Master of Arts in de Oosterse talen en culturen (Japan)

De masteropleiding (tweejarig) in de Oosterse talen en culturen is een talen- en culturenstudie met vier deelgebieden: China, India, Japan en het Midden-Oosten. Net als in de bacheloropleiding volg je twee taalvarianten uit het door jou gekozen deelgebied, en een pakket vakken gericht op cultuur en wetenschappelijke methodologie.

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De master is toegankelijk na het volgen van de bachelor in de Oosterse talen en culturen (eventueel via een verkort traject, aan te vragen bij de faculteit). In de bachelor zijn er vier afstudeerrichtingen (China, India, Japan en Arabistiek en islamkunde). Als bachelorstudent volg je twee taalvarianten die de kern uitmaken van de studie. Naast moderne taal leer je dus ook klassieke teksten kennen. Die traditionele teksten spelen een belangrijke rol in de religies en het politieke discours in de diverse Afro-Aziatische landen. Rond die talen wordt een cultuurpakket opgebouwd. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de relaties en interacties tussen de verschillende deelgebieden.

In de talenstudie is actieve taalvaardigheid voor moderne talen uiteraard zeer belangrijk, maar anders dan in een vertaal- of tolkenopleiding is taalvaardigheid geen doel op zich, maar een middel om door te dringen tot andere culturen en te communiceren met mensen uit de bestudeerde regio.

De masteropleiding (tweejarig) bouwt voort op de bachelor in de Oosterse talen en culturen en is dus een talen- en culturenstudie met vier deelgebieden: China, India, Japan en het Midden-Oosten. Net als in de bacheloropleiding volg je twee taalvarianten uit het door jou gekozen deelgebied, en een pakket vakken gericht op cultuur en wetenschappelijke methodologie. Daarnaast heb je heel wat keuzevakken.

Een belangrijk verschil met de bacheloropleiding is dat taal, cultuur en methodologie meer geïntegreerd aangeboden worden: zo leer je bijvoorbeeld niet langer een taal, maar bestudeer je een ‘taal, tekst en context’. Binnen het masterparcours kies je vier ‘taal, tekst en contextvakken’, in aansluiting op de taalvakken uit de bacheloropleiding:

  • China: vakken Modern Chinees en traditionele taal en cultuur;
  • India: vakken taal, tekst en context van modern en premodern Zuid-Azië;
  • Japan: vakken Modern Japans en traditionele taal en cultuur;
  • Midden-Oosten: vakken Arabische taalverwerving en kritische Midden-Oostenstudies.

In het opleidingsonderdeel ‘Cultuur in perspectief’ staan wetenschappelijke thema’s centraal die vanuit diverse invalshoeken belicht worden.

Enkele keuzepakketten van de bacheloropleiding worden in de master verdergezet in de professionaliseringstrajecten, waarvan je er één kiest. Je doet ook een eerste professionele werkervaring op door stage te lopen in een bedrijf, aan een culturele instelling of een organisatie naar keuze. Een belangrijk aspect van de master Oosterse talen en culturen is internationalisering. Je wordt aangemoedigd om één of twee semesters door te brengen in het buitenland, in een land uit het gekozen deelgebied of elders in Europa. Ook de stage kan in het buitenland opgenomen worden. De masterproef is het sluitstuk waarin je bewijst de methodologie te kunnen aanwenden voor een taal- en cultuurstudie.

Aandachtspunten

De opleiding kun je zowel in het Nederlands als in het Engels volgen.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

In de master worden je wetenschappelijke en kritische vaardigheden vervolmaakt, een gevorderde taalvaardigheid nagestreefd, en de talen en culturen in de diepte bestudeerd, wat betekent dat je een bredere waaier aan mogelijkheden hebt op de arbeidsmarkt. In de bachelor worden basisvaardigheden opgebouwd in de diverse componenten van het programma (taalvaardigheid, essentiële historische, culturele en maatschappelijke achtergronden, onderzoeksstrategieën). In de master worden die meer geïntegreerd en verdiepend aangeboden.

De masteropleiding heeft een sterke professionele en wetenschappelijke oriëntering. Het programma bevat de volgende componenten:

  • Taal, tekst en context (per taal): verdiepende studie van/in de Oosterse talen die in de bachelor aangeleerd werden, met name Media Egyptisch en academisch Arabisch, Modern Chinees of Modern Japans en traditionele taal en cultuur, of taal, tekst en context van modern en premodern Zuid-Azië. Die worden op kritische wijze ingebed in hun socio-politieke, culturele en wetenschappelijke context;
  • Cultuur in perspectief (per deelgebied; wordt in het Engels gedoceerd, vaak door internationaal gerenommeerde interne en externe gastsprekers): grondige studie van culturele of maatschappelijke fenomenen op basis van bronteksten en een analyse van de standpunten ingenomen in de vakliteratuur;
  • Professionaliseringsmodule: keuze uit ‘Academic proficiency’ (Engelstalig onderzoekstraject), ‘Samenleving en diversiteit’, ‘Politieke en sociale wetenschappen’, ‘Economie en bedrijfskunde’ en ‘Vrije keuze
  • Internationaliseringsmodule: verblijf in een land uit het gekozen deelgebied of aan een andere Europese universiteit. Studenten die verkiezen aan de UGent te blijven nemen de module Internationalisation@Home op met vakken Globalisering;
  • Stage: stelt je in staat om een eerste, zeer waardevolle pre-professionele werkervaring op te doen. De opleiding kan hiervoor beroep doen op een breed gamma aan stagepartners (bedrijven, overheidsdiensten, musea, etc.);
  • Masterproef en masterproefseminarie: hierin bewijs je dat je bronmateriaal uit het bestudeerde deelgebied kunt inzetten om binnen een wetenschappelijk kader tot nieuwe kennis en inzichten te komen.

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

Als afgestudeerde in de oosterse talen en culturen ben je van alle markten thuis: met je diploma bewijs je dat je doorzettingsvermogen hebt, accuraat kan werken, complexe problemen kan tackelen, de wereld met een open blik bekijkt. Expertise over het Oosten is erg gewild bij bedrijven met vestigingen daar, bij organisaties in de ontwikkelingssamenwerkings-, integratie- of diversiteitssector die in het Oosten zelf werken, of met mensen uit het Oosten, in de culturele sector bij gespecialiseerde musea, uitgeverijen, theatergezelschappen, literaire organisaties, archieven, pers, bibliotheken en culturele centra, bij specifieke studiediensten, bij internationale organisaties en instellingen van verschillende overheden, bij het ministerie van Buitenlandse zaken ...

Afgestudeerden worden vaak gevraagd door internationaal gerichte bedrijven om handelsmissies te ontvangen en te begeleiden, om handelscontracten in goede banen te leiden, en om bedrijfsleiders bij te staan in de diverse Aziatische landen of in de regio van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Als je daar een extra dosis economische en juridische kennis aan kan toevoegen, nemen je arbeidskansen gevoelig toe. Daarom heb je de mogelijkheid om binnen je opleiding keuzepakketten economie en bedrijfskunde of zelfs recht op te nemen.

Nam je een ander keuzepakket op, als politieke wetenschappen, sociale en communicatiewetenschappen, cultuur en maatschappij of onderwijs, dan heb je uiteraard een interessant profiel voor de brede politieke, sociale en culturele sector en voor een media- of onderwijscarrière, zowel binnen als buiten Europa.

Wanneer je de educatieve master volgt, kun je werk vinden als leraar in het (volwassenen)onderwijs.

Er zijn ook afgestudeerden die werken als vertaler en/of tolk.

Voor wie een grote belangstelling heeft voor een wetenschappelijke verdieping in de humane wetenschappen (religie, filosofie, taalkunde, geschiedenis, antropologie, en dergelijke) biedt de master ook aantrekkelijke perspectieven op een carrière als wetenschappelijk onderzoeker.

Voor veel opleidingen worden diploma en beroep losgekoppeld van elkaar. Daar vormt het diploma in de oosterse talen en culturen geen uitzondering op. Als je flexibel bent ingesteld, sociaal vaardig bent en goed bent in wat je doet, dan kan je perfect zowat overal een baan vinden.