Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur (stadsontwerp en architectuur)

De masteropleiding architectuur concentreert zich rond atelierwerk. Daarin staat architectuurontwerpen centraal. Studenten kiezen één van beide afstudeerrichtingen: Stadsontwerp en architectuur, waar het architectuurontwerp eerder in de ruimtelijke omgeving en de stedenbouwkundige context gekaderd wordt, of Architectuurontwerp en bouwtechniek, waar binnen het architectuurontwerp, de materialisatie en bouwtechnische aspecten bijzondere aandacht krijgen.

EUR-ACE® Master + CTI

EUR-ACE® Master (EURopean ACcredited Engineering Master)

Het EUR-ACE label werd aan deze opleiding toegekend door de Commission des titres d’ingénieur (CTI), onder goedkeuring van het European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE).

EUR-ACE® is een accreditatiesysteem dat binnen een vastgelegd kader een reeks kwaliteitsstandaarden biedt die hoogwaardige ingenieursdiploma’s identificeren zowel binnen als buiten Europa.

www.enaee.eu

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Infodagen

Elk jaar is er de Afstudeerbeurs (met een luik 'voorbereiding op de arbeidsmarkt' en een luik 'verder studeren').

Daarnaast hebben sommige opleidingen nog een specifiek infomoment (in dat geval wordt de datum hier aangekondigd - uiterlijk op 15/02).