Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek (elektrotechniek)

De master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek heeft twee afstudeerrichtingen. De afstudeerrichting elektrotechniek bestudeert het beheersen van elektrische energie en hernieuwbare energiebronnen (evenals productie en transport van energie). De afstudeerrichting automatisering legt de brug tussen de technologie én de software die instaat voor de besturing ervan (vnl. productieautomatisering en procesbeheersing).

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

In de masteropleiding elektrotechniek kan je kiezen uit twee afstudeerrichtingen. De afstudeerrichting elektrotechniek bestudeert het beheersen van elektrische energie en hernieuwbare energiebronnen, de productie en transport van energie evenals elektrische motoren, generatoren en vermogenselektronica die voorkomen in industriële elektrische aandrijvingen, windturbines en elektrische voertuigen.

Je leert productielijnen ontwerpen en implementeren die zowel mens- als milieuvriendelijk en economisch rendabel zijn. Productie van elektriciteit, transport op hoog- en middenspanning, hernieuwbare energie en data-acquisitie vervolledigen het lessenpakket. In de laboratoria voor aandrijftechnieken, PLC-besturing, energiebeheersing en elektrische meetinstrumenten ervaar je het samenspel tussen jouw creatieve oplossing en de praktische hardware. Heel wat aspecten van hedendaagse elektrische netten komen aanbod, zoals ‘power quality’, en de impact van PV-panelen, windturbines, en warmtekrachtkoppeling op het elektriciteitsnet. De multi­mediale showroom biedt tal van didactische en computer­ondersteunde mogelijkheden. Dankzij het doctoraatsonderzoek over elektrische aandrijvingen kom je in contact met hoogtechnologische drive trains voor de elektrische voertuigen en windturbines van de toekomst.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

De master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek bouwt verder op de afstudeerrichting elektromechanica van de academische bachelor in de industriële wetenschappen.

De masterproef vormt de brug tussen het onderwijs en een job als ingenieur en omvat een technisch-wetenschappelijke opdracht die verband houdt met de gekozen specialisatie. De masterproef kadert in de onderzoekslijnen van de onderzoeksgroep of staat ten dienste van de industrie; ze is onderzoeksgericht en bevat steeds een specifieke diepgaande literatuurstudie.Volgende aspecten kunnen aan bod komen: wetenschappelijk-technische voorstudie en technologieverkenning, productinnovatie, wetenschappelijk-technische uitwerking, optimalisatie, materiaalonderzoek, realisatie van een prototype, haalbaarheidsstudie en/of veiligheidsanalyse.

Arbeidsmarkt

Dankzij je polyvalente en multidisciplinaire vorming, waarbij we veel aandacht besteden aan de industriële praktijk, kan je aan de slag als de generalist die diverse specialisaties en technieken efficiënt combineert. Je multidisciplinariteit garandeert je een sterke positie op de arbeidsmarkt.

Je kunt terecht in technische functies, managementfuncties of commerciële functies in vele takken van de industrie: studiebureaus, elektrische en elektronische nijverheden, verlichting, verwarming, koeltechniek, computer- en informatieverwerkende bedrijven, metaalverwerkende en mechanische nijverheid, chemische industrie, energieproductie en -distributie, lucht- en ruimtevaart, scheepvaart, spoorwegmaatschappijen, radio, tv- en multimediabedrijven, controleorganen, openbare diensten, onderwijs, parastatalen, banken en de tertiaire sector. 

Op ikbenindustrieelingenieur.be vind je interessante getuigenissen.