Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde (tuinbouwkunde)

De master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde (Campus Schoonmeersen - Gent) legt de focus op wetenschap en vernieuwing in de land- en tuinbouw. Denk hierbij aan toepassingen van bio- en technologische wetenschappen in het optimaliseren van plantaardige en/of dierlijke productieprocessen.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde – tuinbouwkunde sluit aan bij het keuzepakket ‘tuinbouwkunde’ uit de Bachelor in de biowetenschappen. Deze masteropleiding kan ook worden gestart na het volgen van een schakelprogramma voor studenten die eerst een professionele bacheloropleiding hebben gevolgd. Deze master tot industrieel ingenieur tuinbouwkunde bestaat uit een pakket van verplichte opleidingsonderdelen en anderzijds een keuzemodule. Je kan voor deze laatste module kiezen uit een verdere toespitsing op ‘Tuinbouwproductie’ of ‘Productie en omgeving’.

In het keuzepakket tuinbouwproductie word je ondergedompeld in de plantaardige productie en meer in het bijzonder in de groente-, bloemen, (sier)boom- en fruitteelt. Naast kennis over plantenveredeling en nutriëntenbeheer komen innovatieve toepassingen ruim aan bod en word je specialist in actuele technieken zoals substraatteelten en ‘hydroponics’. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan duurzame productiesystemen en management van een tuinbouwbedrijf komen. Bezoeken aan moderne tuinbouwbedrijven in binnen- en buitenland brengen de theorie in beeld. Projectwerking en workshops laten je van de praktijk proeven.

Het keuzepakket productie en omgeving slaat een brug tussen twee werelden die meer en meer met elkaar moeten communiceren: plantaardige productie en natuurbeheer. Land- en tuinbouw worden uitgedaagd om duurzaam met milieu en natuur om te gaan en zelfs natuurbeheertaken op zich te nemen. Dit keuzepakket biedt dan ook basiskennis over bosbeheer, groenbeheer en natuurontwikkeling. Via terreinbezoeken en projecten wordt de theorie in de praktijk vertaald.

De masterproef voor deze opleiding is gebaseerd op eigen uitgevoerd onderzoek rond actuele thema’s binnen de tuinbouwproductie en omgeving.

De opleiding biedt mogelijkheden aan om buitenlandse ervaring op te doen in het kader van een masterproef of een stage. Studenten die interesse hebben om zich te verdiepen in tropische landbouw kunnen hiervoor ook een aantal keuzevakken opnemen binnen de faculteit.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Arbeidsmarkt

Zowel bij de overheid als in de bedrijfswereld is de werkgelegenheid in de land- en tuinbouw en de verwante groene sector zeer ruim. Land- en tuinbouwproductie is sterk geëvolueerd en doet een beroep op heel wat kennis en creativiteit. Er is dus behoefte aan ingenieurs in de toelevering, productie, handel en verwerking en dit zowel in technisch-commerciële functies, in voorlichting en ontwikkelingssamenwerking als in onderzoek en onderwijs. Ook een zelfstandige carrière als ondernemer behoort tot de mogelijkheden. Er is ook steeds meer aandacht voor groen en natuur binnen de land- en tuinbouwsector. Zo zijn er op veel plaatsen beheerovereenkomsten, zijn er nieuwe mogelijkheden voor ‘nichelandbouw’ zoals agroforestry en is er aandacht voor de valorisatie van natuur. Om deze ontwikkelingen verder vorm te geven zijn masters nodig met een visie, die een brugfunctie kunnen vervullen tussen enerzijds land- en tuinbouw en anderzijds natuur- en landschapsbeheer.

Met het diploma van Master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde ben je wel gespecialiseerd, toch ben je ook voldoende veelzijdig om op heel wat terreinen aan de slag te kunnen gaan.

Wat voor job je kan doen als industrieel ingenieur lees je in getuigenissen van onze afgestudeerden.