smart Machines), in de fabrieksomgeving zelf (Smart Factories), of in de uitdagingen gekoppeld aan die digitalisering (Smart Technologies).

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

Het valt niet in een paar zinnen samen te vatten wat industrieel ingenieurs allemaal doen. Eén ding is zeker: het beroep van ingenieur is dynamisch, boeiend, veelzijdig én creatief.

De verscheidenheid aan jobs is bijzonder groot. Een groot deel van de afgestudeerden komt in technische, management of commerciële functies terecht als automatiseringsingenieur, research & development ingenieur, productie- en onderhoudsingenieur (hout, textiel, kunststof, voeding …), sales engineer, electrical engineer, technisch verantwoordelijke, projectmanager, service ingenieur, veiligheidsverantwoordelijke of docent. Je kan terecht in sectoren als machinebouw, metaalindustrie, elektronica, integratoren, de dienstensector (ziekenhuizen, openbare diensten, transport ...).

Ook studiebureaus nemen heel wat ingenieurs in dienst. Andere belangrijke werkgevers zijn de overheid, parastatale instellingen (bv. Federaal Planbureau, Regie der Gebouwen…) en het onderwijs. Ook een carrière in een onderzoeksinstelling behoort tot de mogelijkheden. Of misschien start je wel je eigen bedrijf op?


Op ikbenindustrieelingenieur.be vind je interessante getuigenissen.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord