Master of Arts in de literatuurwetenschappen

De opleiding Master in de literatuurwetenschappen is een interuniversitaire gespecialiseerde masteropleiding die de diverse literatuurwetenschappelijke methoden zoals die op het niveau van de bachelor en van de initiële master worden behandeld, uitdiept en de deskundigheid in dat vakgebied verhoogt.

master-na-masteropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Het programma bereidt je voor op zelfstandig wetenschappelijk onderzoek waarbij de nadruk ligt op interdisciplinariteit. Tegelijkertijd verwerf je een aantal gevorderde praktische vaardigheden, zowel met betrekking tot het verzamelen, beheren en verwerken van informatie als het presenteren van onderzoeksresultaten. Je besteedt ook aandacht aan het professioneel aanwenden van theoretische kennis binnen het brede culturele veld. De opleiding biedt je een intensieve en diepgaande studie van de hedendaagse literatuurwetenschap met inbegrip van haar historische ontwikkeling, haar diversifiëring en haar plaats binnen de contemporaine cultuurwetenschap.

De onderwijsactiviteiten vinden plaats aan de vier deelnemende universiteiten. De inschrijving gebeurt aan de KU Leuven.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De opleiding telt 60 studiepunten, waarvan een derde voor de masterproef. Elk jaar nemen ook een aantal studenten deel aan de vele internationale uitwisselingsprogramma’s.
Voor wie in Vlaanderen blijft, ziet het academiejaar er als volgt uit:
- Tijdens de eerste weken krijg je een overzicht van de hedendaagse literatuurtheorie en vergelijkende literatuurwetenschap.
- In het eerste semester kies je opleidingsonderdelen die dieper ingaan op bepaalde methodes en theorieën (zoals postkoloniale literatuurstudie, boekgeschiedenis, psychoanalyse, verhaaltheorie ...).
- In het tweede semester krijg je een week les van een bekende buitenlandse literatuurwetenschapper. Onder meer Laura Marcus (University of Oxford), Catherine Belsey (Cardiff University), Jean-Michel Rabaté (University of Pennsylvania), Jonathan Culler (Cornell University) en Mark McGurl (Stanford University) doceerden al in de master. Verder kies je in dit semester een aantal opleidingsonderdelen die de historische of de moderne letterkunde behandelen.
Je kunt in de loop van het jaar ervoor kiezen om een wetenschappelijk congres in binnen- of buitenland bij te wonen, ter vervanging van een opleidingsonderdeel.

Als je daarvoor interesse hebt, kun je tijdens het jaar stage lopen bij een van de vele onderzoeksgroepen die de universiteiten van Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel rijk zijn.

Arbeidsmarkt

Als afgestudeerde ben je ideaal voorbereid om deel te nemen aan de internationale academische literatuurwetenschappen, bijvoorbeeld door een doctoraatsonderzoek te beginnen. Daarnaast wil de opleiding je ook grondig voorbereiden op deelname aan de culturele communicatie in het bredere maatschappelijke veld (culturele publicistiek en coördinatie, uitgeverij, journalistiek) en op een probleemoplossende functie in uiteenlopende professionele contexten.