Master of Science in de specialistische tandheelkunde (orthodontie)

De masteropleiding specialistische tandheelkunde heeft tot doel een algemeen tandarts verder op te leiden tot een hooggekwalificeerd practicus die deze bijzondere bekwaamheid binnen de tandheelkunde competent en autonoom kan beoefenen binnen een algemeen tandheelkundig en medisch perspectief en in een brede maatschappelijke context. De masteropleiding is slechts een deel van de volledige specialisatieopleiding, en wordt gecombineerd met een klinische opleiding (de permanente vorming of PEV).

master-na-masteropleiding
4 jaar 60 studiepunten
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Een master in de specialistische tandheelkunde wordt verwacht te beschikken over een grondigere en brede kennis, over uitgesproken vaardigheden (naast klinische en communicatieve, in het bijzonder manuele en technische) en over de gepaste attitudes (open kritisch-wetenschappelijke instelling en patiëntgerichte houding) om meer specifieke orale gezondheidsproblemen te benaderen zowel op preventief, diagnostisch als therapeutisch vlak.

Orthodontie is het gedeelte van de tandheelkunde dat zich richt op de correctie van de tandpositie en malocclusies van het gebit. In het eerste jaar komen onderwerpen aan bod gerelateerd aan de orthodontische diagnostiek en therapie. Verder zijn de cursussen over aangezichtsgroei gerelateerd aan een orthopedische en orthodontische beïnvloeding. Sommige ontwikkelings- en groeistoornissen en syndromen gerelateerd aan de hoofdregio en craniomandibulaire dysfuncties komen aan bod tijdens de cursussen. Het tweede jaar bouwt grotendeels voort op het eerste jaar, maar bevat enkele praktische aspecten die belangrijk zijn bij het uitvoeren van een orthodontische praktijk. Ook de langetermijneffecten van orthodontische en orthopedische therapie komen uitgebreid aan de orde. Het derde en vierde jaar zijn voornamelijk gebaseerd op de klinische behandeling van orthodontische patiënten en de voorbereiding en verdediging van het klinische examen, waarbij je twintig behandelde casussen presenteert voor een interuniversitaire commissie.
Een master in orthodontie ontwikkelt uitgesproken competenties op het vlak van kennis en inzicht van specifieke disciplines zoals gebitsontwikkeling, gelaatsgroei, biomechanica, cefalometrie en de klinische orthodontie.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De masteropleiding omvat 60 studiepunten verdeeld over 3 jaar (endodontologie, parodontologie, kindertandheelkunde en bijzondere tandheelkunde) of 4 jaar (orthodontie) en wordt gecombineerd met een klinische opleiding (permanente vorming van 120 studiepunten of 180 studiepunten voor orthodontie) binnen het gekozen specialistische traject.
De inhoud van het gecombineerde programma omvat zowel diepgaande theoretische kennis als preklinische en uitgebreide klinische training. Op het einde van het 3- of 4-jarig programma volgt een afsluitend klinisch examen in aanwezigheid van een externe examinator die zelf betrokken is bij de specialisatieopleiding aan een andere universiteit. Elke specialisatie wordt wetenschappelijk onderbouwd met de verplichte masterproef met het doel die als A1-artikel te publiceren. Je presenteert en verdedigt de masterproef in aanwezigheid van een externe examinator en idealiter ook op een internationaal congres.

Arbeidsmarkt

De masteropleiding specialistische tandheelkunde leidt tandartsen uitgebreid en diepgaand op in alle aspecten van de specialisatie volgens de hoogste Europese Criteria. Je werkt als zelfstandige of in associatieverband met andere tandarts-specialisten in diverse disciplines. Werken in onderwijs en onderzoek behoren ook tot de mogelijkheden. Veel afgestudeerden maken een combinatie met de praktijk.