Postgraduaatsopleiding Erfgoed en samenleving

Dit postgraduaat komt tegemoet aan de talrijke uitdagingen waar de erfgoedsector in de superdiverse samenleving voor staat en richt zich tot huidige en toekomstige professionals uit de brede erfgoedsector. Interdisciplinariteit staat centraal en er wordt specifiek ingezet op drie pijlers: Erfgoed in de digitale wereld, Erfgoed en publiek en Erfgoed en politiek.

postgraduaatsopleiding
1 jaar 45 studiepunten
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Na je studies

Inhoud

Aan de hand van theorie, praktijk en een stage vormen we jou tot een geëngageerde speler in het brede erfgoedveld. Je krijgt les over de laatste digitale ontwikkelingen in de erfgoedsector en je wordt getraind in het stimuleren en vergroten van meerstemmige publieksparticipatie. Je krijgt inzicht in mogelijk tendentieuze of ideologisch gestuurde instrumentalisering van cultuurgoederen, gewoontes en gebruiken door over ethische en juridische vraagstukken na te denken.

De drie pijlers van de postgraduaatsopleiding zijn verdeeld over zes vakken.

  • In de pijler Erfgoed in de digitale wereld krijg je inzicht in verschillende vormen van historische datavisualisering en het ontwikkelen van digitale narratieven. Er wordt ook ingezoomd op de allerlaatste ontwikkelingen op het vlak van artificiële intelligentie, en augmented en virtual reality in relatie tot erfgoed.
  • De omgang met erfgoed in een sterk gediversifieerde samenleving vormt de kern van de pijler Erfgoed en publiek. Via innovatieve communicatiemethodes worden handvaten aangereikt om op een inclusieve manier gebruikersinzichten te genereren en aan co-creatie te doen. Deze pijler zet in op culturele geletterdheid en interculturalisme, en leert je te debatteren over een resem kwesties in relatie tot kunst en cultuur.
  • De pijler Erfgoed en politiek legt zich toe op historisch bewustzijn, geeft duiding bij erfgoedpolitiek, en wijst op mogelijke gevaren bij het gebruik of misbruik van de geschiedenis. In deze pijler komen ook historische en actuele ethisch-juridische kwesties aan bod, die allen verband houden met kunst en cultuur.

Je moet akkoord gaan met onze cookie policy alvorens je filmpjes kan bekijken.

Ik ga akkoord

Voor wie

Deze postgraduaatsopleiding richt zich tot huidige en toekomstige professionals uit de brede erfgoedsector. De vorming staat open voor recent afgestudeerde masters, ongeacht de disciplinaire achtergrond, en voor professionele krachten actief in de brede erfgoedsector. Deze laatste studenten zijn minimaal in het bezit van een academische bachelordiploma en genoten minstens drie jaren professionele ervaring in de sector.

De toelatingsvoorwaarden zijn divers. Afhankelijk van je vooropleiding kan je rechtstreeks instromen of zijn er bijkomende voorwaarden.

Structuur

Deze opleiding bestaat uit 45 studiepunten. Daarvan zijn 30 studiepunten voorbehouden voor de zes vakken en 15 studiepunten voor de stage. De vakken zijn verdeeld over de twee semesters en worden voornamelijk gedoceerd door het onderwijzend personeel verbonden aan de UGent, alsook door gastdocenten. Het postgraduaat kan opgenomen worden tijdens één academiejaar, of kan gespreid worden over twee academiejaren. Het is niet mogelijk om een individueel programma samen te stellen en afzonderlijke modules op te nemen.

Na slagen ontvangt de student het postgraduaatsgetuigschrift Erfgoed en samenleving.

Arbeidsmarkt

Sinds 2018 jaar investeert de Vlaamse Regering bij monde van zijn ministers van cultuur fors in de erfgoedsector. Er wordt grondig werk gemaakt van vernieuwde omgang en beleid rond zowel onroerend erfgoed als roerend cultureel erfgoed. Dat wordt bewaard in musea, archieven, bibliotheken, in documentatiecentra, verenigingen, lokale dienstencentra, heemkundige kringen en bij diverse gezelschappen. Door de erfgoeddebatten interdisciplinair en holistisch te benaderen, stelt deze opleiding huidige en toekomstige erfgoedwerkers in staat om gericht en met actuele kennis van zaken de groeiende uitdagingen binnen de sector en de samenleving aan te gaan.