Master of Arts in het tolken: combinatie van ten minste twee talen (Nederlands, Duits, Spaans)

De master maakt je vertrouwd met diverse tolktechnieken: consecutief tolken met en zonder notities, vertalen van het blad, fluistertolken en gesprekstolken. Dat doe je zowel in het Nederlands als in de vreemde taal. Verscheidene werkvelden worden grondig uitgediept: bedrijfstolken, sociaal tolken, medisch tolken en gerechtelijk tolken. Je wordt vertrouwd gemaakt met theoretische inzichten en werkwijzen.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De masteropleiding in het tolken is een van de drie masters die volgen op de bachelor in de toegepaste taalkunde. Het tolken is een vak apart. Wie een vreemde taal goed beheerst, slaagt er daarom nog niet in om als tolk te functioneren. Tolken beschikken over een sterk ontwikkeld concentratievermogen en zijn behoorlijk stressbestendig. Het werk vergt naast een zeer goede mondelinge vaardigheid ook een gespecialiseerde training, ervaring met verscheidene tolktechnieken, en een dosis koelbloedigheid. Tolken kunnen voor hun mondeling vertaalwerk nu eenmaal nauwelijks gebruikmaken van een woordenboek of andere hulpmiddelen. Het moet bij wijze van spreken allemaal uit het hoofd gebeuren. Algemene cultuur en voorbereiding zijn dan ook cruciaal. De specifieke knowhow leer je tijdens de opleiding. De opleiding biedt je tegelijk een degelijke academische vorming (inzicht verwerven in het waarom) en een praktijkgerichte voorbereiding op de beroepswereld (relevante technieken, technologie en kennis van diverse werkvelden).

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Het programma van de master bouwt voort op de vaardigheden, inzichten en kennis die je verworven hebt in de bachelor in de toegepaste taalkunde. Die bagage stelt je in staat je toe te leggen op het tolken. Het spreekt vanzelf dat je daarvoor een perfecte beheersing van het Nederlands en van je twee vreemde talen nodig hebt.

In het pakket Nederlands ligt de nadruk op de perfecte beheersing van het gesproken Nederlands, toegespitst op mondelinge formuleervaardigheid. Je krijgt daarnaast een praktijkcursus effectief solliciteren, gecombineerd met een sollicitatiedriedaagse op verplaatsing.

Gradueel leer je de tolktechniek beheersen. Je raakt vertrouwd met de technieken die in diverse werkvelden gangbaar zijn: consecutief tolken met en zonder notities (dan luister je eerst naar de spreker en je geeft daarna weer wat er gezegd is), vertalen van het blad (lezend vertalen, meestal van documenten), fluistertolken (je volgt de spreker op de voet en vertaalt gelijktijdig voor een cliënt) en gesprekstolken (je tolkt telkens na een beurt van elke gesprekspartner en leidt het gesprek in goede banen). Dat doe je zowel in het Nederlands als in de vreemde taal. Verscheidene werkvelden worden grondig uitgediept: bedrijfstolken, sociaal tolken, medisch tolken en gerechtelijk tolken. Via theoretische inzichten en diverse werkwijzen krijg je een volledig overzicht van het beroep van gesprekstolk, de institutionele kaders waarin het beroep uitgeoefend wordt en de specifieke deontologische uitdagingen van ieder werkveld. Je leert niet alleen onsite als tolk optreden, maar ook online. Bovendien breid je je vaardigheden uit naar andere technologiegerelateerde beroepen waar mondelinge vaardigheden de hoofdbrok van uitmaken, zoals respeaking en ondertitelen.

Je stage speelt zich af in een gerechtscontext, een medische context en een schoolcontext: de opleiding organiseert de stage in samenwerking met de Gentse Rechtbank, de Politieschool Oost-Vlaanderen, het UZ Gent, de master in de geneeskunde, het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, de Balie van Oost-Vlaanderen en de lerarenopleiding van Hogeschool Gent.

De kroon op het werk wordt je masterproef waarvoor je een keuze aan onderwerpen krijgt aangeboden. Je schrijft je masterproef in een van de vreemde talen die deel uitmaken van je programma. Je bewijst dat je zelfstandig informatie kunt opzoeken en verwerken, dat je daar een originele synthese van kunt maken, dat je problemen op een systematische en creatieve manier weet op te lossen. Je masterproef is een eigen werk met de stempel van je persoonlijkheid.

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Arbeidsmarkt

De master in het tolken bereidt je voor op een professionele loopbaan als gesprekstolk (liaisontolk), maar ook op veel andere beroepen waar snel en vlot mondeling communiceren in gespecialiseerde domeinen belangrijk is. Voor de periode tot 2028 is de tolkopleiding ook erkend door de FOD Justitie als een juridische opleiding in de geest van het KB van 30 maart 2018, waardoor afgestudeerden zonder bijkomende opleiding hun opname in het nationaal register van beëdigde vertalers/tolken kunnen aanvragen. Ook het Nederlandse register van beëdigd tolken en vertalers aanvaardt het diploma. Afgestudeerden kunnen dus in het hele Nederlandse taalgebied hun vleugels als tolk uitslaan. Door de toenemende internationalisering van het economische, politieke en sociale leven spelen tolken een almaar belangrijkere rol. Je grote troeven zijn naast de kennis van tolktechnieken je uitstekende mondelinge taalvaardigheid, je sterk ontwikkeld concentratievermogen en je grote stressbestendigheid. Je krijgt een zeer goed zicht op hoe het tolkberoep zal evolueren in de context van taaltechnologie en AI. Tolken hoeven namelijk niet het slachtoffer van nieuwe technologie te zijn. In de opleiding laten we zien hoe je er ook een partner van kan worden. Bovendien ben je vertrouwd met meerdere gespecialiseerde domeinen en de maatschappelijke ontwikkelingen van de taalgebieden die je hebt bestudeerd. Je bent tevens opgeleid om actief te zijn als wetenschappelijk onderzoeker.

Interessante getuigenissen van alumni lees je op DurfDenken.be of op www.ugent.be/lw/vtc/nl/alumni/getuigenissen.htm.