Master of Science in de ingenieurswetenschappen: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek

De masteropleiding biedt twee majors aan die meteen ook de specialisaties duiden. Er is Industrial Engineering, gericht op het analyseren, ontwerpen en optimaliseren van complexe operationele systemen met als doel: productiviteit te verbeteren. Daarnaast is er het Operationeel Onderzoek, dat verwijst naar de wiskundige modellen die aan de grondslag liggen van operationele systemen.

EUR-ACE® Master + CTI

EUR-ACE® Master (EURopean ACcredited Engineering Master)

Het EUR-ACE label werd aan deze opleiding toegekend door de Commission des titres d’ingénieur (CTI), onder goedkeuring van het European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE).

EUR-ACE® is een accreditatiesysteem dat binnen een vastgelegd kader een reeks kwaliteitsstandaarden biedt die hoogwaardige ingenieursdiploma’s identificeren zowel binnen als buiten Europa.

www.enaee.eu

master-na-bacheloropleiding
2 jaar 120 studiepunten
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Aandachtspunten

De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur biedt de meeste masteropleidingen in het Engels aan. De faculteit benadrukt met de Engelstalige masteropleidingen resoluut de internationale dimensie.
De hier beschreven opleiding is een equivalente (maar niet identieke) volledig Nederlandstalige masteropleiding waarvan je de Engelstalige variant terug vindt onder 'Industrial Engineering and Operations Research'.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.