Master of Arts in de archivistiek: erfgoed- en informatiebeheer

Deze master-na-masteropleiding bereidt je voor op een carrière met administratieve en/of culturele dimensies. In de praktijk zullen de administratieve en culturele opdrachten voortdurend door elkaar lopen.

master-na-masteropleiding
60 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Unieke interuniversitaire opleiding
De masteropleiding in de Archivistiek is een unieke opleiding. Ze vormt als enige in Vlaanderen archivarissen-informatiebeheerders op universitair niveau. De opleiding is een samenwerking tussen de Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen waardoor de gezamenlijke expertise optimaal benut wordt. De verplichte vakken worden aan de VUB gedoceerd. De keuzevakken volg je in Brussel, Leuven, Gent of Antwerpen. Je kan vol- of deeltijds studeren waardoor het een opleiding is die je op elk moment in je carrière kan volgen.

Van theorie ...
De opleiding legt de nodige nadruk op het verwerven van praktische vakkennis via training, maar blijft natuurlijk een academische opleiding met een sterk wetenschappelijke component. Aandacht gaat naar de theoretische principes en methodologieën van archivistiek en informatiebeheer, maar ook naar bredere beleidsmatige onderwerpen als management, archiveringsstrategieën, selectie, materiële bewaring en digitalisering. Je verwerft tot slot inzicht in de wet- en regelgeving op het vlak van erfgoedbeheer in het algemeen en archiefwetgeving in het bijzonder. Hierbij wordt ook ingegaan op problematieken zoals privacybescherming en openbaarheid van bestuur.

… tot praktijk

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De opleiding bestaat uit een gemeenschappelijke stam van algemene vakken (verplichte vakken en geïntegreerde masterproef en stage), aangevuld met twee profielen. De stamvakken vormen de basis van de opleiding en zijn erop gericht je de theoretische, methodologische en praktische kennis bij te brengen die je bij de uitoefening van je beroep nodig hebt. Via de masterproef en de stage en een van beide profielen specialiseer je je in archieven met historische betekenis of in informatiebeheer. De masterproef is de neerslag van het geleverde werk tijdens de stageperiode.

Arbeidsmarkt

Zodra je afgestudeerd bent, staat je een boeiende carrière te wachten. Archivarissen werken veelal in wetenschappelijke instellingen, in allerlei archieven (van overheidsinstellingen, universiteiten, musea ...) en in de erfgoedsector. Ze combineren beleid en beheer vaak met vaktechnische bezigheden als het verwerven, inventariseren en bewaren van archieven, en met publieksgerichte taken als het ter beschikking stellen en valoriseren van documenten. In dergelijke instellingen vervult de klassieke archivaris ook een wetenschappelijke taak, omdat hij de bronnen onderzoekt en erover publiceert. Als archivaris gebruik je je historische kennis ook voor tentoonstellingen en publieksmomenten. Dan werk je nauw samen met andere erfgoedbeheerders. Maar niet iedereen komt in een erfgoedinstelling terecht. Sommige afgestudeerden worden cultuurbeleidscoördinator of erfgoedconsulent. Document- en informatiebeheerders vind je vooral bij overheids- en privé-instellingen, waar zij het dynamisch archief beheren en advies verlenen over informatiesystemen, ordeningsplannen en classificaties, workflow en digitalisering van de administratieve organisatie, en de overdracht, vernietiging, bewaring en openstelling voor het publiek van documenten ... Ook zij moeten van vele markten thuis zijn en creatief kunnen denken. Soms vind je informatiebeheerders terug als informatieambtenaar of als consultant. Verschillende informatiebeheerders stromen door naar administratieve directiefuncties. In de praktijk combineren afgestudeerden vaak beide functies en gaan ze aan de slag als archivaris-informatiebeheerder.