Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie

Door internationaal erkend spitsonderzoek in milieutechnologie is de Universiteit Gent één van de topuniversiteiten in Europa in dit vakgebied. Je krijgt er een zeer grondige technologisch-wetenschappelijke kennis m.b.t. de analyse, preventie en remediëring van milieuproblemen, met het oog op een duurzaam beheer van onze grondstoffen, technologische processen en ecosystemen.

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De opleiding Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie vormt ingenieurs die in staat zijn om zowel de wetenschappelijke als de maatschappelijke uitdagingen m.b.t. het leefmilieu kritisch, multi- en interdisciplinair te analyseren én te werken aan duurzame en effectieve oplossingen. Je krijgt een brede en diepgaande kennis van chemische, fysische, (micro)biologische en ecologische milieudiagnostiek in de compartimenten water, lucht en bodem. Je verdiept je in zowel de preventieve als remediërende milieutechnologie. De opleiding is zeer sterk procesmatig en kwantitatief gericht zowel op het niveau van de ecosfeer (natuurlijke systemen) als de technosfeer (industriële systemen), wat resulteert in een uitgesproken ingenieursprofiel. Door in te spelen op vernieuwde inzichten m.b.t. het (kringloop)beheer van natuurlijke hulpbronnen en duurzame energie, én door de aandacht voor het brede maatschappelijke, economische en wetgevende kader, wordt de opleiding gekenmerkt door een holistische aanpak bij de studie van milieuproblemen. Als één van de pioniers van de opleidingen in milieutechnologie en door haar internationaal erkend spitsonderzoek, is de UGent één van de topuniversiteiten in Europa in dit vakgebied.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Het programma van de masteropleiding is gestructureerd rond drie clusters:

Milieuanalyse en -diagnostiek (bv. analyse van organische micropolluenten, toegepaste mariene ecologie, milieu-risicobeoordeling). Processen en interacties binnen natuurlijke én industriële (eco)systemen worden bestudeerd vanuit een brede waaier aan invalshoeken. Je bent in staat om, binnen een context van toenemende druk op natuurlijke hulpbronnen en groeiende internationale bezorgdheid omtrent ecologische en/of humane risico’s, de kwaliteit van ons leefmilieu en resources kritisch en multidisciplinair te analyseren, en om de noodzaak en effectiviteit van verbeteringsmaatregelen te beoordelen.

Milieutechnologie en -engineering (bv. milieutechnologie: lucht, technologie voor terugwinning van grondstoffen, milieutechnische installaties in de praktijk). Naast biologische en fysisch-chemische zuiveringstechnologieën voor de verschillende milieucompartimenten, wordt nadruk gelegd op duurzame kringloop­technologieën met aandacht voor hergebruik van natuurlijke grondstoffen, levenscyclus­analyse en schone technologie, en het terugwinnen van nevenstromen. Hiermee zet de UGent opleiding duidelijk in op actuele maatschappelijke tendensen en internationaal evoluerende inzichten m.b.t. duurzaam materialen- en grondstoffenbeheer, het sluiten van kringlopen, en het valoriseren van reststromen in de technosfeer. Bij het ontwikkelen van remediërende of sanerende oplossingen voor milieuproblemen wordt niet alleen het begrijpen en kwantitatief doorrekenen van milieutechnische processen vooropgesteld, maar ook de kennis en het inzicht van het ontwerp, sturing en implementatie van milieutechnische installaties in reële praktijksituaties.

Maatschappelijke omkadering (bv. management voor ingenieurs, juridisch kader van milieutechnologie). De opleiding heeft aandacht voor het wetgevend en beleidskader, en voor maatschappelijke-economische competenties die breed inzetbaar zijn in de bedrijfsomgeving en het beroepenveld van de bio-ingenieur milieutechnologie. Het ruime aanbod keuzevakken, seminaries, een gerichte stage en het masterproefonderzoek zorgen zowel voor verdieping als verbreding van milieu- en ingenieursgerichte kennis en inzichten, alsook voor het verwerven van vaardigheden en attitudes (bv. bio-ethiek, wetenschappelijke communicatie, ondernemerschap en management …).

De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen is zeer internationaal gericht. Je komt hoe dan ook in contact met studenten en culturen uit de hele wereld. Bovendien kun je op diverse manieren een buitenlandse ervaring opdoen. Zo kun je tijdens de masteropleiding deelnemen aan een uitwisselingsprogramma of een summer school. Een stage in het buitenland behoort tevens tot de mogelijkheden. Daarnaast kun je ook in het kader van je masterproef voor een periode naar het buitenland. Voor de opleidingsspecifieke informatie kun je terecht op www.ugent.be/bw/nl/voor-studenten/buitenland.

Arbeidsmarkt

De opleiding vormt polyvalente ingenieurs én milieudeskundigen die via een kwaliteitsvolle en multidisciplinaire academische vorming voorbereid zijn op een toonaangevende onderzoeks-, technologische, commerciële, beleids- of managementfunctie op de arbeidsmarkt. Vele afgestudeerden bekleden een leidinggevende functie in (inter)nationale onderzoekslaboratoria, overheidsinstanties, studie- en adviesbureaus, en diverse industrietakken. Typische toepassingsdomeinen zijn te vinden in sectoren waarin fundamentele en toegepaste kennis van milieu(risico)­analyse, duurzaam milieubeheer, en technologie op het vlak van valorisatie van reststromen (procesgassen, waterige stromen, vaste huishoudelijke/industriële stoffen) en zuivering van milieucompartimenten (lucht, water, bodem) vereist zijn. Kortom, de Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie is een unieke topopleiding die ongetwijfeld leidt tot een boeiende carrière.

Bekijk hier waar onze afgestudeerden werken.