Master of Science in de communicatiewetenschappen (nieuwe media en maatschappij)

De Master in de communicatiewetenschappen is een wetenschappelijke én marktgerichte opleiding waar je in aanraking komt met de rijke diversiteit van het beroepenveld en de wetenschappelijke disciplines. De verschillende massamedia en theoretische perspectieven komen aan bod, waarna je je kan verdiepen in een bijzonder expertisegebied. Je verwerft daarbij de nodige onderzoekstechnische vaardigheden om zelf wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Binnen de opleiding ligt de klemtoon op het optimaliseren van je academische vaardigheden maar daarnaast zijn ook duidelijke praktijkgerichte accenten aanwezig. Dit door een uniek vak met focus op beroepstechnieken, de grote inbreng van gastdocenten uit de beroepswereld en de mogelijkheid om een stage te volgen.

master-na-bacheloropleiding
1 jaar 60 studiepunten
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Binnen de afstudeerrichting Nieuwe media en maatschappij ligt de klemtoon op nieuwe media en ICT (informatie- en communicatietechnologieën), hun alomtegenwoordigheid in onze hedendaagse informatiemaatschappij, en de uitdagingen die ze met zich mee brengen voor zowel gebruiker, industrie als beleidsmaker. Nieuwe media en ICT (digitale televisie, gaming, sociale netwerksites, mobiele of elektronische kranten …) benader je vanuit een drietal standpunten:

  • standpunt van de aanbieders, dat inzicht verschaft in de markteconomische aspecten;
  • standpunt van de gebruiker, die met een toenemend aantal technologieën, media en toepassingen moet zien om te gaan;
  • standpunt van overheid en beleidsmaker.

Hiermee beoogt de afstudeerrichting een vorming die een ideale voorbereiding vormt op een tewerkstelling op zowel de onderzoeks- en/of marketingafdeling van bedrijven die met innovatie op vlak van media en ICT zijn begaan, het beleidsondersteunende beroepenveld of een job als toegepast of wetenschappelijk onderzoeker in de media- en ICT-sector. Hiertoe combineert de afstudeerrichting een specifieke aandacht voor de historiek en structuur van de voornaamste media- en technologiemarkten, de theorievorming over nieuwe media en maatschappij, en de vereiste onderzoeksvaardigheden om zowel de veranderende gebruiker beter te begrijpen, als de bedrijven van de nodige input te voorzien tijdens het ontwikkelingsproces van innovaties op vlak van media en ICT.

Voor wie

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kun je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Er zijn vier afstudeerrichtingen in de master communicatiewetenschappen en elke afstudeerrichting heeft als kern vier verplichte richtingsspecifieke opleidingsonderdelen (30 studiepunten). Je vervolledigt je curriculum met één van de aangeboden modules. Je hebt keuze tussen richtingsspecifieke keuzevakken, een stage, of de CSL cluster Maatschappelijk engagement en duurzaamheid. Op die manier kan je ook eigen accenten in je traject inbouwen. De masterproef ten slotte is het academische sluitstuk van je opleiding (18 studiepunten).

Internationalisering

Tijdens de masteropleiding communicatiewetenschappen is er mogelijkheid om tijdens de studies naar het buitenland te trekken. Dit kan onder meer via Erasmus +. Voor meer informatie ga je naar één van de infomomenten of contacteer je de Facultaire Commissie Internationalisering (FCI).

Stage

De stage is toegankelijk voor studenten die hiervoor kiezen. De stage kan ook vervangen worden door opleidingsonderdelen uit de uitgebreide lijst van keuzevakken. Ze wordt georganiseerd in het tweede semester omdat ze verder bouwt op de richtingspecifieke theoretische opleidingsonderdelen.

Educatieve master

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.

Arbeidsmarkt

Media en communicatie beheersen ons dagelijks leven. Het spreekt dan ook voor zich dat je met dit diploma in tal van sectoren en functies terecht kunt. Vooreerst kun je als afgestudeerde in de communicatiewetenschappen aan de slag in de media (radio en televisie, dagbladen, tijdschriften…) of in een reclamebureau, maar ook bij de onlinepoot van de traditionele mediabedrijven en in toenemende mate de ‘nieuwe mediabedrijven’ (telecomspelers, internet- en app-bedrijven…).

Buiten de mediasector biedt het bedrijfsleven mooie perspectieven. Vrijwel ieder bedrijf van een zekere grootte heeft een communicatieafdeling, een dienst voor public relations, maakt een eigen bedrijfsblad, verricht regelmatig marktonderzoek of wordt bij de distributie of marketing geconfronteerd met nieuwe communicatietechnologieën. Openbare besturen, particuliere verenigingen, drukkingsgroepen en politieke partijen hebben ook al lang de media ontdekt. Voorlichtingsambtenaren, woordvoerders, pr-verantwoordelijken, communicatiemanagers en ombudsdiensten moeten ‘de kloof met de burger’ dichten of de politiek dichter bij de mensen brengen. Ten slotte kan het onderwijs of het wetenschappelijk onderzoek een aantrekkelijke sector zijn voor de afgestudeerden.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord