Master of Arts in de meertalige communicatie: combinatie van ten minste twee talen (Nederlands, Frans, Turks)

Talen kun je niet los denken van de maatschappelijke en culturele werelden die eraan vastzitten. Meertalige communicatie kan alleen slagen als je voeling en inzicht hebt in de gelaagdheid ervan. Die inzichten zijn onontbeerlijk voor het intern en extern functioneren van organisaties. Dat alles leer je tijdens de masteropleiding in de meertalige communicatie. Op de arbeidsmarkt is je talenkennis, je culturele gevoeligheid en je kennis over communicatiestrategieën je grootste troef.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De masteropleiding in de meertalige communicatie is een van de drie masters die volgen op de bachelor in de toegepaste taalkunde. Talen kun je niet los denken van de maatschappelijke en culturele werelden die eraan vastzitten. Als je een vreemde taal spreekt, leg je meteen verbanden tussen je eigen achtergrond en die van de taal waarvan je je bedient. Meertalige communicatie kan alleen slagen als je voeling en inzicht hebt in die gelaagde andere wereld: de verbale en non-verbale gewoontes, de communicatieve do’s-and-don’ts, de talige codes om boodschappen gepast te verwoorden, diverse manieren van overtuigen, informeren of instrueren (die per taal andere accenten vergen) … Dat alles leer je tijdens de opleiding master in de meertalige communicatie. Bovendien leer je om de inzichten en vaardigheden te gebruiken voor de strategische communicatie van organisaties. De opleiding biedt je bijgevolg de mogelijkheid om je talenkennis optimaal te ontwikkelen met het oog op functies in interne en externe communicatie van organisaties. Ze voorziet tegelijk in een degelijke academische vorming (inzicht verwerven in het 'waarom') en een praktijkgerichte voorbereiding op de beroepswereld (concrete training van het 'hoe').

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Het programma van de master bouwt voort op de vaardigheden, inzichten en kennis die werden verworven in de bachelor in de toegepaste taalkunde. Die bagage kun je nu verder uitbreiden en verdiepen. Het spreekt vanzelf dat je daarvoor een perfecte beheersing van het Nederlands en van je twee vreemde talen nodig hebt.
Binnen het pakket Nederlands wordt er een waaier aan mogelijkheden aangeboden: vergaderen, rapporteren, copywriting, presentatietechniek, gespreksvoering enz. Bovendien krijg je een praktijkcursus effectief solliciteren, gecombineerd met een sollicitatiedriedaagse op verplaatsing. Ook in het pakket vreemde talen gaat veel aandacht uit naar diverse vormen van interne en externe communicatie, zoals het schrijven van persberichten en strategisch communiceren in tijden van crisis. De interculturele component is daarbij erg belangrijk en vergt een flinke dosis creativiteit. Vergaderen, onderhandelen, corresponderen, gesprekken aanknopen, klachtenmanagement en webcare, het verloopt enigszins anders afhankelijk van de cultuur en de bedrijfscontext waarin je je begeeft. Negotiatieprocessen verlopen anders in een Russische dan wel Franse of Engelse setting. Beleefdheid wordt anders gepercipieerd in een Spaanse dan in een Nederlandse context. De praktijk van de meertalige communicatie komt in het talenpakket ruim aan bod. Academische ondersteuning van de praktijk krijg je in de vorm van vakken zoals Theorie van de meertalige en interculturele communicatie en Organisaties en communicatie.
Je kunt twee keuzevakken kiezen uit een pakket van vakken zoals website: design en communicatie, journalistieke interviewtechnieken, digital humanities of een grondige opfrissing Engels, Frans of Duits. Op je programma staat ook een stage bij een profit- of non-profitorganisatie. Je ervaart aan den lijve hoe het er in de beroepswereld aan toegaat, welke uitdagingen meertalige communicatie inhoudt, wat opdrachtgevers verwachten, hoeveel variatie het werk met zich brengt, hoe je communicatief oplossingen moet bedenken, hoe je interculturele misverstanden kunt vermijden, waarin verschillende soorten teksten precies van elkaar verschillen en waarop je let als je ze bedenkt, welke hulpmiddelen goede diensten kunnen bewijzen enz. De kroon op het werk wordt je masterproef. Je krijgt een keuze aan onderwerpen aangeboden in het domein van de interculturele of meertalige communicatie. Je schrijft je masterproef bij voorkeur in je een van je vreemde talen. Je bewijst dat je zelfstandig informatie kunt opzoeken en verwerken, dat je daar een originele synthese van kunt maken, dat je problemen op een systematische en creatieve manier weet op te lossen en dat je zelf ook data kunt verzamelen en analyseren. Je masterproef is een eigen werk met de stempel van je persoonlijkheid.

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

Je kiest voor meertalige communicatie als je je talenkennis, je culturele gevoeligheid en je kennis over communicatiestrategieën als je grootste troef op de arbeidsmarkt wilt uitspelen.
Je speelt met de idee om later een communicatieve functie in te vullen als woordvoerder/ PR-medewerker of je wil deel uitmaken van het meertalig socialmediateam dat aan reputatiemanagement van je bedrijf doet. Misschien ben je als redacteur-in-spe sterk geïnteresseerd in media of wil je taaltraining geven of voel je je als aankomend tekstschrijver aangetrokken tot de sector van communicatie- of reclamebureaus enz. Als opstap naar de lerarenopleiding wil je je vreemdetalenkennis vervolmaken.
Je bent vertrouwd met de principes van intern en extern communiceren van organisaties, met bijzondere aandacht voor de interculturele communicatie. Als je als meertalige communicator afstudeert, beschik je over goed getrainde communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, zowel in je vreemde taal als in het Nederlands. Je kunt de methoden en technieken eigen aan het onderzoek van de meertalige interculturele communicatie ook kritisch benaderen en toepassen.
Mogelijke andere functies die je kunt uitoefenen zijn account executive, commercieel-administratief medewerker, opleidingscoördinator, junior manager externe communicatie, leerkracht, product manager buitenland, commercieel vertegenwoordiger, sales assistent, redactiesecretaris, manager interne communicatie, ondertitelaar, handelsagent, uitzendconsulent, technisch auteur, assistent office manager, medewerker marketing, ambassademedewerker enz.

Interessante getuigenissen van alumni lees je op DurfDenken.be of op www.ugent.be/lw/vtc/nl/alumni/getuigenissen.htm.