Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek (automatisering)

De master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek heeft twee afstudeerrichtingen. De afstudeerrichting automatisering legt de brug tussen de technologie én de software die instaat voor de besturing ervan (vnl. productieautomatisering en procesbeheersing). De afstudeerrichting elektrotechniek bestudeert het beheersen van elektrische energie en hernieuwbare energiebronnen (evenals productie en transport van energie).

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

In de masteropleiding elektrotechniek kan je kiezen uit twee afstudeerrichtingen. De afstudeerrichting automatisering bestudeert de samenhang tussen een goed uitgebouwde technologie en de software die instaat voor de besturing ervan. De opleiding focust vooral op productieautomatisering en procesbeheersing.

Je leert met elektromechanica en toegepaste analoge en digitale technieken alle automatiseringsproblemen oplossen. Je leert computernetwerken gebruiken om informatiestromen tussen processen mogelijk te maken en je automatiseert industriële processen via het internet. Dankzij de opleiding in programmeerbare logische controllers kun je automatisering integreren tot op detailniveau. In het praktijklaboratorium staan industriële procesopstellingen die uniek zijn in Vlaanderen. Aan de hand van simulatie-apparatuur, computersimulatieprogramma’s en een uitgebreid assortiment meetinstrumenten en datacommunicatieapparatuur leer je hoe je productieprocessen organiseert en realiseert. Je ervaart de samenwerking van technische software met praktische hardware.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek bouwt verder op de afstudeerrichting elektromechanica van de academische bachelor in de industriële wetenschappen.

De masterproef vormt de brug tussen het onderwijs en een job als ingenieur en omvat een technisch-wetenschappelijke opdracht die verband houdt met de gekozen specialisatie. De masterproef kadert in de onderzoekslijnen van de onderzoeksgroep of staat ten dienste van de industrie; ze is onderzoeksgericht en bevat steeds een specifieke diepgaande literatuurstudie.Volgende aspecten kunnen aan bod komen: wetenschappelijk-technische voorstudie en technologieverkenning, productinnovatie, wetenschappelijk-technische uitwerking, optimalisatie, materiaalonderzoek, realisatie van een prototype, haalbaarheidsstudie en/of veiligheidsanalyse.

Arbeidsmarkt

Dankzij je polyvalente en multidisciplinaire vorming, waarbij we veel aandacht besteden aan de industriële praktijk, kan je aan de slag als de generalist die diverse specialisaties en technieken efficiënt combineert. Je multidisciplinariteit garandeert je een sterke positie op de arbeidsmarkt.

Je kunt terecht in technische functies, managementfuncties of commerciële functies in vele takken van de industrie: studiebureaus, elektrische en elektronische nijverheden, verlichting, verwarming, koeltechniek, computer- en informatieverwerkende bedrijven, metaalverwerkende en mechanische nijverheid, chemische industrie, energieproductie en -distributie, lucht- en ruimtevaart, scheepvaart, spoorwegmaatschappijen, radio, tv- en multimediabedrijven, controleorganen, openbare diensten, onderwijs, parastatalen, banken en de tertiaire sector. 

Op ikbenindustrieelingenieur.be vind je interessante getuigenissen.