Master of Science in de ergotherapeutische wetenschap

De masteropleiding biedt een academische bovenbouw voor professionele bachelors in de ergotherapie. Het uitgangspunt van de opleiding is de eigen finaliteit van het beroep: ‘occupatie’ of het menselijk contextueel handelen. Er zijn drie essentiële doelstellingen: wetenschappelijk onderzoek, management/beheer van kwaliteitszorg en beroepsontwikkeling en -innovatie.

Vanaf 2023-2024 wordt de masteropleiding aangeboden door UHasselt.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

De opleiding master in de ergotherapeutische wetenschap wordt georganiseerd door UHasselt, KU Leuven en UGent, het masterprogramma wordt aangeboden te UHasselt.

In de faculteit Revalidatiewetenschappen van de UHasselt vind je binnen de master in de ergotherapeutische wetenschap aansluiting bij de revalidatie- en gezondheidswetenschappen. We leiden je op om kritisch te redeneren over complexe ergotherapeutische vraagstukken. We ondersteunen je om tot innovatieve, professionele en wetenschappelijk onderbouwde oplossingen te komen binnen een interprofessionele context. Zo verdiep en verbreed je je ergotherapeutische competenties en ontdek je dat ergotherapie een eigen finaliteit heeft voor het menselijk contextueel handelen. Je leert wetenschappelijk onderzoek ontwerpen, uitvoeren, toepassen en implementeren in de praktijk.

De opleiding zet in op kennisverbreding en kennisverdieping in het domein van ergotherapie en ergotherapeutisch handelen. De opleiding heeft een verbredend karakter dat verwijst naar de brede maatschappelijke context waarbinnen ergotherapie zich afspeelt, in het bijzonder de context van de welzijn- en gezondheidszorg. Er is ruimte om jouw interesse in bepaalde domeinen verder uit te diepen. Bovendien kan je je ervaring uit het werkveld meebrengen naar de opleiding om deze verder te ontwikkelen en te valoriseren.

Je wordt opgeleid tot een academisch opgeleide professional die in staat is om:

  • een innoverende rol te spelen in het werkveld door innovaties en onderzoeksresultaten op een adequate wijze te integreren en implementeren in het werkdomein van de ergotherapeut;
  • interprofessioneel leiderschap op te nemen vanuit de principes van management en kwaliteitszorg en adviezen te formuleren op beleidsniveau vanuit een inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg op regionaal, nationaal en internationaal niveau;
  • wetenschappelijk onderzoek te verrichten en interpreteren binnen de ergotherapie en Occupational Science.

Aandachtspunten

Het schakelprogramma voor deze opleiding wordt ingericht door KU Leuven en het masterprogramma door UHasselt. De lessen van het schakelprogramma vinden plaats in Leuven. De lessen van het masterprogramma hoofdzakelijk op campus Diepenbeek van UHasselt, af en toe heb je ook les op campus Hasselt.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Deze masteropleiding richt zich op een instroom van professionele bachelors in de ergotherapie, gegradueerden in de ergotherapie en gegradueerden in de arbeidstherapie. De opleiding wordt verplicht voorafgegaan door een schakelprogramma van 54 studiepunten. De opleiding is ontwikkeld door de meeste universiteiten en hogescholen in Vlaanderen. Het schakelprogramma wordt ingericht door KU Leuven (je schrijft je ook daar in).

De masteropleiding bestaat uit 60 studiepunten (1 jaar voltijds studeren) en gaat hoofdzakelijk door op campus Diepenbeek van UHasselt. Af en toe heb je ook les op campus Hasselt.

De opleidingsonderdelen van de volledige opleiding zijn geclusterd in drie competentiegebieden:

  • beroepsontwikkeling en -innovatie
  • management - beheer van kwaliteitszorg
  • wetenschappelijk onderzoek

Het schakel- en het masterprogramma vormen door deze competentiegebieden een aaneensluitend en logisch geheel. We zetten eveneens maximaal in op flexibele en hybride onderwijsvormen. Hierdoor worden verplaatsingen beperkt en kan je de opleiding combineren met werken.

Arbeidsmarkt

Door de groeiende aandacht voor de competenties van ergotherapeuten van ziekenfondsen, arbeidsreïntegratiediensten, thuiszorgcentra, gevangenissen … is een toenemende wetenschappelijke basis voor de ergotherapie een must. De doelstelling van de masteropleiding is jou als toekomstig ergotherapeut de nodige kennis en vaardigheden mee te geven zodat je binnen die verschillende werkdomeinen onderzoeks- en managementfuncties kunt opnemen. De opleiding vormt je tot een master in de ergotherapie die naast de innoverende competentie over o.a. theorie- en richtlijnontwikkeling ook functies kan opnemen in het middenkader en in het middenmanagement in de welzijns- en gezondheidszorginstellingen. Verder biedt de opleiding ook perspectieven in de onderwijssector.