Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen (bouwkunde)

Een burgerlijk ingenieur is de persoon bij uitstek die wetenschappelijke kennis vertaalt naar concreet technische toepassingen. De opleiding bereidt mensen voor op vernieuwend, probleemvoorkomend en probleemoplossend denken.

Het eerste jaar is volledig gemeenschappelijk voor alle bachelors in de ingenieurswetenschappen van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (behalve de opleiding burgelijk ingenieur-architect).

bacheloropleiding
3 jaar 180 studiepunten
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

De Master in de ingenieurswetenschappen, de burgerlijk ingenieur dus, is de persoon bij uitstek die wetenschappelijke kennis vertaalt naar concrete technische toepassingen: bruggen en wegen, informatie- en communicatietechnologie (ICT), motoren, energievoorziening, computers, installaties in de chemische nijverheid, waterzuivering, medische technologie, nieuwe materialen, hardware en software ... De opleiding bereidt mensen voor op vernieuwend, probleemvoorkomend en probleemoplossend denken, en dit vanuit een degelijk wetenschappelijk kader. Ze biedt een unieke combinatie tussen een grondige wetenschappelijke vorming en een hoogstaande technologische vorming, waarbij de wetenschappen altijd in het teken staan van de industriële realiteit. Een burgerlijk ingenieur zal niet enkel blijven stilstaan bij 'hoe' iets functioneert; hij wil ook ingaan op het diepere ‘waarom’ ervan en hij speelt daarom een cruciale rol in allerlei takken van de industrie.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Aandachtspunten

Om te kunnen inschrijven voor deze opleiding moet je deelgenomen hebben aan een starttoets (verplichte ijkingstoets).

Voor wie

Om te starten met de opleiding burgerlijk ingenieur ben je bij voorkeur sterk geïnteresseerd in wiskunde en wetenschappen. Je hebt in het secundair onderwijs liefst een richting gevolgd met minstens 6 uur wiskunde in de laatste jaren. De technologische aspecten van industriële toepassingen boeien je mateloos, een avontuurlijk plan of wild idee schrikt je niet af en je wil het ‘hoe’ maar ook het ‘waarom’ bestuderen van systemen, machines en installaties. Je bent bereid om de wiskunde en de basiswetenschappen met enthousiasme en werklust grondig aan te pakken. Bovendien kom je na je studies vaak in leidinggevende posities terecht. Daarom is het aardig meegenomen als je ook over de nodige communicatie- en sociale vaardigheden beschikt.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Structuur

  • Bachelor

In het eerste jaar ligt de nadruk ligt vooral op een stevige basisvorming in wiskunde en wetenschappen. Deze vakken worden o.m. aangevuld met een projectvak en een maatschappelijk vak. Het vak Basiswiskunde frist de wiskunde uit het secundair onderwijs op, zodat je optimaal voorbereid bent op de rest van de opleiding. In het projectvak Modelleren, maken en meten ga je in groepjes aan de slag als een echte ingenieur. Je kan kiezen uit één van de vele voorgestelde projecten. Bv. programmeer een app, bouw een sluis, produceer biodiesel, organiseer een productielijn, maak een robot, en zo veel meer. Het maatschappelijk vak Duurzaamheid, ondernemerschap en ethiek omvat eerst zes weken les. Daarna pas je de verworven kennis toe op een concreet projectonderwerp tijdens de zogenaamde DOE-week. Die week is volledig gewijd aan dit vak. Zo krijg je de basis om je ingenieursvaardigheden op een ethisch verantwoorde manier en in een brede maatschappelijke context succesvol toe te passen. Vanaf het tweede jaar maak je een keuze uit één van de zeven afstudeerrichtingen: biomedische ingenieurstechnieken, bouwkunde, chemische technologie en materiaalkunde, computerwetenschappen, elektrotechniek, toegepaste natuurkunde (een unieke opleiding in Vlaanderen) of werktuigkunde-elektrotechniek. Wiskunde en wetenschappen worden dan aangevuld met meer technische vakken: algemene ingenieursvakken en specialisatievakken in het gekozen vakdomein (je afstudeerrichting). Maatschappelijk vormende vakken en de projectlijn blijven doorheen de opleiding behouden. Zo stimuleren we je creativiteit, communicatievaardigheden, ontwerpvaardigheden en zelfwerkzaamheid.

  • Master

In de tweejarige masteropleiding zal je je kennis verbreden én je verder specialiseren in je vakgebied. Er zijn nog een aantal verplichte vakken, maar je kan ook kiezen uit een uitgebreid pakket aan keuzevakken, waaronder een stage, in binnen- of buitenland. De opleiding legt enerzijds de klemtoon op geavanceerde industriële toepassingen en technieken en anderzijds op de creatie van nieuwe kennis (innovatie). Die combinatie is een typisch kenmerk van de opleiding. De masteropleidingen zijn Engelstalig. Op die manier word je voorbereid op het internationale aspect van het ingenieursberoep. Je leert bv. het Engelstalig vakjargon kennen en komt in contact met internationale studenten. Er bestaat ook nog een Nederlandstalig alternatief.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord
Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

De opleiding tot Master in de ingenieurswetenschappen waarborgt tewerkstelling in een zeer breed terrein, wat aanpassingsvermogen aan snel wisselende beroepssituaties veronderstelt. Het valt op dat de gekozen specialisatierichting niet noodzakelijk bepalend is voor het latere beroep. Heel wat jobaanbiedingen richten zich niet op één bepaalde specialisatie, maar zijn eerder functieomschrijvingen waarvoor bedrijven of instellingen de meest geschikte kandidaat zoeken.

De meeste burgerlijk ingenieurs komen in de bedrijfswereld terecht. Een andere belangrijke werkgever is de overheid. Ook in de onderwijssector is een aanzienlijk aantal burgerlijk ingenieurs tewerkgesteld. Het gaat hier dan vooral om het hoger onderwijs buiten de universiteit en om de universiteit zelf. Ook de studiebureaus trekken heel wat burgerlijk ingenieurs aan. Studiebureaus zijn teams van ingenieurs die hun diensten ter beschikking stellen voor welbepaalde onderzoeksopdrachten: berekeningen, analyses, ontwerpen, adviezen …
De informaticawereld doet een beroep op burgerlijk ingenieurs bij de keuze van hardware, uitbouw van netwerken, het ontwikkelen van software op maat en dergelijke. Ten slotte stelt ook de dienstensector (banken, verzekeringen ...) steeds meer burgerlijk ingenieurs tewerk, zowel voor de informatisering als de technische organisatie van de administratie.

In deze filmpjes laten we alumni zelf aan het woord. Ook op www.durfdenken.be vind je interessante getuigenissen van oud-studenten.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord