Schakelprogramma tot Master of Laws in de rechten

Een schakelprogramma is een overgangsprogramma tussen bepaalde professionele bachelors (3-jarige hogeschoolopleiding) en een specifieke master. Via het schakelprogramma krijg je dus toegang tot een aansluitende master.

schakelprogramma
Faculteit Recht en Criminologie
Nederlands
Brochure downloaden  
Over de opleiding
Programma
Informeer je
Vlot van start
Verder studeren

Inhoud

De vakken uit het schakelprogramma brengen je de nodige competenties bij om met de masteropleiding te kunnen starten. Via het schakelprogramma behaal je geen bachelordiploma, het geeft je enkel een toegangsticket naar de master in de rechten. Het schakelprogramma besteedt aandacht aan juridische vakken die je onvoldoende hebt gezien aan de hogeschool of die nu vanuit een meer wetenschappelijk en theoretisch perspectief worden benaderd. Daarnaast werken we aan jouw academische competenties. Op die manier ben je voldoende voorbereid om je in het masterprogramma, dat bestaat uit een heel divers aanbod aan keuzevakken, verder te verdiepen in de rechtstakken die jouw interesse en voorkeur wegdragen.

Studenten die het masterdiploma rechten behalen via een schakelprogramma beschikken over een evenwaardig masterdiploma rechten op de arbeidsmarkt en komen dus ook in aanmerking voor de zogenaamde ‘klassieke juridische beroepen’ (advocatuur, magistratuur en notariaat).

Voor wie

Dit schakelprogramma is een toegangsticket naar een specifieke master. De toelatingsvoorwaarden worden vastgelegd op het niveau van de master in kwestie. Op de fiche van de master vind je of jouw diploma toelating geeft. De link vind je op het tabblad 'verder studeren' op deze pagina.

Structuur

Het schakelprogramma is een verzameling van vakken uit drie bachelorjaren. Het vakkenpakket mag, ondanks de reeds verworven voorkennis, zeker niet onderschat worden. Temeer omdat lesroosters en examenroosters per modeltrajectjaar worden opgesteld en de lessen en examens binnen het schakelprogramma dus niet steeds een ideale spreiding kennen.
Het schakelprogramma bestaat uit een vast verplicht gedeelte en een keuzegedeelte. Door de keuzemogelijkheden kan de omvang van het schakelprogramma verschillen van minimaal 86 sp tot maximaal 90 sp.
Hoewel het schakelprogramma als een éénjarige opleiding wordt voorgesteld, wordt het dus allerminst aangeraden het volledige vakkenpakket binnen één academiejaar op te nemen. Wij adviseren om te starten met een pakket van maximum 60 studiepunten. Bij de start van het academiejaar voorzien we een introductiemoment voor studenten uit het schakelprogramma waar we onder meer dieper ingaan op de mogelijke trajecten en een haalbaar traject vooropstellen, rekening houdend met de les- en examenroosters van dat academiejaar. Maar je kan gerust andere keuzes maken in functie van je persoonlijke situatie of enige andere reden. Het spreiden van het schakelprogramma over twee jaren sluit niet uit dat je bij jouw tweede inschrijving in het schakelprogramma reeds mastervakken kan opnemen.

Neem voor meer details over de inhoud gerust even een kijkje op de website over het schakelprogramma.