Master of Laws in het notariaat

Ambieer je een benoeming tot notaris? Of wil je extra goed voorbereid zijn op een job in de vastgoedsector, de vermogensplanning, de advocatuur of het bank- of verzekeringswezen? Dan is deze verdiepende masteropleiding iets voor jou.

master-na-masteropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Recht en Criminologie
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Het doel van de master-na-master Notariaat is om jou een grondige wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis te geven van de rechtstakken die relevant zijn voor de notariële praktijk: burgerlijk recht, familiaal vermogensrecht, krediet- en vennootschapsrecht, fiscaal recht, bestuursrecht, procesrecht en internationaal privaatrecht. Als notaris of notarieel jurist adviseer je immers mensen bij belangrijke stappen in hun leven zoals een huwelijk, de aankoop woning, een overlijden. Je treft preventieve juridische maatregelen en brengt uitdagende opdrachten tot een goed einde. Het is een niet-conflictueus werk, waar je samen met anderen op zoek gaat naar oplossingen. Ook voor wie geen job overweegt in de notariële sector, heeft deze verdiepende opleiding heel wat troeven:

  • De colleges zijn praktijkgericht en casuïstisch opgebouwd. Hoe verbeter bijvoorbeeld je een testament? Hoe bereken je de termijn voor bezwaren tegen een ontwerp van verdeling?
  • Je leert juridische concepten uitleggen aan niet-juristen die met een concreet probleem worden geconfronteerd.
  • Verschillende rechtstakken worden op een geïntegreerde wijze benaderd. Zo komen het administratief recht en het burgerlijk recht vaak samen bij het opstellen van akten.
  • De kleinschaligheid en persoonlijke aanpak van de opleiding bieden de mogelijkheid om je netwerk verder uit te bouwen.

Voor wie

Afhankelijk van je vooropleiding kan je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden. 

Het is niet noodzakelijk om je keuzes in de basisopleiding rechten al af te stemmen op de opleiding notariaat. Vanzelfsprekend sluit de opleiding best aan bij vakken zoals Familiale vermogensplanning, Vastgoedrecht, Verdiepend zekerheids- en insolventierecht en Verdiepend personen-, familie- en relatievermogensrecht.

Structuur

  • Elk opleidingsonderdeel is een verdieping van wat je eerder al gevolgd hebt.
  • Er is geen verplichte stage als onderdeel van de opleiding.
  • De lessen worden gebundeld op drie dagen van de week. Zo heb je de mogelijkheid om de opleiding te combineren met een deeltijdse job of een relevante stage.
  • Je kan de opleiding over meerdere jaren spreiden.
  • De lessen gaan door op de campus. Elke lesgever geeft aan de start van het semester aan of er opnames ter beschikking worden gesteld. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden zoals de coronapandemie is er geen livestream.
  • Voor de masterproef bereid je op zelfstandige wijze een werk voor dat als een wetenschappelijk artikel is opgevat.

Arbeidsmarkt

Wil je in aanmerking komen voor een benoeming tot notaris of kandidaat-notaris? Dan moet je na het behalen van het masterdiploma Notariaat gedurende drie jaar de wettelijk verplichte stage lopen bij een notaris.

Na het doorlopen van de stage kun je de titel van kandidaat-notaris bekomen door deelname aan een vergelijkend examen en benoeming door de Koning.

Streef je geen benoeming tot notaris na en wil je toch graag mensen adviseren over notariële zaken? Dan kan je als notarieel jurist aan de slag.

Ook voor wie liever aan de slag gaat in de advocatuur, het bank-, krediet- en verzekeringswezen, de vermogensplanning of de vastgoedsector biedt de master-na-master Notariaat door haar verdiepende aanpak een meerwaarde.